PARTNERSTVO MEŽDUNARODNEJ ŽIZNI A EXTRA PLUS

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podporil medzinárodnú konferenciu na tému Rusko a Európa: Aktuálne problémy súčasnej medzinárodnej žurnalistiky

Foto JANA BIROŠOVÁ, BARBARA KOLLÁROVÁ
Dátum 29.09.2016

BRATISLAVA 29. septembra (TASR/Extra plus) - Hodnovernosť informácií ako kritérium zodpovednosti novinárov, obraz Ruska a jeho obyvateľov v európskych masovokomunikačných prostriedkoch tvorili hlavné témy štvrtkovej V. Medzinárodnej konferencie s názvom Rusko a Európa: Aktuálne problémy súčasnej medzinárodnej žurnalistiky. Konala sa v Bratislave a zúčastnilo sa na nej 87 odborníkov na médiá. Jej organizátorom bol časopis Meždunarodnaja žizň (Medzinárodný život) s podporou Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie a v partnerstve s časopisom Extra Plus.

Odborníci zo Slovenska, Ruskej federácie, Bulharska, Českej republiky, Macedónska, Nemecka, Nórska, Rakúska, Srbska a Talianska vo svojich príspevkoch hovorili o zodpovednosti novinárov, o ich právach, presnosti informácií, cenzúre a jej skrytých formách v médiách, o manipulácii aj vo verejnoprávnych médiách, propagande. Viacerí rečníci konštatovali, že niektorí ľudia už nedôverujú médiám a informácie si hľadajú v počítačovej sieti. Zároveň upozornili, že internet ako taký je síce neutrálny a poskytuje slobodu, zároveň však zdôraznili, že môže byť zneužitý na šírenie zla a lživých správ.

"Medzinárodná žurnalistika v súčasnosti plní skutočne závažnú úlohu pre objektívne chápanie a následné hodnotenie prebiehajúcich procesov vo svete," uviedol šéfredaktor časopisu Meždunarodnaja žizň Armen Oganesyan.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov vyzdvihol, že "prejavy účastníkov konferencie boli otvorené, otvorené boli prejavy ruských novinárov, rovnako zaujímavé boli aj slovenské príspevky, tým som venoval osobitnú pozornosť". Podľa Fedotova cenné je, že na konferencii sa hovorilo o zodpovednosti.

Riaditeľka vydavateľstva Mayer media a šéfredaktorka mesačníka Extra Plus Lenka Eremiášová podčiarkla, že "konferencia by mala prispieť k nastoleniu objektivity, lebo o Rusku a udalostiach v Rusku sa informuje neobjektívne, jednostranne alebo jednoducho proamericky, prozápadne a zabúda sa na vyváženosť a pravdivosť". 

Tiberio Graziani z Inštitútu geopolitických štúdií a pomocných vied z Ríma konštatoval: "Pokiaľ ide o médiá, treba pamätať, že v ostatných rokoch došlo k rozvoju komunikačných technológií, najmä k rozvoju internetu a moderné technológie sa stali nástrojom soft power. Najmä krajiny na Západe sú v tejto oblasti veľmi v popredí a soft power, teda používanie komunikácie na určitý typ vyjadrovania o istých udalostiach, nesie v sebe určité ovplyvňovanie pri prijímaní politických rozhodnutí, ale aj v ekonomike."

Medzinárodná konferencia Rusko a Európa: Aktuálne problémy súčasnej žurnalistiky sa koná pravidelne každý rok v rôznych krajinách sveta. Tradične sa na nej zúčastňujú poprední zástupcovia prostriedkov masovej komunikácie z európskych štátov, politickí predstavitelia, diplomati, vedci, politológovia. Prvá konferencia sa konala v novembri 2011 v Paríži, druhá v októbri 2012 v Berlíne, tretia v októbri 2014, štvrtá v októbri 2015 v San Maríne.

 

 

 

 

 

Fotogaléria