NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ

Vysokoškoláci sa môžu uchádzať o štipendiá do Bieloruska či Kazachstanu 

Foto archív
Dátum 12.03.2017

BRATISLAVA 12. marca (TASR/Extra plus) – Maximálne 10-mesačné štipendijné pobyty počas vysokoškolského štúdia môžu absolvovať v budúcom školskom roku slovenskí vysokoškoláci v Bielorusku, Kazachstane a na Ukrajine vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania. Administruje ich Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Ako uviedla administrátorka štipendií Adela Poláčková, on-line žiadosť si môžu podať do 16. marca cez databázu štipendií a grantov www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené aj podrobnosti o jednotlivých typoch štipendií.

Do Bieloruska sa môžu študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci uchádzať o štipendiá na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt, na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt a na kurz bieloruského jazyka. V prípade záujmu o Ukrajinu sú v ponuke pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov štipendiá na 1- až 10-mesačný študijný pobyt, na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt a na seminár ukrajinského jazyka. Študenti a doktorandi sa môžu uchádzať aj o štipendiá na 3- až 10-mesačné študijné alebo výskumné pobyty v Kazachstane. Vybraným štipendistom slovenské ministerstvo školstva hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, v niektorých krajinách aj príplatok k štipendiu, ktoré poskytuje prijímajúca krajina.

Okrem štipendií, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd, môžu študenti magisterského a doktorandského štúdia získať na štúdium a výskum v týchto troch krajinách aj štipendium Národného štipendijného programu SR. Aktuálna uzávierka programu, ktorý od roku 2006 podporil pobyty v zahraničí vyše 1400 slovenských vysokoškolákov a doktorandov, je 30. apríla na portáli www.stipendia.sk.
 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.