SLOVENSKO-BULHARSKÁ SPOLUPRÁCA

Cieľom projektu je poskytnúť európskym zákazníkom prístup k širokej škále zdrojov zemného plynu

Foto ARCHÍV
Dátum 05.11.2016

BRATISLAVA/SOFIA 4. novembra (TASR/Extra plus) - Bulharsko a Slovensko budú úzko spolupracovať pri príprave dvoch plynárenských projektov s významom pre energetickú bezpečnosť regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Predpokladá to memorandum o porozumení o vývoji a realizácii projektu balkánskeho plynárenského obchodného uzla (Balkan Gas Hub) v koordinácii s projektom Eastring, ktoré 4. novembra v Sofii podpísali spoločnosti Bulgartransgaz a Eustream.

Ako informoval hovorca spoločnosti Eustream Pavol Kubík, cieľom plánovaného projektu plynárenského obchodného uzla v Bulharsku je poskytnúť európskym zákazníkom nediskriminačný prístup k širokej škále zdrojov zemného plynu. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby na nový obchodný uzol nadväzovala dostatočná plynárenská infraštruktúra. Obe spoločnosti sa preto v memorande zhodli, že pokiaľ ide o prepojenie plynárenského uzla so západnou Európou, prioritu bude mať plynovod Eastring.

"Dohodli sme sa, že spoločné analýzy a technické riešenia projektu Balkan Gas Hub budú úzko koordinované s projektom Eastring. Vnímam to ako potvrdenie strategického partnerstva oboch spoločností pri realizácii týchto projektov, ktoré posilňujú bezpečnosť dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe," vysvetlil generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Podpis memoranda o koordinácii projektov Balkan Gas Hub a Eastring nadväzuje podľa Kubíka na júnové slovensko-bulharské memorandum o porozumení o samotnom projekte Eastring, ako aj na medzivládne memorandum z júla. Cieľom projektu Eastring je prepojiť plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región.

V súčasnosti spoločnosť Eustream podľa slov svojho hovorcu s podporou prevádzkovateľov prepravnej siete v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku finalizuje podklady pre žiadosť o grant Európskej komisie na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Eastring. Na základe jej výsledkov sa prijme rozhodnutie o realizácii, trasovaní a ďalších parametroch nového plynovodu.