PRONÁRODNÉ AKTIVITY

Matica slovenská financovala v tomto roku 361 projektov regionálnej kultúry

Foto ARCHÍV
Dátum 17.12.2018

BRATISLAVA 17. decembra (TASR/Extra plus) – Matica slovenská financovala v tomto roku 361 projektov regionálnej kultúry s národnou tematikou, do matičnej vedy vložila viac ako 208-tisíc eur a vydala 32 knižných titulov. Tlačovú agentúru SR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková. Doplnila, že vo vyhlásenom Roku slovenskej štátnosti dominovali v matičných aktivitách a podujatiach viaceré dôležité výročia. "Najmä Slovenského povstania a prvej Slovenskej národnej rady (1848), Československa (1918), Krajinského zriadenia (1928), autonómie Slovenska (1938), Slovenského národného povstania (1944) či vzniku Slovenskej republiky (1993). Verejnosti pripomenula odkaz významných osobností, a to aj odhalením búst Matúša Dulu a Samuela Zocha," uviedla Matušková.

"Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne. Popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových a historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej republiky. Národno-duchovný pilier štátu ako jediná masovo udržiava a reálne rozvíja práve Matica slovenská. V nestabilnej dobe, keď náš východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá západnej Európy terorizujú extrémisti a rozvinutý sociálny systém nie je samozrejmý pre každú krajinu, musíme v našom národe podporovať povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami," vysvetlil zmysel Matice slovenskej v 21. storočí jej predseda Marián Gešper.

Zároveň zosumarizoval problémy z minulosti, ktoré omladené vedenie ustanovizne, zvolené v novembri 2017, celý rok otvorene vysvetľovalo verejnosti. "Na kompletnú inventarizáciu celého Národného pokladu SR je potrebné vynaložiť veľké finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti nie je Matica slovenská schopná nájsť vo svojich neštátnych zdrojoch. Vec Matičného fondu je momentálne v rukách orgánov činných v trestnom konaní pri plnej spolupráci Matice slovenskej. Obrazy Vincenta Hložníka nikdy neboli Maticou slovenskou poškodené, čo potvrdila aj štátna reštaurátorka a o čom sa verejnosť presvedčila na výstave v Terchovskej galérii umenia. A napokon sme vyslali jasný signál o hodnotení našich dejín spoločnými aktivitami s protifašistickými bojovníkmi či dištancovaním sa od extrémizmu," podotkol Gešper.

Matica slovenská oslávi podľa Matuškovej na budúci rok storočnicu svojho oživotvorenia v roku 1919. "Bude to príležitosť predstaviť verejnosti obnovenie matičnej činnosti po vzniku prvej ČSR. V súčasnosti Matica slovenská zastrešuje 490 miestnych odborov s približne 27.500 členmi, 242 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov, 13 záujmových a vedeckých odborov a 33 profesionálnych oblastných stredísk. Jej činnosť je širokospektrálna – od kultúry cez vedu, vzdelávanie, archívnictvo, prácu s deťmi a mládežou, spoluprácu s krajanmi v zahraničí až po vydávanie kníh a periodík či požičiavanie krojov a kostýmov verejnosti," uzavrela hovorkyňa Matice slovenskej.