ROMAN STOPKA: PSN NETRIEŠTILA SILY

Roman Stopka, predseda PSN: Práca slovenského národa neduhy v spoločnosti vidí, ale nemá možnosť ich naprávať. Predchádzajúca vláda uviedla štát do koloniálnej závislosti od svojvôle svojich „spojencov“. To, že územie SR je pod trvalým dozorom cudzích vojsk, a týka sa to nielen vzdušného priestoru, je hanbou nielen SR, ale aj celého NATO, zameraného vraj na ochranu demokracie.

Foto MILAN ILLÍK/SITA
Dátum 12.01.2024

Aj keď je ešte len krátko po voľbách a neuplynulo oných povestných 100 dní pokoja, tradične dávaných novej vláde žurnalistami, rozhodli sme sa zoznámiť vás s postojmi predsedníctva strany k črtajúcemu sa chodu domácich udalostí, určovaných novovytvorenou koalíciou, čiže Smer-SSD, Hlas-SD a SNS, po zjednodušení Fico – Pellegrini – Danko. Politická strana Práca slovenského národa sa rozhodla do parlamentných volieb nevstupovať. Ako vnímame toto závažné a pozíciu našej strany v spoločnosti významne ovplyvňujúce rozhodnutie dnes? Naše stranícke ekonomické možnosti boli chabé a neumožňovali nám ani pripraviť, nieto rozvinúť aktívnejšiu stranícku prezentáciu a propagáciu nášho cieľového programu. Aktuálny stav vtedajšieho povedomia spoločnosti bol priebežne formovaný a usmerňovaný veľmi agresívnou, finančne dobre zabezpečenou masmediálnou propagandou, ktorá využívala všetky dostupné prostriedky, a to na oboch stranách hlavných súperiacich síl. Hlavný námet propagandy pôsobiacej na vedomie spoločnosti bol čerpaný z agresívneho súboja vtedajšej opozície a vládnej koalície na báze, jemne vyjadrené, vzájomného porovnávania spôsobov, postupov, metód, cieľov, dosiahnutých výsledkov i vyvolaných následkov a personálnej kompetentnosti, či skôr nekompetentnosti, riadiť štát. Ľuďmi bol až vyhladovane žiadaný. Tento informačný stav v podstate znemožňoval bez vynaloženia obrovských finančných prostriedkov prekričať aktuálne dianie, preniknúť do povedomia ľudí a zaujať vedomie spoločnosti iným systémovým a prelomovým námetom.

Roman Stopka, predseda PSN: Naša politická strana Práca slovenského národa sme v situácii, že neduhy v spoločnosti vidíme, ale nemáme možnosť ich naprávať. Môžeme sa pokúšať o ich nápravu v podstate len všestranne šírenou osvetou. Nuž, ale taká býva bežná prax.

Trend informačného hladu

Možno tiež konštatovať, čo vtedy až také viditeľné nebolo, že aj pomalosť vývoja zahraničnopolitickej situácie, podmienenej udalosťami veľmocenských aktivít a vzťahov, pri spätnom pohľade naznačuje, že prípadná účasť našej strany vo voľbách by bola realizačne predčasná, a teda výsledkovo komplikovaná. Komplikovaná preto, že aj v prípade úspechu by sme boli postavení pred nevyhnutnú konfrontáciu čeliť osamote hrozbám a naprávať kolosálne, nami nezavinené škody, spôsobené protinárodným a proti existencii štátu zameraným nadnárodným politickým komplotom. Ocitli by sme sa v podmienkach propagandisticky krajne nepriaznivých, pre nás až nepriateľských. To nepriateľstvo by v súvislostiach našich straníckych obranných možností spôsobilo straty nielen ekonomické, ale aj názorové a pozičné. I keď toto tvrdenie znie pre mnohé uši takmer alibisticky, bol to predsa len dobovo relatívne úspešný, taktický manéver. Aby som však bol viac pragmatický, tak otvorene priznávam, že kľúčovým problémom a pre nás pred voľbami neprekonateľnou prekážkou bola nielen neschopnosť zaistiť požadovanú administratívnu kauciu za účasť vo voľbách vo výške 17 000 eur, ale hlavne zabezpečiť vytrvalú, denne prezentovanú propagáciu nielen nášho cieľového programu, ale hlavne prispôsobiť sa spomínanému trendu informačného hladu, ktorý sa v zažiadanej verejnosti vytvoril, a to tak, aby nedajbože nevyznel ako odpútavací manéver na podporu matovičovskej koalície trieštením pronárodných síl. To jest nastoľovať, živiť a stupňovať stále novšie pohľady na škandálne postupy štátnej moci a občianskej spoločnosti jednoznačne škodiacej matovičovskej koalície, bez ohľadu na to, kto z nich už napokon vládu viedol.

Hlasy pre Fica a Smer-SSD

Úprimne povedané, po zrieknutí sa možnosti našej strany plnohodnotne sa zúčastniť na septembrových voľbách do NR SR väčšina našich potenciálnych voličov bola týmto krokom zaskočená. To treba otvorene priznať. Aj keď ľudia s pochopením vzali na vedomie silu objektívnych príčin, odôvodňujúcich tento krok vedenia strany, tí úzkoprsejší a bojovnejšie ladení boli sklamaní. Masovo bola dokonca vyslovená obava, či sa strane podarí obnoviť svoje pôvodné miesto v povedomí spoločnosti, ktoré sa sformovalo priebežným ovplyvňovaním verejnej mienky zameraným na hlbší, racionálny úsudok voliča a vzdialenejšie perspektívy možností existencie SR a jej miesta vo svete. Mnohí komentátori síce oceňovali neemociálnosť našich postojov, ale zároveň zdôrazňovali význam potreby trvalého, až bezohľadného pôsobenia práve na emócie voličov, a to pre spôsob ich myslenia, vnímania a hodnotenia sveta okolo nás. Vznikla, samozrejme, aj otázka, kam a komu naši priaznivci a potenciálni voliči venujú svoju podporu a hlavne komu odovzdajú svoj hlas. Pravdupovediac, nie malá a nie zanedbateľná časť našich sympatizantov, z množiny tradičných nevoličov, sa po našom odstúpení rozhodla radšej do volieb nejsť. Napriek tomu väčšina z našich priaznivcov sa už na prípravnom období volieb aktívne agitačne i diskusne podieľala a v samotných voľbách napokon dávali svoje hlasy Robertovi Ficovi a hlavným propagátorom záujmov strany Smer-SSD. Druhí v poradí boli reprezentanti Uhríkovej Republiky a napokon to boli kandidáti SNS, ale bez osoby jej predsedu. Dalo by sa povedať, že postupovali v intenciách daných vedením našej strany.

Propagandistická podpora médií

Teraz, keď sme už po voľbách, po vytvorení novej mocenskej koalície, ktorá sa formovala v názorovo dosť špekulatívnom prostredí a po schválení programového vyhlásenia vlády, musí potvrdiť každý slobodne mysliaci človek, ktorý aspoň trošku chápe politické následky volieb na chod štátu, že predčasné voľby boli nutné. Opakujem, predčasné voľby boli nutné. A to preto, že matovičovská koalícia, ktorá ovládla v predošlých voľbách náš štát, pracovala či skôr otvorene bašovala so štátnou mocou nie na prospech nášho národa a štátu, ale na prospech rôznych štátodeštrukčných, až rozkrádačských a drancujúcich elementov zo zahraničia, ktoré bezohľadne rabovali všetky prítomné i budúce hodnoty zo zdrojov Slovenskej republiky. Taká bola pravdivá situácia a stav v republike, ktorý spôsobili bábky matovičovskej mocenskej koalície. To bol ďalší dôvod, prečo sme nešli do volieb a v podstate tak ohraničili aj trieštenie sumárnej podpory pronárodných a proštátnych síl. Aj keď súlad nebol ani zďaleka dokonalý, naša vnímavá rozhodnosť aspoň pozitívne podporila toľko potrebný výsledok. Racionálne vzaté, taká bola potreba jednotnej sily a tí, ktorým sme my ako politická strana a jej stúpenci vyjadrili volebnú podporu, ju plne využili. Získali podporu verejnosti s presvedčivým výsledkom. Získali ju napriek tomu, a na to nezabúdajme, že svojou pôvodnou, predmatovičovskou vnútroštátnou i zahraničnou politikou príčinne spôsobili nástup matovičovskej moci v štáte. Len dúfajme, že našu ústretovosť aj úmerne zužitkujú. Nezabúdajme, že to, čo dnes nazývame matovičovská moc, má v našej spoločnosti už od počiatku vzniku štátu zapustené korene od mnohých predchodcov. Je zbytočné konkretizovať ich kádre. To sme učinili už neraz. Len pripomeniem, že dnešný chvost tejto zákernej protinárodnej líšky krášlia intenzívne a propagačne široko prezentované šimečkovské slovné vykrúcačky. Len tak na okraj, jeho početným stúpencom možno aspoň obrazne naznačovať, keďže sú priamemu poznaniu zatiaľ neprístupní, že ich vedú vlci v barančom kožuchu. Aj keď najlepší spôsob, ako presvedčiť dôverčivých a naivných o tom, koho naozaj poslúchajú, je dovoliť vlkom pár dôverčivých zožrať. Potom sa hádam ostatní spamätajú a sami začnú robiť potrebné.

Spomínaná ostražitosť je pre nadchádzajúcu prácu strany nevyhnutná. Povedomie významnej časti spoločnosti je, vplyvom liberálne orientovaných masmédií, v rukách zahraničných vlastníkov, udržiavané v nezvyčajnom napätí i dnes, bez ohľadu na väčšinovú vôľu občanov a pribúdajúce fakty o svojvôli napáchanej v štáte. Nie sú ochotní vnímať ani výsledky a následky veľmocenských vzťahov a udalostí na zahraničnej scéne. Z ich strany je všetko tvrdohlavo a arogantne odmietané. To už aj pre menej vnímavých dostatočne ukazuje, kam a do akej situácie sa snažilo čaputovsko-matovičovské politické zoskupenie, v svojej bezcharakternej, nekompetentnej submisívnosti, dostať našu republiku. To všetko sa dialo za nadmieru intenzívnej, mystifikačnej propagandistickej podpory domácich masmédií.

Škandál odpočúvania Merkelovej

Pravda, ani dnešná koalícia svojimi spoločnými cieľmi a prezentovanými vystúpeniami jej hovorcov nedáva zatiaľ bezpečné a už vôbec nie jednoznačné záruky nami propagovaného cieľa. Teda ustanoviť pozíciu nášho štátu voči zahraničiu do stavu zvrchovanej, suverénnej, únosne nezávislej republiky, s celistvým územím, nedotknuteľnými hranicami. S občanom, ktorého záujmy bude štát rozvíjať a chrániť, a nie zneužívať a potláčať. Napriek tomu, že si už nejeden ich rečník osvojil, prispôsobil a verejne prezentoval mnohé z nášho cieľového programu vrátane hádam aj možnosti dosiahnuť štvordňový pracovný týždeň, zostávajú tu neuzavreté cesty k starým propagandistickým metodikám, ako zneužiť ľudskú a voličskú dôverčivosť a následne ju premeniť na občiansku bezmocnosť. Dodnes sa zdráhajú vysloviť fakt, že to práve pod tlakom predstaviteľov NATO a EÚ bola Slovenská republika, prostredníctvom submisívnych domácich poskokov na vládnych mocenských postoch, totálne odzbrojená. Máme tu do očí bijúcu pravdu, na výsmech celému svetu, že naša vlastná vláda uviedla štát do koloniálnej závislosti od svojvôle svojich „spojencov“. To, že územie SR je pod trvalým dozorom cudzích vojsk, a týka sa to nielen vzdušného priestoru, je hanbou nielen SR, ale aj celého NATO, zameraného vraj na ochranu demokracie. Obranyschopnosť republiky bola zlikvidovaná nielen v oblasti vojenstva. Vytvorili nám finančne-ekonomický stav a väzby, ktoré ohrozujú samotnú existenciu štátu a jeho dôveryhodnosť. Navyše, rozbehnuté snahy zbaviť členské štáty EÚ práva veta, v už aj tak tvrdo osekanom stave zvrchovanosti a nekontrolovateľne roztiahnutej ekonomicko-finančnej závislosti menších štátov od Bruselu, je priamy skok na ich podrobenie vôli zákulisných predstaviteľov. Do tejto kľúčovej oblasti ohrozujúcej zvrchovanosť SR jednoznačne patrí aj napríklad presadzovanie digitálnej meny. Tá vyvolá stav, ktorý v svojich následkoch zbaví človeka individuálnej slobody rozhodovania a pôsobenia mimo vládcami oficiálne vytýčeného smeru. A to už radšej ani nespomínať program budovania spoločnej armády EÚ, ktorú už tradične a nepoučiteľne nadháňa predseda SNS. Pri troche dôslednosti, prirovnanie EÚ k Hitlerovej tretej ríši a vzťahom v nej i od nej asi nie je až také náhodné. Politická svojvôľa zákulisných manipulátorov doslova bije do očí. Ak si pripomenieme všeobecne známy škandál, keď tajná služba USA odpočúvala spojeneckú, nemeckú kancelárku Merkelovú, aby sa uistila o jej lojálnosti či skôr poslušnosti, čo asi tak čaká radového občana a vôbec všetkých ľudí na nižších úrovniach spoločenskej hierarchie sveta, riadeného štruktúrami poplatnými USA?

Hrozby na obzore

Pri takýchto útržkovitých pripomenutiach sa nám opätovne a až vtieravo pretláča do vedomia myšlienka, že predstavitelia mocenských štruktúr na všetkých úrovniach veľmi ľahko skĺzavajú od využitia technických možností zverenej im aparatúry k ich nezákonnému, rôzne motivovanému zneužitiu. Pokriveným a eticky slabým charakterom, a v prostredí štátnej moci ich nie je málo, stačí, že majú tú možnosť. Či si dnešná koalícia uvedomuje tieto hrozby z nadnárodných štruktúr, alebo len takticky vyčkáva na príhodný čas, to neviem. Viem však, že stav zahraničnopolitických, finančne-ekonomických aj energetických väzieb, v ktorých sa naša Slovenská republika ocitla, je veľmi komplikovaný a prináša desivé hrozby. Každý nápravný krok musí byť pozorne a v starostlivo zabezpečenom postupe realizovaný. Keďže s bubnom sa na zajace nechodí, môžeme pripustiť, že z taktických dôvodov si všetky verejné vládne vystúpenia, vyhlásenia i realizačné postupy vyžadujú správny čas a vhodnú príležitosť. To všetko je však podmienené jednoznačným, nekompromisným a úprimným postojom aktuálnej vlády k svojmu národu, štátotvorným občanom a svojim voličom. Súbežne je potrebné pripravovať účinné a zabezpečujúce kroky na trvalé zlepšenie stavu. My sami, naša politická strana Práca slovenského národa sme v situácii, že neduhy v spoločnosti vidíme, ale nemáme možnosť ich naprávať. Môžeme sa pokúšať o ich nápravu v podstate len všestranne šírenou osvetou. Nuž, ale taká býva bežná prax.

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa (PSN), www.psn.sk

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.