OCENENIE VÝNIMOČNÝCH

Pätnásť výnimočných osobností získalo Cenu Extra plus za prácu v prospech Slovenskej republiky

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 29.09.2019

„Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“ Veriť, milovať, pracovať – krédo Milana Rastislava Štefánika, ktorého sme si 5. septembra pripomenuli v zážitkovej reštaurácii Ufo vypínajúcej sa nad Bratislavou do takmer stometrovej výšky. V neopakovateľnej atmosfére pulzujúceho mesta sme vzdali hold výnimočným osobnostiam, ktoré sa svojím konaním snažili a snažia nasledovať jeho príklad.

Milovať Slovensko

Ohnivý západ slnka, svetová gastronómia a vzácni ľudia milujúci Slovensko – aj takto by sa dal v skratke charakterizovať slávnostný štvrtkový večer, ktorý majstrovským prevedením slovenskej hymny otvoril operný spevák Martin Babjak. Za moderátorský pult sa i tentoraz postavil skúsený herec a moderátor Jozef Šimonovič, ktorý sa spolu s hudobným triom laRosa v zložení Vlasta Halašová, Kristína Hajdová a Lucia Klinovská podieľal aj na minuloročnom odovzdávaní Ceny Extra plus. Vtedy sa večer niesol v duchu 25. výročia znovuzrodenia Slovenskej republiky, tento rok sa ho autori projektu rozhodli zasvätiť stému výročiu úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Za unikátnou anketou stojí riaditeľka vydavateľstva Mayer media a šéfredaktorka časopisu Extra plus Lenka Mayerová a predseda výberovej komisie Roman Stopka. Práve jemu patril úvodný príhovor večera. „Výberová komisia schvaľovala s veľkým prispením čitateľov mesačníka Extra plus návrhy na udelenie ceny za výnimočnú prácu v prospech Slovenskej republiky. Návrhov bolo veľmi mnoho a rozmanitých, rozhodla však komplexná hodnota a významnosť prínosu osobnosti pre daný odbor,“ vysvetlil poďakujúc oceneným za podporu slovenskej štátnosti vyzdvihnúc pritom úsilie, vďaka ktorému náš štát funguje tak, ako si to predstavovali generácie našich predkov.

Symbolicky bližšie k hviezdam i nebu, ktoré zbožňoval Milan Rastislav Štefánik nám umožnil priestor reštaurácie UFO týčiacej sa vo výške 95 metrov nad hlavným mestom. ​

Každá soška v tvare skleného hranola 5x5 cm a výškou 21 cm sa zrodila v rukách majstrov v kolíske sklárstva v Železnom Brode. Písmeno X, ktoré sa nachádza v cene je symbolom časopisu Extra plus a druhý symbol sa každoročne mení nadväzujúc na výročie alebo udalosť daného roka. 

Vzácni hostia

Pozvanie na slávnostné odovzdávanie Ceny Extra plus prijalo množstvo vzácnych hostí. Nechýbal medzi nimi mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie Alexey Leonidovič Fedotov, poslanci NR SR Jana Vaľová a Jaroslav Paška či vyslanec Ruskej federácie Karol Karolovič Tichaze. A koho napokon výberová komisia vybrala spomedzi čitateľských nominácií?

Druhý rad: J. E. veľvyslanec Ruskej federácie Alexey Leonidovič Fedotov, Carmen Kováčová.
Prvý rad: Predseda výberovej komisie Roman Stopka, Pavol Matejovič, šéfredaktorka Extra plus Lenka Mayerová, Ivan Hričovský, Juraj Sarvaš, Jozef Božik, Marián Filo a otec Ignác Juruš. 

Prvým bol Pavol Matejovič, ktorý cenu získal za účasť v protifašistických bojoch počas 2. svetovej vojny a za ďalšie protifašistické iniciatívy v povojnovom období. Ďalšími ocenenými boli Marián Filo za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí v gastronomickej oblasti a za podporu rozvoja slovenskej gastronómie a cestovného ruchu, Ján Berky Mrenica za rozvoj ľudového umenia, neobyčajnú interpretáciu ľudovej piesne a celoživotnú reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí (cenu In Memoriam prevzali vnučky Barbora Botošová a Alexandra Točík Berkyová), profesor Ivan Hričovský za rozvoj odboru špeciálnej rastlinnej výroby, ovocinárstva, záhradníctva, vinohradníctva a krajinného inžinierstva, rímskokatolícky kňaz a plukovník vo výslužbe otecIgnác Juruš za vnesenie ľudského rozmeru do armády a pomoc mnohým jej príslušníkom počas jeho pôsobenia v Úrade vojenských duchovných Ministerstva obrany SR, najznámejší slovenský zbrojár Jaroslav Kuracina za podporu slovenských športových strelcov, používajúcich na športovú streľbu pištole Grand Power, skonštruované a vyrobené v Slovenskej republike, ako i herec Juraj Sarvaš za obohatenie poetického a hereckého umenia svojráznym prednesom a majstrovským stvárnením filmových i divadelných postáv. „Mladí ľudia a pedagógovia žijúci mimo Bratislavy sú senzační a vidím v nich nádej, že Slovensko predsa len nezahynie,“ vyhlásil počas svojej ďakovnej reči pripomenúc 170. výročie prvého slovenského národného povstania zo štúrovských čias. Svoj príhovor zakončil clivým prednesom Modlitby za Slovensko od Milana Rúfusa.

Umelci, športovci, politici

Druhú polovicu ocenených otvoril hokejista Žigmund Pálffy, ktorý získal cenu za reprezentáciu Slovenskej republiky počas aktívnej hokejovej kariéry a podporu slovenského hokeja, primátor Partizánskeho Jozef Božik za cielený rozvoj transparentnej, komunikatívnej a hodnotovej samosprávy mesta Partizánske, umelkyňa Carmen Kováčová za vytvorenie galérie moderného umenia s dôrazom na prezentáciu predovšetkým slovenských umelcov 20. a 21. storočia z oblasti maľby, grafiky a sochárstva a za šírenie slovenskej tvorby v zahraničí, Anton Siekel za činnosť, vďaka ktorej sa slovenský šport dostal pod ochranné krídla Slovenského olympijského a športového výboru, a za dlhodobú podporu športu a mladých talentov a Anastasia Kuzminová za reprezentáciu Slovenskej republiky v biatlone na medzinárodných športových podujatiach. Podobne ako Jaroslav Kuracina, Anton Siekel či Žigmund Pálffy, ani Anastasia sa na slávnostnom večere nemohla zúčastniť osobne, zanechala však odkaz s poďakovaním a pozdravom pre všetkých zúčastnených. Rady ocenených sa v závere oficiálneho programu rozšírili ešte o dve mená. Predposledná cena putovala do rúk predsedu NR SR a predsedu strany SNS Andreja Danka za záchranu najstaršej politickej strany na Slovensku a za rozvoj a podporu spolupráce medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou v hospodárskej oblasti. Cenu v zastúpení prebral Lukáš Machala.

J. E. veľvyslanec Ruskej federácie Alexey Leonidovič Fedotov počas slávnostného príhovoru po prebratí Ceny Extra plus pre Ruskú federáciu.​

J. E. veľvyslanec Ruskej federácie Alexey Leonidovič Fedotov úprimne poďakoval organizátorom tohto podujatia za udelenie prestížnej ceny uznávaného slovenského mesačníka Extra plus a za prejavenú poctu, osobitne šéfredaktorke časopisu Extra plus Lenke Mayerovej a predsedovi výberovej komisie a Romanovi Stopkovi.​

CENA EXTRA PLUS 2019 ZA PRÁCU V PROSPECH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

RÓBERT SOPKO

PAVOL MATEJOVIČ

MARIÁN FILO

JÁN BERKY MRENICA – in memoriam 

IVAN HRIČOVSKÝ

IGNÁC JURUŠ

JAROSLAV KURACINA

JURAJ SARVAŠ

ŽIGMUND PÁLFFY

JOZEF BOŽIK

CARMEN KOVÁČOVÁ 

ANASTÁZIA KUZMINOVÁ

ANTON SIEKEL

ANDREJ DANKO 

ALEXEY LEONIDOVIČ FEDOTOV

​Slovensko-ruské priateľstvo

Posledná cena bola odovzdaná mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Ruskej federácie Alexeyovi Leonidovičovi Fedotovovi za mimoriadne vnímanie politického rozmeru Milana Rastislava Štefánika. „Chcel by som zdôrazniť, že meno Milana Rastislava Štefánika, tohto vynikajúceho slovenského štátneho činiteľa, je v Rusku veľmi známe. Práve s ním sa spája úspešné formovanie národných ozbrojených síl Československa, ako aj ich základu, legendárnych československých légií. Mnohí si určite pamätajú, akú veľkú podporu poskytla naša krajina vytváraniu týchto bojových družín, a to tak za cárskej vlády, ako aj po februárovom prevrate v roku 1917. Milan Rastislav Štefánik prejavil veľkú štátnickú múdrosť, ktorá dovolila zachovať československú armádu pre budovanie vlastného nezávislého slovanského štátu. Vieme, že niektoré západné veľmoci mali v úmysle naďalej využívať československých legionárov v občianskej vojne a v intervencii proti Rusku, pokračujúc v krviprelievaní na ruskej pôde. Štefánik s podporou ruskej vrchnosti urobil všetko, aby zabezpečil návrat svojej armády z Ruska do vlasti a ušetril tak životy nielen Slovákov a Čechov, ale aj ruských občanov,“ uviedol vo svojom ďakovnom prejave vyzdvihnúc spoločné duchovno-kultúrne dedičstvo našich národov. Vyjadril však zároveň i ľútosť nad tým, ako sa v mnohých európskych krajinách neustále pokúšajú o skresľovanie dejín druhej svetovej vojny. „V niektorých štátoch zúri kampaň proti pamätníkom vojakom, ktorí položili životy za mier a slobodu na našom kontinente. Kampaň proti pamiatke tých vojakov, ktorí zachránili pred zánikom celé národy! Na ponaučenia z histórie nesmieme zabúdať. Rusko a Slovensko sú zajedno v hodnotení udalostí tých rokov. Máme spoločnú pravdu o druhej svetovej vojne. Dnes je našou hlavnou úlohou túto pravdu zachovať a odovzdať mládeži,“ dodal na záver. Cena Extra plus za prácu v prospech Slovenskej republiky na základe navrhovateľov – čitateľov mesačníka Extra plus bola udelená i šéfredaktorovi Hlavných správ Róbertovi Sopkovi, ktorý síce za cenu poďakoval, ale odmietol si ju osobne prísť prevziať.

Jedným z 15 ocenených bol aj profesor Ivan Hričovský, ktorý sa nemalou mierou zasadil o zveľadovanie ovocinarstva, zahradkárstva i krajinného inžinierstva po celej Slovenskej republike. 

Cenu Extra plus za Prácu v prospech SR za predsedu NR SR a lídra SNS prevzal jeho poradca Lukáš Machala.

Bráňte pravdu s nami

Záverečný príhovor patril riaditeľke vydavateľstvo Mayer media a šéfredaktorke časopisu Extra plus Lenke Mayerovej, ktorá všetkých ocenených brilantne zakomponovala do Príbehu večera. Nasledovala famózna večera a o pestrý sprievodný program sa postaral ľudový zabávač a imitátor Martin Kopor. Uši pozvaných hostí až do konca hladili lahodné tóny vychádzajúce spod strún tria laRosa, ktoré prispeli k neopakovateľnej atmosfére večera.

Predseda výberovej komisie Roman Stopka, šéfredaktorka Extra plus Lenka Mayerová v spoločnosti podpredsedu PSN generála Emila Vestenického. ​

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť,“ slová Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa časopis Extra plus na čele s Lenkou Mayerovou snaží napĺňať do bodky, a aj preto sa mu podarilo udržať sa na slovenskej mediálnej scéne už dvadsať rokov. Budúcoročné odovzdávanie Cien Extra plus bude preto aj z tohto dôvodu venované práve jemu a ľuďom, ktorí ho pomáhajú tvoriť.

Ľudový umelec a zabávač Martin Kopor z Hriňovej a moderátor večera herec Jozef Šimonovič. 

Operný spevák Martin Babjak, umelecký šéf Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svítok s manželkou a korepetítorkou Štátnej opery v Banskej Bystrici Martinou Svítkovou.  

Podpredseda PSN Ľuboš Masár, Ľuboš Ilenčík v spoločnosti galeristky Carmen Kováčovej a Mareka Hosu.

Ján Dibala, Milan Hehejík, Beáta Drobná a profesor, neurológ a zakladajúci člen Federácie európskej neurológie Michal Drobný. ​

PRVÝCH PÄŤ Z PÄTNÁSŤ

Výberová komisia schvaľovala s veľkým prispením čitateľov mesačníka Extra plus návrhy na udelenie Ceny za výnimočnú prácu v prospech Slovenskej republiky

ALEXEY LEONIDOVIČ FEDOTOV


Alexey Leonidovič Fedotov sa narodil 29. júna 1949. V roku 1972 skončil Moskovskú vysokú školu medzinárodných vzťahov (MGIMO). V diplomatických službách pôsobí od roku 1972, svoju kariéru začal na ruskom veľvyslanectve na Srí Lanke a v Singapure. Okrem diplomacie má bohaté skúsenosti aj s prácou v rámci OSN. V ústrednom úrade ministerstva zahraničných vecí zastával viacero postov od riaditeľa odboru, námestníka ministra zahraničných vecí RF, generálneho inšpektora až po veľvyslanca s osobitným poslaním MZV Ruskej federácie. Od roku 2004 do roku 2010 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom RF v Českej republike. V októbri 2014 prišiel na Slovensko ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie. Mimoriadnu Cenu Extra plus získava Alexey Leonidovič Fedotov pre Ruskú federáciu za mimoriadne vnímanie politického rozmeru Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa intenzívne venoval otázke ustanovenia česko-slovenského vojska, a práve s týmto cieľom v auguste 1916 odcestoval do Ruska, kde sa mu podarilo posilniť postavenie ČSNR vďaka náčelníkovi generálneho štábu Michailovi V. Alexejevovi a cárovi Mikulášovi II.

ANDREJ DANKO


Andrej Danko sa narodil 12. augusta 1974 v Revúcej. Je absolventom práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdií pôsobil v podnikateľskej a advokátskej sfére. Na jeseň v roku 2010 ho delegáti snemu zvolili za podpredsedu SNS. Po voľbách 2012 ostala SNS pred bránami parlamentu. Po straníckom sneme 6. októbra 2012 nahradil Jána Slotu na poste predsedu SNS a po ďalších parlamentných voľbách v roku 2016 dostal stranu opätovne nielen do NR SR, ale aj do vlády. Medzi jeho priority patrí podpora cestovného ruchu, športu, mladých talentov, podpora slovenských podnikateľov na ruskom, bieloruskom a čínskom trhu. Médiá hlavného prúdu pre jeho politickú neostrieľanosť a prostorekosť nenechávajú na ňom nitku suchú, tak ako aj po jeho poslednej iniciatíve dať postaviť za dobrovoľne vyzbierané peniaze pred budovou NR SR 30-metrový stožiar, na ktorom od 1. septembra 2019 – pri príležitosti Dňa Ústavy SR – veje slovenská zástava.

Mimoriadnu cenu Extra plus získava predseda NR SR za záchranu najstaršej politickej strany na Slovensku – Slovenskej národnej strany, za rozvoj a podporu spolupráce medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou v hospodárskej oblasti.Cenu prevzal poradca Lukáš Machala.

IGNÁC JURUŠ


Rímskokatolícky kňaz a plukovník vo výslužbe otec Ignác Juruš sa narodil 5. decembra 1950 v Šarišských Sokolovciach pri Sabinove. Za kňaza ho vysvätili 11. októbra 1976, v tom istom roku začal svoju kňazskú dráhu ako kaplán v Sečovciach. Od júla 1994 pôsobil na Ministerstve obrany SR ako ministerský radca-duchovný až do februára 1995, keď ho vymenovali za riaditeľa Úradu vojenských duchovných Ministerstva obrany SR. Tu sa v apríli v roku 1995 stáva vojakom z povolania v hodnosti plukovníka na čas výkonu funkcie riaditeľa ÚVD MO SR do februára 2003. Po prepustení zo služobného pomeru pre intrigy vtedajších vojenských i cirkevných elít sa vracia naspäť do kňazskej služby v apríli 2004, a to do Žakaroviec pri Gelnici. Dnes pôsobí v obci Dlhá pri Trnave. Cenu Extra plus získava za vnesenie ľudského rozmeru do armády a pomoc mnohým jej príslušníkom počas jeho pôsobenia v Úrade vojenských duchovných Ministerstva obrany SR.

CARMEN KOVÁČOVÁ


Carmen Kováčová sa narodila v deň slovenskej zvrchovanosti 17. júla v Kežmarku. Pôvodne vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a dejepis. No už po skončení školy vedela, že nechce byť učiteľkou, pretože milovala galérie a inklinovala k umeniu ako takému. Čakala ju však tŕnistá cesta, kým sa dopracovala k vlastnej galérii. Spolu s partnerom Marekom Hosom začínali s regionálnymi autormi. Dnes má Galéria u anjela pevný dramaturgický plán a vystavovala u nich generácia ešte žijúcich Galandovcov – Rudolf Krivoš, manželia Mária a Andrej Rudavskí, sochár Jozef Jankovič, Peter Pollág, Marína Richterová, Adolf Born, Vladimír Suchánek, Katarína Vavrová, Vladimír Gažovič či generácia Zimkovcov. Majú za sebou 150 výstav doma i vo svete. Stali sa výhradným zástupcom významného tvorcu – Nikolaja Feďkoviča a prezentujú umelca svetového formátu Jána Zoričáka, jediného Slováka, ktorý získal najvyššie francúzske vyznamenanie Rad za literatúru a umenie, rodáka zo Ždiaru, dlhodobo žijúceho vo Francúzsku. Patrí medzi najuznávanejších autorov súčasnej sklárskej tvorby, ktorej začiatky vyštudoval v kolíske sklárstva v českom Železnom Brode, odkiaľ pochádzajú aj sošky ceny Extra plus. Cenu Extra plus získava za vytvorenie galérie moderného umenia s dôrazom na prezentáciu predovšetkým slovenských umelcov 20. a 21. storočia z oblasti maľby, grafiky a sochárstva a za šírenie slovenskej tvorby v zahraničí.

JOZEF BOŽIK


Jozef Božik sa narodil 30. mája 1976 v Partizánskom. Po skončení gymnázia v rodnom meste študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V roku 2011 sa habilitoval na docenta na bratislavskej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, kde už niekoľko rokov vykonáva pedagogickú činnosť. Ako osemnásťročný sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2010, keď bol zvolený za primátora mesta, ktorým je dodnes, od roku 2013 až doteraz je poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od 1. septembra 2016 je predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika. Cenu Extra plus získava za cielený rozvoj transparentnej, komunikatívnej a hodnotovej samosprávy mesta Partizánske.

(Vo vydania Extra plus 11 a 12 prinesieme vizitky ďalších ocenených)

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.