REVOLTA BIELYCH ZÁSTER

Pekári v strednej Európe sa spájajú v snahe zachrániť svoj každodenný chlebík

Foto PIXABAY
Dátum 01.01.2019

Pre vysoké náklady hrozí ekonomický kolaps, avizujú pekári. Chlieb zrejme zdražie, pekárom vzrástli vstupné náklady. Pekári avizujú hromadné prerušenie výroby počas sviatkov. K titulkom, ktoré už niekoľko mesiacov zapĺňajú riadky tlačových agentúr, pribudol ďalší: Pekári v Európe sa spojili. Združenia zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Českej republiky, ktoré spolu zastupujú spolu až 90-tisíc ľudí pracujúcich v pekárenstve, spoločne podpísali Medzinárodné memorandum o spolupráci. „Udržateľnosť pekárenského priemyslu má strategický význam pre celú Európsku úniu a jej riadne fungovanie je nevyhnutné v prospech európskych spotrebiteľov.V maloobchodnom predaji čoraz viac dominuje malý počet reťazcov, pričom niektoré z nich zneužívajú svoju kúpnu silu a tlačia dodávateľov do dodávok, ktoré nepokrývajú výrobné náklady. Tomuto chceme spoločne zamedziť,“ tvrdí predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.

Politika nátlaku

Nízke ceny, ktoré sú už dlhodobo vyplácané dodávateľom nielen v Európskej únii, ale aj mimo nej, sú na neudržateľnej úrovni. „Dohodli sme sa, že budeme vzájomne podporovať konzumáciu chleba a výrobkov z múky prostredníctvom národných a regionálnych kampaní, vymieňať informácie s cieľom prijímať jednotnú politiku proti nekalým obchodným praktikám, spoločne podporovať spravodlivé obchodné praktiky a rovnako budeme žiadať národné vlády, aby navrhli vhodné opatrenia vrátane regulácie na ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a výrobcov pred akýmkoľvek zneužitím dominantného postavenia na miestnych trhoch,“ zdôrazňuje Tatiana Lopúchová a jedným dychom dodáva, že budú spoločne bojovať proti krokom, ktoré ešte zhoršujú zlú situáciu odvetvia, ako napríklad oneskorené platby, jednostranné alebo spätné zmeny zmluvných podmienok, neposkytnutie dostatočne podrobných alebo jednoznačne formulovaných informácií o zmluvných podmienkach či nútená účasť na propagačných akciách. „Slovenskí obchodníci sa správajú férovo a poctivo, a to aj napriek tomu, že sú v rovnakej pozícii ako zahraničné siete. Doplácajú však rovnako na umelo deformované pultové ceny, ktoré nepriamo určujú práve zahraničné obchodné siete svojou nátlakovou politikou. Slovenské maloobchodné siete sú tak nútené sa tejto politike z konkurenčných dôvodov neustále prispôsobovať,“ tvrdí Lopúchová.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.