PRIDAJTE SA K PLATFORME RES PUBLICA

Platforma Res publica je otvorená pre všetkých, ktorí prinášajú vízie v prospech Slovenskej republiky 

Foto EXTRA PLUS
Dátum 27.04.2019

Teší nás záujem o mesačník Extra plus, ktorý má z mesiaca na mesiac stúpajúcu tendenciu. Práve s ňou súvisí aj počet diskutérov, ktorí nám takmer každý deň zasielajú na adresu extrapus@extraplus.sk napísané texty. Ich zámerom je snaha na vyjadrenie svojho názoru alebo postoja k rôznym spoločensko-politickým témam, aktuálne rezonujúcim v našom štáte alebo vo svete. 

Vzhľadom na fakt, že časopis má obmedzenú kapacitu strán a nie všetci diskutujúci – píšuci majú žurnalistické vzdelanie a nie sú súčasťou redakčného tímu, rozhodli sme sa vytvoriť novú platformu s názvom RES PUBLICA, do ktorej budú ich príspevky zaraďované – otitulkované, prípadne doplnené fotografiami, aby bol text príťažlivejší a našiel si cestu k čitateľovi.

PLATFORMA RES PUBLICA je otvorená pre všetkých, ktorí prinášajú vízie v prospech Slovenskej republiky. Zároveň dáva talentovaným autorom možnosť stať sa pravidelným prispievateľom tlačenej verzie Extra plus. Vydavateľstvo Mayer media nevylučuje, že najzaujímavejšie príspevky môžu byť z času na čas zaradené aj do printovej verzie mesačníka Extra plus.

KAŽDÝ AUTOR BY MAL OVLÁDAŤ ZÁKLADNÚ ÚPRAVU PÍSANÉHO TEXTU: 

Autor by mal ovládať spisovnú slovenčinu, pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu, s výkladovým, synonymickým slovníkom a slovníkom cudzích slov, čím predíde nezrozumiteľným výrazom v textoch.

V článkoch sa nepoužíva pán, pani a pod., používajú sa celé mená a priezviská, je potrebné overovať si ich správnosť aj správnosť každého údaju, ktorý autor uvedie.

Strany nečíslovať a vyhýbať sa dvojmedzerám medzi slovami, nastaviť si v texte font Courier New, 12b. Kurzíva sa NEPOUŽÍVA.

UPOZORNENIE:

 

Autor PLATFORMY RES PUBLICA nie je redaktorom ani spolupracovníkom redakcie Extra plus, preto nemá právo v mene redakcie osloviť žiadneho respondenta (osobnosť spoločensko-politického života) na rozhovor pre printovú verziu mesačníka Extra plus alebo pre elektronickú verziu www.extraplus.sk

 

Publikované články vyjadrujú názory autorov, a preto nemusia byť totožné so stanoviskom redakcie a vydavateľa.
 

Texty sú originálne, od autorov, a neprešli jazykovou ani editorskou úpravou.
 

Redakcia nezodpovedá za obsah jednotlivých príspevkov v rubrike PLATFORMA RES PUBLICA, zodpovednosť nesie autor príspevku.
 

Texty sú na platforme uverejnené na základe dobrovoľnosti autora a bez nároku na honorár.
 

Zároveň si dovoľujeme autorov upozorniť, aby nám na adresu extraplus@extraplus.sk neposielali texty, ktoré by nejakým spôsobom podnecovali rasistické a nenávistné útoky na akúkoľvek osobu, rasu a vierovyznanie.
 

Vydavateľstvo Mayer media si vyhradzuje právo nezverejniť text, ktorý by bol v rozpore s morálnymi hodnotami mesačníka Extra plus.​