POLITICKÍ ŽONGLÉRI

Roman Stopka: Kto a do čoho tlačí Slovenskú republiku?

Foto KOLÁŽ EXTRA PLUS
Dátum 31.12.2019

Ešte ľudia ani nestihli vstrebať výsledky prezidentských volieb a už sa na nich vrhli masmédiá so špekuláciami, ako by mali dopadnúť voľby do NR SR. Predstavitelia politických strán na to sadli ako osy na med a komédia typu Radvanského jarmoku, ibaže bez sváka Ragana, sa rozkrútila. V júli sa rozbehlo zjednocovania pronárodných síl, ktoré sa však čoskoro prejavilo ako nešikovný pokus dať im chomút podľa vzoru SNS v minulých voľbách. Ľudia si až začiatkom jesene všimli, že väčšina „zjednocovateľov“ v skutočnosti nič národného chrániť nechcela. Chceli len využiť silu pronárodného prúdu na posilnenie svojho politického prospechu. Pričom si boli dobre vedomí, že takto posilňujú politické strany, ktorým je existencia samostatnej Slovenskej republiky prekážkou v ich politickom rozmachu.

Bez škrupúľ

Podivná je aj forma i obsah rétoriky predstaviteľov iných politických strán. Používané výrazy na adresu svojich protivníkov a vzájomné hodnotenia sú plné osobného znevažovania, hanobenia a obviňovania, pri ktorom sa kladie znamienko rovnosti medzi tvrdením a faktom bez opory v realite. Doslova masmediálnym hrdinom sa stáva ten, kto sa správa bez akýchkoľvek škrupúľ a je spôsobilý vychrstnúť v čo najkratšom čase čo najviacej špinavosti na protivníka. Samozrejme, že seba prezentujú v tom najlepšom svetle. Akoby boli rytieri bez bázne a hany a niekedy dokonca aj bez minulosti. S pamäťou ostatných ľudí nekalkulujú, akoby pre nich vôbec neexistovala. Sami seba až divadelne pretŕčajú, ale o občanovi SR niet v ich reči ani chýru, ani slychu. Kde v ich predstavách stavajú jeho práva, slobody, majetok, možnosti, o tom mlčia. Je otázne, či ich arogancia má opodstatnenie v praxi a opiera sa len o ľudskú naivitu. Postupnými, malými krokmi, ktoré si ľudia nevšímajú, uťahujú slučku posplietanú zo zákonov okolo slobôd občana, jeho práv i majetku. Prinajmenšom svojvôľa bánk, hrozby exekúcií a vlečúce sa súdne spory sú toho dôkazom. Kedysi bolo dovolené všetko, čo nebolo zakázané. Tak sme začínali deväťdesiate roky minulého storočia. Čo nám z toho zostalo na dnes? Ako sa môže „štátnik“ bez seriózneho politického programu skrývať len za všemožné heslá. Propagandisticky vzaté, heslá mali od vekov úlohu pútať a manipulovať ľudí jednoduchšieho a politike vzdialeného myslenia a upriamiť ich na ciele heslotvorcu. Koľko surovej arogancie a pohŕdania človekom sa za takým postupom skrýva.

Vízia bezduchého šafárenia

Seriózna vízia rozvoja štátu, ako som už povedal, týmto človiečikom chýba. Sú schopní sústrediť sa len na reparácie následkov jednotlivých škandálov, ale pochopenie potreby komplexnej prevencie voči nežiaducim javom im chýba. Sústreďujú sa len na spôsob, ktorým by mohli uchmatnúť čo najviacej pre seba a vôbec sa nehanbia nazvať to politikou. Len ako-tak sa zaoberajú potrebami spoločnosti so štvorročnou víziou volebného obdobia. Spoločnosť vnímajú akoby nezávislú od štátnej existencie. Sústreďujú sa len na odstraňovanie nedostatkov, ktoré svojimi postupmi spôsobili predošlé generácie vlád, tú aktuálnu nevynímajúc. Dokazujú tak svoj zámer pokračovať aj ďalej naslepo. Kalkulujú, že štát rozvalia nadobro a zodpovednosť za ich bezduché šafárenie ponesie až niekto v budúcnosti. Takže postihnutí nebudú, ale vrecia si naplnia.

Keďže viera občana v štátnu moc bola dlhodobo starostlivo pestovaná, ľudia nie sú ochotní ani dnes, po opakovaných negatívnych skúsenostiach pripustiť, že ich čelní politici cynicky vodia za nos. Masmédiá sa pozorne starajú, aby bezcharakterným miláčikom zahraničných sponzorov neboli pripomínané staré volebné sľuby. Preto cudzine slúžiace politické strany nemajú solídny dlhodobý program a schovávajú sa len za reklamou programu volebného. Nuž, je to logické, lebo straníckou základňou schválený cieľový program obmedzuje predajným vodcom kupčenie s národnými a štátnymi záujmami. Boli by pod kontrolou aj verejnosti s trvalejšou pamäťou. Áno, je to tak.

Podriadenosť cudzine

Ak zavrhnú také existenčné hodnoty SR, ako je zvrchovanosť nad štátnym územím, suverenita v medzinárodných vzťahoch a nezávislosť v rozhodovaní od každej zahraničnej štruktúry moci, nielen dobre poslúžia svojim mecenášom a pripravia občana o jeho štát, ale ešte sa budú mať na čo vyhovoriť pred svojimi voličmi. Ľahko odôvodnia neúspechy a nepríjemnosti, ktoré nastanú v dôsledkoch ich konania. Raz to zvalia na zákony EÚ, potom na požiadavky z NATO a oni, ktorí zvrchovanosť Slovenskej republiky týmto inštitúciám podrobili, budú nevinní ako batoľa. A to som nespomenul čarovné slovo kríza. Takto už dlhé roky manipulujú s vedomím občanov SR a pomáhajú ich dostať do nenávratnej podriadenosti cudzine. Ľudia v dobrej viere dávajú týmto politickým žonglérom svoj hlas a ani si neuvedomujú, že im poskytujú legitímny mandát moci na zavlečenie seba samých do poroby. Čím pozvoľnejší je tento proces, čím je rozdrobenejší na nenápadné kroky, tým lepšie je maskovaný, a teda nebezpečnejší. Občan tejto manipulácii ani veriť nechce. Tobôž, ak sa do jej realizácie podarí vtiahnuť osobnosti, ktoré boli donedávna na čele pronárodných síl. Radšej bude podobné tvrdenia považovať za konšpiračné teórie, než by uznal, že ide o včas vyslovenú pravdu. Rovnako podivné je aj zistenie, že to, čo ešte včera niektorí „naši“ politici alebo „odborníci“ pomáhali ničiť ako zastarané a nežiaduce, dnes odrazu začínajú propagovať a dokazujú, ako nám to katastrofálne chýba. Že by konečne aj oni pochopili, kam svojou pôvodnou aktivitou pomáhali dotlačiť náš štát? Alebo je to klasický príklad oportunistického správania chorobného egocentrika, opäť sa spoliehajúceho na krátkosť ľudskej pamäti?

Zahraničím nastrčení panáci

Zamyslime sa, čo nastvárajú, keď sa opäť dostanú k moci. Nenadarmo sa hovorí: Najväčší úspech diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje. Veď keby sily proslovenského politického spektra pracovali obetavo a nezištne, už by aj napriek nepriazni masmédií boli získali dôveru občana a eliminovali úsilie cudzinou nastrčených panákov. Každý politik, skôr než sa začne rétoricky predvádzať, mal by sa naučiť, ako sa riadi a funguje štát. Inak za jeho nevedomosť a chyby zaplatí nielen štátotvorný občan, ktorý mu dá hlas.

Motto: Všetko čo poznáme a využívame pochádza z práce a znoja našich predkov. Brat môj, čím si k tomu prispel? MUDr. Pavol Vencel

Stav v SR je dnes taký, že väčšine občanov zostáva len mesačná výplata podmienená zatiaľ poskytovanou prácou, penziou či príspevkom. Štátna moc je takmer bezzubá. Pričom rozmach svetovej ekonomiky ide do útlmu a nadnárodné štruktúry, ktorým tak oddane slúžili celé vládne generácie SR, sa nám pred očami rozsýpajú vinou nekompetentného a zištného riadenia svojej elity. V tejto situácii by sme mali mať rešpekt a vzdať hold jedincom i inštitúciám, ktoré nechcú vzdať boj o náš štát a chcú ho udržať a rozvíjať na prospech štátotvorných občanov. Aby sme mali istotu, komu dávame svoju dôveru, spýtajme sa aspoň tých, ktorí fungovali vo vládnej koalícii doteraz: Posilnili ste, alebo oslabili možnosti existencie SR ako zvrchovaného, suverénneho, do prínosnej miery nezávislého štátu s jednotným územím a nedotknuteľnými hranicami? Aký prospech ste SR priniesli?

PSN je cesta k náprave

Pravda je, že všemožnej kritiky už bolo prezentovanej viac než dosť. Žiada sa teda ukázať cestu k náprave, a to aj v podmienkach opakovane nastupujúcej morálnej, ekonomickej, ak nie aj vojenskej krízy. Prinášame voličom i občanom SR nové perspektívy, s možnosťou rozvoja štátu ako občianskej a národnej záštity. Nepachtíme sa za mocou ani osobným prospechom. Ponúkame alternatívu ľuďom, ktorí chcú pracovať na prospech svojho štátu, na prospech svojho potomstva a nechcú splynúť ako anonymná, výplatou ovládaná masa v dave s cudzou dominanciou. Usilujeme sa zachovať gény našich predkov v štátnej podobe na území, ktoré podľa výskumov aj svetovej genetiky obývali po tisícročia. Politicky podmienené fabrikovanie bájok o pôvodnosti obyvateľstva v našom geopolitickom priestore musí byť konfrontované s výsledkami moderného vedeckého poznania a preniknúť aj do učebníc. Veru tak. Komu sláva, tomu česť, pastierovi trúba!

Čiže každému patria výsledky jeho práce. Sme si dobre vedomí, že ľudia bez občianskej statočnosti nás podporovať nebudú. Ani doboví oportunisti. My sami tiež nestojíme o priazeň chytrákov, loviacich kariérne príležitosti. Našou prvoradou hodnotou je práca na prospech štátotvorného obyvateľstva, budovanie a formovanie SR ako zvrchovaného, nezávislého, suverénneho štátu s celistvým územím a nedotknuteľnými hranicami. Republiky, ktorá bude chrániť slobodu i legálne nadobudnutý majetok svojho občana a veľkolepo mu umožní využiť svoje schopnosti.

Neverte manipulačným bludom

Odpovedáme tak aj za občanov na myšlienky nielen z domova, ale aj od zahraničných kontaktov, sústredené do otázok: Dokedy chcete znášať nezodpovednosť politika v rozhodovaní o prítomnosti i budúcnosti občanov a celého štátu? Prečo ľahostajnosťou a ľahkovernosťou vo voľbách zahadzujete osobný vplyv na svoj osud, na perspektívu svojho štátu? Uvedomujete si deštrukčnú silu následkov svojho počínania? Ak chcete zvrátiť rútiace sa hrozby, vyberajte si pravdivé politické strany, čestných ľudí na tvorbu zákonov i riadenie štátu. To nie je neadresný výkrik do beztvarej masy, to je priama ponuka každému, aj keď nechce voliť. Strkať hlavu do piesku v podobe neúčasti na voľbách je sebaklam, ktorý škodí nielen stavu republiky, ale aj svedomia.

Každý, kto dnes z akýchkoľvek dôvodov odmieta presadzovať záujem zvrchovanej, suverénnej, nezávislej Slovenskej republiky, stáva sa chtiac-nechtiac príslušníkom podrývajúcej piatej kolóny. Slúži zahraničným ziskuchtivým záujmom. Dostáva sa do pozície ich sluhu a nástroja ich vôle. Pretože všetky tieto mocenské štruktúry, bez ohľadu na to, z ktorej svetovej strany pôsobia, sa dnes usilujú nie o náš, ale o svoj prospech. Neverte tak ľahko ich manipulačným bludom. Už dávno je čas myslieť v rozmere národných a štátnych záujmov.

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, PSN

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.