SLOVENSKO SĽUBUJE POSLUŠNOSŤ EÚ A NATO

Korčok: Slovensko chce byť v EÚ a NATO angažovaným a solidárnym partnerom. Uisťuje, že Slovensko bude pokračovať v zvyšovaní podielu obranných výdavkov na úroveň dvoch percent HDP do roku 2024 a rovnako v aktívnej účasti v operáciách, misiách a aktivitách NATO.

Foto TASR
Dátum 01.07.2020

BRATISLAVA 1. júla (TASR/extraplus.sk) – Základným predpokladom bezpečnosti a suverenity Slovenska, ako krajiny s objektívne limitovaným politickým, hospodárskym a vojenským vplyvom, je medzinárodná spolupráca, funkčnosť medzinárodných inštitúcií a rešpektovanie medzinárodného práva. Uvádza to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v materiáli Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020. Krátkodobý plánovací dokument zahraničnej a európskej politiky SR v stredu schválila vláda.Autori deklarujú, že Slovensko chce byť v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO) angažovaným a solidárnym partnerom, aktívne sa podieľajúcim na spoločných riešeniach posilňujúcich stabilitu, bezpečnosť a prosperitu euroatlantického priestoru. "SR bude podporovať ďalšiu adaptáciu NATO na zmenené bezpečnostné prostredie s osobitným zreteľom na nové bezpečnostné výzvy a hrozby,“ uvádza rezort diplomacie. Uisťuje, že Slovensko bude pokračovať v zvyšovaní podielu obranných výdavkov na úroveň dvoch percent HDP do roku 2024 a rovnako v aktívnej účasti v operáciách, misiách a aktivitách NATO, EÚ a OSN. "SR bude naďalej prispievať do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí a podieľať sa na výcvikovo-poradenských misiách v Iraku a v Afganistane,“ dodáva rezort.

V centre pozornosti je tiež posilnenie kapacít na celoštátnej úrovni pre boj proti hybridným hrozbám a vytvorenie celoštátneho mechanizmu na boj proti dezinformáciám. Podľa ministerstva by sa malo začať i s prípravou novej bezpečnostnej stratégie SR.

V prípade vzťahov s Ruskom sa SR podľa tvorcov schváleného materiálu sústredí na rozvoj bilaterálnej spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomickú oblasť, zahraničná politika SR voči Rusku bude naďalej úzko koordinovaná v rámci EÚ a NATO, a to vrátane sankcií. S líniou politiky EÚ bude korešpondovať aj postoj SR k Číne, ku ktorej bude pristupovať ako“ k dôležitému partnerovi a zároveň hospodárskemu a technologickému konkurentovi a systémovému rivalovi presadzujúcemu alternatívny model vládnutia".Materiál o nastavení zahraničnej a európskej politiky zvýrazňuje budovanie dobrých susedských vzťahov, vrátane efektívneho využívania regionálnych platforiem. SR sa naďalej hlási k podpore transformácie krajín západného Balkánu v procese ďalšieho rozširovania EÚ.

MZVaEZ v dokumente zdôrazňuje, že dôležitou súčasťou politiky štátu je starostlivosť o krajanské komunity. Legislatívne aktivity by mali smerovať k príprave nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.V rámci ekonomickej diplomacie, ktorej hlavným cieľom je čo najrýchlejšie obnovenie výkonnosti hospodárstva SR, sa aktivity zamerajú aj na možný proces transformácie hospodárstva. „Popri tradičných prioritách ako diverzifikácia exportu, internacionalizácia slovenských podnikov a podpora prílevu priamych zahraničných investícií sa ekonomická diplomacia zameria na nové výzvy spojené s inováciami v synergii so zelenou a digitálnou transformáciou," uvádzajú predkladatelia materiálu. Súčasťou tohto úsilia má byť aj účasť v globálnom súboji o talenty. "Po stabilizácii pandemickej situácie k tomu prispejeme okrem iného aj ďalšou fázou rozširovania outsourcingu pri zbere údajov a žiadostí o schengenské víza s cieľom stimulovať mobilitu cudzincov do SR v oblasti cestovného ruchu, investícií a obchodu,“ avizuje rezort diplomacie.Rezort diplomacie chce aktualizovaný dokument o nastavení zahraničnej a európskej politiky predkladať na vládu pravidelne, vždy v prvom kvartáli kalendárneho roka.

PRÁVE STE DOČÍTALI ODOMKNUTÝ ČLÁNOK:

 

Ak sa Vám článok páčil a máte naďalej záujem čítať pravdivé a nezávislé texty staňte sa naším predplatiteľom a získajte množstvo výhod:

 

https://www.extraplus.sk/extraplus/predplatne

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.