RADAČOVSKÝ: NEŽELÁM SI ROZPAD EÚ

ODOMKNUTÝ ČLÁNOK: Miroslav Radačovský: Tam, kde sa obchoduje, sa nebojuje. Čo je na tom zlé, že si Nemci dohodli obchodnú spoluprácu s Rusmi?

Foto KRISTIÁN MAJZLAN
Dátum 27.08.2021

Miroslav Radačovský 24. septembra tohto roku oslávi svoje 68. narodeniny. Je absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V roku 1981 absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv. Celý svoj život venoval spravodlivosti, hľadaniu pravdy a urovnávaniu sporov. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal pri Kiskovej pozemkovej kauze, keď sa postavil na stranu práva a oklamaného a podvedeného občana. Má rusínsko-slovenské korene a zrejme z toho pramení jeho priateľstvo s menšinami, či už ide o Rómov alebo židov, za čo je neraz kritizovaný majoritným obyvateľstvom. V jeho žilách koluje slovanská krv, a tak má blízko k slovanským národom. Jeho pozitívny vzťah k Rusku neznamená, že má negatívny postoj k iným národom. Medzi liberálmi a ním je preto v tomto smere veľký rozdiel, pretože ich kladný postoj k Západu automaticky znamená záporný postoj k Východu a k Rusku. Nemá rád nenávisť a získavanie politických bodov na populistickej propagande. Hovorí, že raz sa za to politici budú musieť hanbiť.

Miroslav Radačovský v Európskom parlamente s návštevou zo Slovenska, ktorá mala možnosť vidieť prácu europoslanca v praxi priamo v Štrasburgu.

Dva roky pod paľbou kritiky

V európskom parlamente kráča svojou cestou, ako nezaradený poslanec, hovorí, že niekedy naivne, ale zo svojich názorov nemieni ustúpiť. Vyrastal a bol vychovávaný v silne protifašistickom prostredí, čo je zrejmé z jeho vystúpení v EP, ale aj z jeho mediálnych vystúpení. V EP pôsobí vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ale aj vo výbore pre digitalizáciu a umelú inteligenciu, čo je činnosť nepolitická, naprieč celým politickým spektrom, naprieč celou Európou a svetom. Spotrebiteľom je totiž každý, bez ohľadu na politickú príslušnosť, a digitalizácia sa dotýka každého. Napriek týmto skutočnostiam politológ Grigorij Mesežnikov jeho osobu vidí v inom svetle, ako je pravda. Ten totiž pred pár dňami analyzoval prácu slovenských europoslancov. Kým svojich liberálnych a jemu hodnotovo blízkych poslancov obhajuje a chváli ich prácu, na Miroslavovi Radačovskom nenechal nitku suchú a zaradil ho do kategórie euroskeptických objímačov diktátorov, veľkého sympatizanta autoritárskej a veľmocenskej politiky Ruska a odporcu spoločnej zahraničnej politiky EÚ a boja únie proti dezinformáciám. Mesežnikov tak neurobil po prvý raz, na jeho osobu útočí takmer dva roky. Z jeho slov ide toľko jedovatosti voči Radačovskému, že si azda každý položí otázku, prečo a či mali niekedy osobný konflikt. „Nie nikdy som sa s Grigorijom Mesežnikovom osobne nestretol, vedel som, že existuje, pretože sa vyjadruje k mnohým politicko-spoločenským udalostiam a podľa prízvuku som usudzoval, že je to Ukrajinec alebo Rus. Do istej miery som si ho vážil, že sa ako cudzinec na našom území snaží niečo dokázať.“ Bezprostredne po voľbách do Európskeho parlamentu Grigorij Mesežnikov napísal, že Slováci do EP zvolili najväčšieho fašistu v Európe. „Netuším, na základe čoho tak usudzoval. Nazvať niekoho najväčším fašistom v Európe je ani nie na nazlostenie, ani na urazenie. To je na vážne zamyslenie sa, aké informácie Grigorij Mesežnikov podsúva verejnosti,“ hovorí Radačovský. Celá jeho rodina od pradeda cez deda je silno antifašistická a doslova prelievala krv proti fašistom. Jeho otec, ktorý bojoval v cudzine proti fašizmu, bol vo vojne šestnásťkrát prestrelený. Ujo jeho manželky zhorel v tanku na Odre ako dobrovoľný člen Červenej armády. Tieto rodinné udalosti boli veľkým mementom toho, aby aj svoje deti vychoval v duchu knihy Mŕtvi neklamú, a tak aj tie odsudzujú fašistickú ideológiu.

Ohavnosť, ktorá sa nesmie zopakovať

„O Mesežnikovovi som začal pochybovať, či je čestný chlap, keďže sa so mnou nikdy nestretol, nedostatočne a nekomplexne hodnotil moju prácu, pretože keby sa zaoberal mojimi vystúpeniami v EP o ochrane práv maloletých detí, o právach európskych Rómov a marginalizovaných spoločností, boji proti extrémizmu, fašizmu a xenofóbii, tak by nikdy nemohol napísať, že som najväčší fašista v Európe. Úprimne a od srdca hovorím, že neznášam nenávisť. Ak niekto dokáže do jedného vagóna ,nasáčkovať‘ ženy a deti bez záchoda s jedným vedrom a hnať ich do koncentračného tábora, tak ide o ohavnosť, ktorá ide pod totálnu úroveň ľudskej dôstojnosti. Ja sa hanbím za toto obdobie. Veď toto nemohol niekto robiť za Boha a národ, za aký národ? Odporúčam každému, nech si prečíta Židovský kódex, ktorý z človeka urobil niečo horšie ako psa, len preto, že má iné vierovyznanie alebo farbu pleti. Fašistom na zničenie človeka stačilo vedieť len to, že je žid alebo Róm. Toto sa už nikdy viac nesmie stať. A ty, Mesežnikov, ty, človeče Boží, ty si so mnou v živote nerozprával a mňa ty ideš hodnotiť a nazývať fašistom? Ja mám ľudí rád, mám rád židov a mám rád aj Rómov, hoci viem, že veľakrát sú lajdáci,“ povedal Miroslav Radačovský na adresu Grigorija Mesežnikova.

Miroslav Radačovský je slovenský patriot a ctí si slovenské tradície a zvyky. Nedávno to dokázal v obci Topoľa v nádhernom prostredí Národného parku Poloniny, kde sa nebránil vziať do rúk kosu či cepy. Ľudia v tejto časti Slovenska žijú tradičným spôsobom, ktorý sa z nášho života vytráca. Napriek tomu je europoslanec optimista, že si aj v čase globalizácie uchránime slovenské špecifiká, zvyky a tradície.

Mierový slovník

Hoci spomínaný politológ hovorí o svojom proeurópskom postoji a vzhliada k Západu, obdivuje západnú kultúru, skôr ide o jeho americké videnie sveta a možno v tom môže byť problém Grigorija Mesežnikova. Europoslanec Radačovský si kladie otázku, či tak koná úprimne, alebo je Mesežnikov jednoducho žoldnierom, lebo živiť sa niečím musí. Hoci možno v hĺbke svojej duše sa ani nestotožňuje s tým, čo hovorí a ako koná. Predsa sa len narodil v Rusku a Rusko bolo a vždy bude jeho rodná zem. „Jeden z mojich už nebohých príbuzných tiež slúžil vo francúzskej cudzineckej légii. Bol žoldnier, ale vždy ostal hrdým Slovákom a Slovensko ako svoju vlasť mal skutočne rád,“ hovorí europoslanec. Podľa Radačovského je na škodu veci, že politológa vôbec nezaujímajú jeho vystúpenia v EP, kde hovorí o potrebe zreformovania únie na suverénne národné štáty, vzájomne hospodársky kooperujúce, bez čo najmenších, predovšetkým ideologických zásahov Bruselu. „Toto však Inštitútu pre verejné otázky a Mesežnikovovi nevyhovuje, pretože majú strach, aby takých europoslancov, ako som ja, nebolo viac, pretože im nevyhovuje môj mierový slovník a presadzovanie mierových riešení akýchkoľvek problémov medzi Východom a Západom. Takže hodnotenie mojej práce Mesežnikovom je doslova dezinformačná bomba. To, že presadzujem, čo už povedali predo mnou iní veľkí európski politici, že Európa je Európou od Uralu po Lisabon, od Baltu po Stredozemné more a že jej rozdeľovanie raketovými základňami je najväčšou hrozbou pre život a mier v Európe. Jeho zaujíma a priam privádza do zúfalstva, že neútočím proti slovanským bratom, že som za mierové spolunažívanie celej Európy, a preto som podľa jeho záverov protieurópsky, euroskeptický objímač diktátorov, čo zasa nie je pravda. Ak by som chcel byť obdivovateľom diktátorov, tak by som musel podporovať Navaľného. To je iný nacionalista a diktátor. Keby na čele Ruska nebol Putin, ale Navaľnyj, to by len bola katastrofa pre svet. Navaľnyj je podľa jeho vyjadrení predovšetkým antisemita, ruský nacionalista, moslimov by z Ruska vyhodil, Gruzíncov nazýva gruz – čiže odpad a vyjadrenie, že keby bol na mieste Putina, tak by raketové základne boli dávno zrovnané so zemou. Navaľnyj nie je Cichanovská, ktorá štve Bielorusov proti Lukašenkovmu režimu z exilu. Navaľnyj prišiel do Ruska, hoci vedel, že ho tam zatvoria. Navaľnyj si bude stále držať svoj názor, a ten nie je protiruský, ale protiputinovský, takže Západ sa v Navaľnom sakramentsky mýli,“ myslí si Miroslav Radačovský, ktorý sa netají pozitívnym vzťahom ku každému národu, ale aj k Ruskej federácii, kam, mimochodom, je v septembri pozvaný na ekonomický samit v Moskve, kde sa zrejme bude hovoriť aj o Nord Streame 2.

Progresívci majú problém s Nord Streamom 2

K dokončeniu Severného prúdu 2 sa pred niekoľkými týždňami vyjadrili slovenskí europoslanci Michal Šimečka, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, ktorí majú s týmto plynovodom veľký problém a dokonca jeho dokončenie považujú za zlú správu pre Európu. Zrejme to bude tým, že by liberálni europoslanci radšej dovážali skvapalnený bridlicový plyn z USA, ktorý je niekoľkonásobne drahší. „Tam, kde sa obchoduje, sa nebojuje. Ja potrebujem predať a vy kúpiť a naopak. Čo je na tom zlé, že si Nemci dohodli obchodnú spoluprácu s Rusmi? Veď je to niečo nádherné, keď odvekí nepriatelia našli spoločnú reč a rozhodli sa spolupracovať. Je to výhodné pre Rusov, Nemcov a nepochybujem, že aj pre EÚ. Komu prekáža tento obchod? Samozrejme, niekomu, kto by na základe svojich obchodných vzťahov mohol potom trvať na tom, že potrebuje mať na tomto území svoje vojská, aby ochránil svoje ekonomické záujmy. Európske spoločenstvo nie je zlé, ale európske elity začínajú EÚ prispôsobovať ideologickej EÚ. Ak to má byť ekonomický spolok, tak byrokrati nemôžu tlačiť na ideológiu. Každé spoločenstvo, či už išlo o Rímsku ríšu, Rakúsko-Uhorsko alebo nakoniec aj o ZSSR, sa rozsypalo, pretože vzťahy boli nevyvážené. Rímska ríša sa rozpadla, pretože už nik nechcel počúvať príkazy Ríma. Rakúsko-uhorská monarchia tiež nebola zlým spoločenstvom, ale keď národné štáty strácali suverenitu, začal byť problém. Ak mám bohatého suseda a vie nám pomôcť, to je výborné a môže to byť pre oboch výhodné, ale ak mi chce začať diktovať, čo mám robiť ráno, popoludní alebo večer, tak sa mi to nebude páčiť. Británia po brexite uviedla, že oni neodišli z Európy, ale z Bruselu. Brusel nemôže diktovať národným štátom, aké zákony si prijmú. A ak s tým nebudú spokojní voliči, tak si v ďalších voľbách zvolia inú vládu, ale čo je do toho EÚ? Čo je EÚ do toho, že Poliaci nechcú mať na svojom území americké médiá? EÚ sa odklonila od svojho pôvodného poslania, stáva sa uniformnou a národné štáty stratili suverenitu, a tak to nemôže ďalej pokračovať. Neželám si, aby sa spoločenstvo rozpadlo, ale, žiaľ, hrozí aj tento scenár. Bol som nešťastný, že Veľká Británia odišla z EÚ a stalo sa to najmä z dôvodu snáh o federalizáciu.“

V4 vzbudzuje v Bruseli obavy

„EÚ má fungovať ako spoločenstvo národných a suverénnych štátov na základe ekonomickej spolupráce, a práve preto ju treba zreformovať. Ak sa tak nestane, tak to nebude mať dobrý koniec. Problém je najmä v tom, že zradcovia vlastných národov by boli všetci najradšej komisármi a európskymi prokurátormi, aby mohli členské štáty trestať, ale takto sa nemôže pristupovať k suverénnym národným štátom. Ak pôjde vývoj naďalej smerom k posilňovaniu právomocí Bruselu a ideologickej propagande, aj v oblasti judikatúry, tak sa môže stať, že sa EÚ rozpadne nepekným spôsobom. Zvrátiť to môžu len noví politici v europarlamente vo veku môjho syna, keď by sa spojili v rámci V4, ktorá má v EÚ silu a vyvoláva obavy. Ak by však odišli z EÚ ďalšie krajiny, či už Taliansko, Maďarsko alebo Poľsko, tak by nastal definitívny rozpad únie. Samozrejme, s tým bude súvisieť aj životná úroveň vo Veľkej Británii a ak sa bude Britom lepšie dariť bez únie, tak Nemcov ani Francúzov v EÚ už nik neudrží. Opätovne hovorím, že záchrana EÚ je len v reforme a v zbavení sa národných zradcov sediacich v EP, ktorí presadzujú myšlienku s Bruselom na večné časy a nikdy inak. Takto sa predsa rozpadla Rímska ríša, habsburská monarchia, ale aj Sovietsky zväz. Dávam eurobyrokratom ešte päť rokov, buď na reformáciu, alebo na smutný koniec, ktorý si osobne neželám,“ dodal na záver poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský.

JUDr. Miroslav Radačovský, nezaradený poslanec Europskeho parlamentu.

Za uvedené názory zodpovedá výlučne ich autor. Tieto názory nevyjadrujú bezpodmienečne oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu.

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.