SLOVENSKÁ IDENTITA

Jednou zo základných povinností štátu je obhajovať a chrániť identitu národa

Foto EXTRA PLUS
Dátum 30.10.2016

Bratislava bola 29. októbra dejiskom konferencie Slovenská identita, ktorú usporiadala Panslovanská únia. So svojimi prednáškami vystúpilo niekoľko významných osobností – Anton Semeš, Emil Páleš, Ján Košiar, Imrich Horňanský, Martin Lacko a Jozef Darmo. Vo svojich vystúpeniach sa venovali vývoju cirkvi vo vzťahu k Slovensku, štúrovskej koncepcii slovanskej vedy, prvej slovenskej republike, ale i otázkam, ktoré sa týkajú ďalšieho vývoja a smerovania Európy. Ako sa uvádza vo vyhlásení Panslovanskej únie, Európa je v súčasnosti objektom snáh o likvidáciu národných štátov. „Ohrozená je identita každého európskeho národa. Chcú vytrhať kresťanské korene európskej civilizácie a pokúšajú sa legalizovať úchylné sexuálne praktiky rôzneho druhu. Chcú nastoliť chaos a z neho vytvoriť nový svetový poriadok. Mainstreamové médiá často podprahovým spôsobom ohlupujú našu mládež. Výučba slovenských dejín a slovenskej vlastivedy je priam katastrofálna. Ak chceme poznať svoju budúcnosť, musíme poznať najprv svoju minulosť. Otázky identity národa nevyhnutne nachádzajú odpovede v jeho minulosti. Preto podporujme slobodné a politikou, najmä čechoslovakizmom, neovplyvňované bádanie historikov. Naša identita bola v procese maďarizácie a neskôr čechoslovakizácie deformovaná a boli snahy ju dokonca celkom vymazať.“ Vyhlásenie sa venuje i obnoveniu slovenskej štátnosti. „Po tisícich rokoch od smrti kráľa Svätopluka I., sa obnovil priestor pre skutočné presadzovanie slovenských záujmov. Je našou vecou a našou zodpovednosťou, čo s tým urobíme. Jednou zo základných povinností štátu je obhajovať a chrániť identitu národa. Vyzývame všetkých ústavných činiteľov, aby sa zasadili o to, že štát bude prijímať všetky organizačné a legislavívne opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu slovenskej identity.“

Panslovanská únia s nevôľou konštatuje, že politické strany naďalej upevňujú partokratický systém vlády. „Vo vláde a v parlamente sú dokonca sily, ktoré sa snažia boľševickým spôsobom obmedziť slobodu slova a pod rúškom boja proti extrémizmu sa snažia umlčať hlasy tých, čo nesúhlasia s likvidáciou slovenskej identity. To, či a ako bude národ žiť v budúcnosti, ich, väčšinou nezaujíma. Vyzývame všetkých ústavných činiteľov, ale aj europoslancov zvolených na Slovensku, aby zodpovedne riešili problémy svojich voličov, aby pracovali pre blaho Slovenska a neutápali sa v politikárčení, či partokratických intrigách. Pripomínajme si, že Slovensko je kolískou slovanskej kultúry a že slovenčina je prirodzeným slovanským esperantom. Na to buďme hrdí! Neodcudzujme sa našim slovanským bratom a spolupracujme so všetkými európskymi národmi! Zachovajme si však našu, slovenskú identitu a nenechajme sa odnárodniť ani vykoreniť!“