NEDAJME SA UMLČAŤ

ZASTAVME KLAMSTVO

Foto ARCHÍV
Dátum 29.06.2016

Povedzte o nás 10 svojim známym
Vytvoríme pavučinu a zabojujeme za pravdu

KAŽDÝ SA POČÍTA

 

ŠÍRTE PRAVDU PREDPLATNÝM EXTRA PLUS

 

ELEKTRONICKÁ VERZIA

2 EURÁ/1 VYDANIE -  DO KONCA ROKA 12 EUR

PREDPLATNÉ MÔŽETE UHRADIŤ priamo na účet 29 25 91 14 54/1100
IBAN: SK84 1100 0000 0029 2591 1454, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol 2016

Do poznámky NEZABUDNITE UVIESŤ E-MAIL, na ktorý budete EXTRA PLUS dostávať v deň vydania časopisu.
 


 

TLAČENÁ VERZIA

2,50 EUR/1 VYDANIE -  DO KONCA ROKA 15 EUR

PREDPLATNÉ MÔŽETE UHRADIŤ priamo na účet 29 25 91 14 54/1100 
IBAN: SK84 1100 0000 0029 2591 1454, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol 2016

Do poznámky NEZABUDNITE UVIESŤ MENO, PRIEZVISKO A KOMPLETNÚ ADRESU, na ktorú máme Extra plus doručovať.