ODHAĽOVANIE UTAJOVANÉHO POZNANIA

V Starej Lesnej sa stretli 15. a 16. apríla „nadšenci netradičného myslenia“ na prvom podujatí v rámci vzdelávacieho projektu Akadémie zdravého rozumu XRAM. Čitateľ sa možno pristaví už hneď pri pojme XRAM. Úspešný podnikateľ z Kežmarku, šéf akadémie a duša celého podujatia Ján Semaňák hovorí, že ide o takto napísané slovo CHRÁM, kde sa nielen modlí, ale aj medituje a uchováva múdrosť. A pousmeje sa nad otázkou, či náhodou nejde o Marxa odzadu, MARX verzus či dokonca anti XRAM?

Foto ARCHÍV EXTRA PLUS
Dátum 17.04.2023

V Starej Lesnej sa stretli 15. a 16. apríla „nadšenci netradičného myslenia“ na prvom podujatí v rámci vzdelávacieho projektu Akadémie zdravého rozumu XRAM. Čitateľ sa možno pristaví už hneď pri pojme XRAM. Úspešný podnikateľ z Kežmarku, šéf akadémie a duša celého podujatia Ján Semaňák hovorí, že ide o takto napísané slovo CHRÁM, kde sa nielen modlí, ale aj medituje a uchováva múdrosť. A pousmeje sa nad otázkou, či náhodou nejde o Marxa odzadu, MARX verzus či dokonca anti XRAM?

Odhaľovanie utajovaného poznania bolo témou štartu akadémie, o ktorej už od detstva sníval muž, podnikajúci viac ako 30 rokov. V prvom štvrťstoročí svojich aktivít uviedol na trh napríklad známy Tatranský čaj, teraz už šesť rokov sa venuje „potrave pre mozog“, knihám a ich čítaniu. K tejto vášni ho priviedla jeho „milovaná stará mama“, a on po tom, čo v roku 2016 založil vydavateľstvo TORDEN (čo má znamenať niečo ako „tvrdé svetlo“), práve začal plniť svoj ďalší sen, rozbieha vzdelávací projekt. Prečo? Lebo žijeme v osudovej dobe, keď starý svetový poriadok zaniká a nový sa práve tvorí – a čo ďalej? Čo nás čaká? Všetko sa deje akoby pod palcom riadiacej elity sveta s jej tupou administratívou. Veď hej, Rímsky klub, Trilaterálna komisia, Bildenberg, Davos plný švábov... Každá dejinná zmena sa kuje na ohni, teda akoby v – pekle. Moc sa nikdy a nikde neodovzdávala dobrovoľne a v príjemnej atmosfére.

DR. JAN CAMPBELL

 

Jan Campbell (1946 – ) zahraniční člen Ruské akademie přírodních věd. Německý občan české národnosti, analytik. Do listopadu 2014 řídil poradenskou firmu Campbell Concept UG Bonn a působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE. I nadále pokračuje ve vedení diplomových prací a hostuje na univerzitách v zahraničí. Mimo jiné vedl koordinační kancelář EU programu Tacis a působil jako poradce Evropské unie u dvou předsedů vlád Republiky Kyrgyzstán. V životopisu také uvádí, že profesionálně působil v řadě zemí včetně Británie, Itálie, Švýcarska, Malajsie, SSSR, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Ruska, Česka a Spolkové republiky Německo. V Rusku obdržel čestný titul profesora Uralské státní agrární university. Na Slovensku se stal nositelem ceny Zlatý Biatec za rok 2014 za „prezentaci zcela nových pohledů na minulé i současné události v domácích a zahraničních médiích, ale zejména v jeho odborné praxi v celé řadě nadnárodních i národních veřejných i soukromých organizacích“.

Keďže nový svet budú tvoriť aj existujúci ľudia, musia, mali by veci okolo prerodu spoznať. Lebo  akékoľvek prognózy či proroctvá, ak sa majú naplniť, alebo naopak, ak im chceme zabrániť, minimálne ich tlmiť, treba poznať. Informácie totiž vládnu svetu a nad svetom. Tak to bolo vždy, no osobitne teraz, v prvej tretine 21. storočia, v časoch globalizácie, pred ktorou niet úniku. 

K asi 50 účastníkom, zväčša „stredne mladým“, sa v prvý deň prihováral vzdelanec z Česka so svetovými skúsenosťami Jan Campbell. Hovoril o identifikácii trendov a ich zhodnotení, o plánovaní a riadení extrémne kritických  situácií, o rozvoji  riadiacich schopností, o žalmoch a ich význame. Nemáme šancu predstaviť štyri poldruhahodinové Campbellove bloky a diskusiu k nim, odcitujme teda zopár múdrosti aktuálnych pre dnešné časy. Prítomných, ale ani vás, čitatelia, zrejme nepoteší konštatovanie, že raz začatý proces – aj ten dnešný, takpovediac „diabolský“ – sa nemôže nikdy zastaviť alebo zvrátiť, nanajvýš sa môže kontrolovať a spomaliť. A ako na to? Predovšetkým treba budovať alternatívny svet, naplniť prázdny pohár kameňmi veľkými, teda pre nás rozhodujúcimi myšlienkami, aj menšími, a až napokon pieskom. Treba pritom vedieť, že kvalitu určuje kvantita záporných vlastností, nikdy nie pozitívnych – negatívnym sa vyhýbajme. Umelá inteligencia nie je žiadna inteligencia. EÚ nie je a nikdy nebude štátom – napokon  von der Leyenovej to názorne predviedla Čína. Najhoršie, čo vidíme na sebe a osobitne na našich nástupcoch, je „krátka pamäť“ – aký to rozdiel v porovnaní s Čínou! Mažú nám pamäť i dejiny všetkými spôsobmi – masmédiami, reklamou, zábavou na prvom mieste. Zmeniť možno iba seba, len tak sa zmenia aj veci okolo nás. A pán Campbell sa dotkol aj najaktuálnejšej prítomnosti: EÚ si nikdy neprizná chybu či omyl. Hlavným prvkom všeobecnej manipulácie, ktorej sme súčasťou, je odvedenie pozornosti od toho, čo je najdôležitejšie. Prebieha infantilizácia ľudstva všemožnými druhmi a spôsobmi propagandy. Debilizácia obyvateľstva beží na plné obrátky. Opiera sa o taký neexistujúci, či minimálne zavádzajúci pojem ako je „priemer“. Ten sa zneužíva aj na to, aby sa presadzovala inklúzia: podpora podpriemernosti na úkor nadpriemernosti. Keď sú ľudia schopní, závidí sa im. Keď sú talentovaní, škodí sa im. A keď ide takpovediac o geniálne osobnosti, mstí sa im. V čase súčasných viac-menej „elektronických volieb“ – najmä pokaľ ide o spočítavanie hlasov – už neplatí, že národ má takú vládu, akú si zaslúži, ale naopak vláda má taký ľud, aký si zaslúži. Kto v hoteli Forton nebol, má možnosť prečítať si knihy Jana Campbella „Symposium“. 

Druhý deň mal hlavné slovo Peter Poláček. Niektorí si ho možno pamätajú ako kandidáta na primátora hlavného mesta v posledných komunálnych voľbách. Neuspel, ani uspieť nemohol. Bratislavskí progresívci mali voľby pevne v svojich rukách, vlastne v počítačoch. Už i len pomenovanie jeho blokov, je zložité: interaktívna simulácia – kvantová mágia a matrix nášho sveta. Mŕtva a živá voda – zločin nekonania. Súboj koncepcie Svetla s koncepciou Temnoty. Princíp voľby – pokoj alebo násilie, život alebo smrť. Poláček hovorí, že sme svedkami procesu, v ktorom viacerí z nás dychtia po odhaľovaní nového a častokrát aj utajovaného poznania. Kto ho utajuje a prečo? Kto z dvoch skupín, predstaviteľov koncepcie JA SOM – čo je koncepcia smrti, vedúca „do nebytia“ a pozitívnej koncepcie TY SI? 

PETER POLAČEK

 

Narodil sa 21. 5. 1968 v meste Ilava. Medzi jeho špeciálne schopnosti patrí krízové vyjednávanie, sieťovanie a vytváranie multisektorovej a multidisciplinárnej spolupráce, a to najmä v oblasti multidisciplinárnych inovácií, informačno-komunikačných technológií, technologického rozvoja, stavebníctva, dopravy, energetiky, bezpečnosti, samosprávy a verejnej správy. Ďalšou jeho špeciálnou schopnosťou je vytváranie realizovateľných riešení problémov v časovej tiesni a pod veľkým tlakom.

Vydavateľstvo Torden vydalo trilógiu tohto „vedátora“ pod spoločným názvom „Vedma veď ma“. Prvá kniha, ktorú dopísal 8. decembra 2022, sa volá „Syn človeka“ a je autorovým svedectvom o tom, „čo sa skrýva za oponou tohto sveta“. Kto chce vedieť, čo znamená zodrať sedem železných topánok a zjesť sedem železných chlebov, zaiste si knihu prečíta. Autor sa opiera o kvantovú teóriu a cez ňu objasňuje počiatok, zem, svetlo a temnotu. Niektoré vývody a závery sú netradičné. Napríklad, že slovenský a ruský jazyk boli cielene umelo vytvorené jazyky z jedného spoločného jazyka, ktorý sa používal nielen pod Tatrami, ale aj v celej Panónskej nížine, na území súčasnej Ukrajiny a aj Ruskej federácie a tento spoločný jazyk nazýva „sláviensky jazyk“. Nie, nie je ľahko odklepnúť Poláčekovú teóriu tak či onak. V každom prípade prináša množstvo iných a netradičných pohľadov na „zákulisie“ dejín aj cez osobné zážitky. Centrom kresťanskej konceptuálnej duchovnej moci sa podľa Poláčka stal v roku 333 Konštantínopol, a bol ním až do roku 1250, keď sa toto centrum prenieslo do Ríma. V 9. storočí začalo konštantínopolské centrum svoje pôsobenie aj v Panónskej oblasti, a teda aj na našom území. Ich záujem bol zrejmý – prevzatie starodávneho védického centra kocenptuálnej moci, ktorým bola Nitra, a to prostredníctvom misie Konštantína a Metoda. 

Druhú knihu, ktorú dokončil 10. februára 2023, nazval „Svedectvo pravdy“. Obsahovo ide o odhaľovanie „duchovna“, akési vysvetľovanie Puškinovej poémy „Ruslan a Ľudmila“. To je báza, na ktorej sa autor pokúša objasňovať „dávne proroctvá“. Veľmi zaujímavo a aj presvedčivo pritom spája Puškinovu poému so slovenskými ľudovými rozprávkami. Základom tretej knihy „Inferno“, ktorú dokončil len o mesiac na to, 16. marca 2023, je Peklo z Danteho „Božskej komédie“ a Gotheho „Faust“, pričom sa tu hojne objavujú „príbehy“ zo slovenských ľudových rozprávok. Autor sa pokúša predstaviť realitu nášho súčasného sveta ako „najtemnejšie peklo“, v ktorom napokon zhorí Temnota a zažiari Svetlo. Autor nás poúča, že odídenie z pekla do nebytia „už bolo vykonané“. A že „nový svet večného života“ je skutočnosťou a realitou pre pripravených. A tí „pripravení“ by mali vystúpiť zo spôsobu myslenia JA SOM (ja chcem napríklad peniaze) na myslenie typu TY SI, rešpektujúce minimálne ľudí v tvojom blízkom okolí.

Takže celé zaujímavé podujatie bolo – obrazne povedané – akousi prípravou pre tých, ktorí chcú byť „pripravení“. Umožnilo účastníkom počúvať, aj pýtať sa, ale predovšetkým zamýšľať sa nad všetkými, často netušenými súvislosťami dní, ktoré prežívame. Hlavný organizátor Ján Semaňák vie svoje: pripravil „event“ pre tých, ktorí chcú nazrieť do utajovaného poznania minulosti, súčasnosti i budúcnosti z viacerých uhlov pohľadu. Čo všetko nás ako ľudstvo čaká, a ako treba zvládnuť prebiehajúce, často nečitateľné procesy a prežiť ich po fyzickej, no najmä psychickej stránke. A čoby skúsený čitateľ dodáva: Ak chcete poznať pravdu, čítajte zakázané knihy. A vôbec tí, čo čítajú knihy budú vždy riadiť tých, čo pozerajú televíziu. Lebo, ako hovoril Budha, koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.