PUTIN: ZMENY V ÚSTAVE POSILNIA RUSKÚ ŠTÁTNOSŤ

Ruský prezident: Samotní občania navrhli zmeny a doplnenia ústavy týkajúce sa nedotknuteľnosti hraníc krajiny a nemožnosti odtrhnutia jej území.

Foto RIA NOVOSTI
Dátum 05.07.2020

Prezident Vladimir Putin je presvedčený, že prijatie zmien a doplnení súčasnej Ústavy Ruskej federácie je správny krok. „Som absolútne presvedčený, že robíme správne, že prijímame zmeny a doplnenia súčasnej ústavy. Tieto zmeny a doplnenia posilnia našu štátnosť a vytvoria podmienky na progresívny rozvoj našej krajiny na ďalšie desaťročia,“ uviedla v rozhovore hlava štátu pre televízny kanál „Russia 1“.

 

Ruskému prezidentovi oficiálne k víťazstvu v referende o zmenách a doplnení Ústavy RF oficiálne zablahoželal len jeden politik z mimoparlamentnej politickej strany Práca slovenského národa (PSN) Roman Stopka, ktorý povedal, že mnohé zo zmien, ktoré odobrili občania RF sa prelínajú s programovou stratégiou slovenskej politickej strany Práca slovenského národa (PSN). Pre PSN je na prvom mieste územná celistvosť SR, zvrchovanosť a nedotknuteľnosť hraníc, ochrana jej štátotvorného národa, ochrana zväzku ženy a muža, podpora tradičnej rodiny, ale aj ochrana národných záujmov pred medzinárodnými záujmami“ povedal Roman Stopka.

 

ČÍTAJTE TIEŽ: PREDSEDA PSN ROMAN STOPKA ZABLAHOŽELAL PUTINOVI A RUSKU

 

Putin v odpovedi na otázku akým chybám by sa rád z minulosti vyhol povedal: „Pripomínam, že po revolúcii v Rusku v roku 1917 sa uskutočnila diskusia o tom ako obnoviť štátnosť. Dohoda o spojenectve z roku 1922, posilnila Leninovu tézu o práve zväzových republík odstúpiť od spoločného zväzku“ uviedol Putin. Poznamenal, že Josif Stalin zastával iný názor - „hovoril o potrebe autonómie národných združení, o ich začlenení do RSFSR na právach autonómie“.

Tento plán sa však nerealizoval a nik neodchádzal zo spoločenstva. Nakoniec sa však realizoval leninistický nápad a právo na vystúpenie zo Sovietskeho zväzu bolo stanovené v zmluve z roku 1922,“ dodal ruský líder. Potom podľa neho tieto ustanovenia začali putovať z ústavy do ústavy sovietskeho obdobia, ale nič viac sa nehovorilo. Koniec koncov, nič z toho nebolo vysvetlené a dnes ruský národ rozhodol o doplnení ústavy, ktorá bude platiť desaťročia“ zdôraznil Putin.

Ruský prezident zároveň pripomenul, že členovia pracovnej skupiny a samotní občania navrhli zmeny a doplnenia ústavy týkajúce sa nedotknuteľnosti hraníc krajiny a nemožnosti odtrhnutia jej území. Putin tiež poznamenal, že ústava obsahuje ďalšie záležitosti súvisiace s ruskou suverenitou. Nakoniec Vladimir Putin pripomenul fakt, ktorý platí dávno už v mnohých krajinách, že cudzie zákony nemôžu byť nadradené tým národným a tým pádom dnes nemôžu protirečiť Ústave Ruskej federácie. Jednou z podmienok pre nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení bolo ich schválenie občanmi v národnom hlasovaní, ktoré sa konalo od 25. júna na 1. júla. Celková účasť bola 67,97%. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podporilo 77,92% voličov (takmer 58 miliónov Rusov), proti 21,27%. Zmeny a doplnenia základného zákona nadobudli tak mohli nadobudnúť účinnosť 4. júla.

V ruskej ústave vykonali celkom 206 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Kľúčové zmeny sa dotýkajú sociálnych otázok. Zaručujú ochranu dôstojnosti občanov a rešpektovanie pracujúcej osoby, indexáciu dôchodkov najmenej raz ročne a tiež zabezpečujú vykonávanie zásad sociálneho partnerstva v oblasti pracovných vzťahov. Okrem toho sa v hlavnom zákone hovorí o dostupnej a vysokokvalitnej medicíne, ako aj o skutočnosti, že „štát zabezpečuje aj prioritu rodinného vzdelávania a preberá zodpovednosť rodičov vo vzťahu k deťom, ktoré zostali bez starostlivosti“. 

Ústava teraz ukladá zákaz voľby prezidenta ruského občana, ktorý má alebo mal v ňom občianstvo inej krajiny alebo povolenie na pobyt. Zodpovedajúce obmedzenia sa vzťahujú na senátorov, poslancov, vyšších úradníkov regiónov, vedúcich orgánov federálnych štátov, komisára pre ľudské práva, sudcov, prokurátorov atď. Základné právo má teraz prednosť pred medzinárodným právom, ústavný súd nemusí vyhovieť rozhodnutiu medzinárodných orgánov, ak je v rozpore so základným právom.

Posilňujú sa právomoci Štátnej dumy a rady federácie, ktoré sú oprávnené vykonávať parlamentnú kontrolu. Okrem toho nadobudne účinnosť zmena prezidentských podmienok bez slova „v rade“. Nezohľadňujú počet funkčných období, počas ktorých prezident vykonával funkciu v čase, keď novela nadobudla účinnosť.

PRÁVE STE DOČÍTALI ODOMKNUTÝ ČLÁNOK:

 

Ak sa Vám článok páčil a máte naďalej záujem čítať pravdivé a nezávislé texty staňte sa naším predplatiteľom a získajte množstvo výhod:

 

https://www.extraplus.sk/extraplus/predplatne