SOROSOVE DETI

Spoločnosť rozdeľuje konflikt vlády a mimovládok

Foto MARKO ERD/TASR
Dátum 27.08.2018

Za trestným oznámením kvôli „Sorosovým deťom“ stojí iniciatíva za slušné Slovensko. Hoci nemá právnu subjektivitu, otvorene  vstúpila už aj do politického ringu. Mainstreamové médiá uvádzali, že iniciatíva za toto slovné spojenie zažalovala Roberta Fica. Vraj ich nik neriadi, nemajú ani prepojenie na zahraničné financie, organizácie a nie sú vraj nijaké „Sorosove deti“, povedal Juraj Šeliga a vzniesol obvinenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie. Okrem polemiky, prečo by spojenie so Sorosom malo byť „ohováraním“, stojí za pozornosť fakt, že ide o vážny konflikt volenej, vládnej a neformálnej, mimovládnej sféry (aktivistov) bez oficiálnej legitimity. Preto tomuto konfliktu venujeme investigatívnu pozornosť aj vláknami na históriu a prepojenia.

Zosmiešniť a dehonestovať

V mene iniciatívy vystupuje najaktívnejšie právnik Juraj Šeliga, preto ho považujeme za kľúčovú osobu skupinky. Striktne odmieta ovplyvňovanie alebo prepojenie na cudzie subjekty. Vidí za tým „rozvíjanie maďarského naratívu“ (Orbánova vojna so Sorosom) a vraj to treba „rázne zastaviť“. Po tom, ako sa mladí 18-roční študenti strápnili, najmä líder protikorupčných pochodov Dávid Straka, keď o kauze Gorila nevedel takmer nič, bolo jasné, že musí vzniknúť ďalšia iniciatíva a s ňou nový líder. A tak tu máme iniciatívu Za slušné Slovensko na čele s o desať rokov starším „študentom“ (28) z tretieho sektora Jurajom Šeligom.

Ani Karolína Farská, ani Šeliga nespadli z neba. O prepojení Farskej na Sorosom podporovanú debatnú asociáciu (SDA) sa vie. Šeliga začínal ako asistent vplyvného politika KDH Pavla Abrhana. Mladý fiškus však prešiel do tretieho sektora, konkrétne VIA IURIS. Vo februári vystupoval v mene tejto mimovládky s pripomienkami k voľbe nových ústavných sudcov. Rádio Aktual ho predstavilo ako ústavného právnika a na webstránke mu dali vizitku „právnik VIA IURIS“. Z jej prostredia vyšla aj Zuzana Čaputová, politička Progresívneho Slovenska, ktorá kandiduje aj na funkciu prezidentky. Neomarxistický a opozičný politický aparát ocenil najmä nátlakovú angažovanosť „jurisákov“ za zrušenie Mečiarových amnestií. Výkonný riaditeľ VIA IURIS Milan Šagát vystupuje ako signatár spolu s predstaviteľom Nadácie otvorenej spoločnosti Jánom Orlovským v ďalšej iniciatíve Chceme veriť, ktorá participovala na protestoch s 15 politickými požiadavkami. Preukázali sme, že päť zo šiestich hlavných členov tohto zoskupenia mimovládok má nadmerný podiel zdrojov od Sorosových organizácií. Keďže Šeliga odmietol metaforu „Sorosove deti“, pritom jeho spojenie s VIA IURIS je zrejmé, kľúčové bude skúmať aj jej financie od Sorosových nadácií. Po tom, čo DC Leaks zverejnili mailovú komunikáciu medzi Sorosom a neziskovými organizáciami, sa preukázalo, že filantrop ovplyvňuje dianie aj na Slovensku. Podporu zhodnocujú aktivisti a stránky s úlohou zosmiešniť a dehonestovať oponentov liberalizmu, otvorenej spoločnosti, nových ľudských práv či imigračnej politiky. Martin Šimečka priznal, že v minulosti „chodili po Slovensku a burcovali ľudí“, čím tretí sektor aj vďaka Sorosovým peniazom ovplyvnil voľby 1998.

Štedré granty

Teraz otázka stojí, či Sorosove chápadlá môžu siahať aj k súčasným protivládnym protestom s cieľom zmeniť status quo na Slovensku. Ukázali sme spojenie Šeligu a VIA IURIS a teraz odhalíme jej konkrétne prepojenie na financie od Open Society Foundation (OSF) alebo Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS). Tá o. i. prerozdeľuje aj financie nórskych fondov. Podiel darov od Sorosových organizácií na rozpočtoch VIA IURIS v sekcii grantov je v rokoch 2013 – 2016 viac ako 75 percent. VIA IURIS prijíma dary od Sorosom kontrolovaných organizácií – Open Society Institute, Think Tank Fund, Nórskeho finančného mechanizmu, (spravuje ho NOS), CEE Trust, Open Society Institute Budapešť, Trust for Central and Eastern Europe, priamo aj od Nadácie otvorenej spoločnosti. Na ilustráciu, v roku 2016 OSF poslal Via Iuris 50 633 eur. V roku 2010 jej OSI Budapešť previedol 89 526 eur a Trust for Central and Eastern Europe ďalších 47 498 eur. V roku 2015 si VIA IURIS prilepšila vďaka Think Tank Fund sumou 82 383 eur a z nórskych fondov jej NOS priklepla ďalších 52 190 eur. Táto organizácia, zabezpečujúca po právnej stránke Sorosom pretláčanú ľudskoprávnu agendu, len za sedem rokov (2010 – 2016) dostala od filantropom podporovaných organizácií 828 372 eur! Odvaha mladého právnika tvrdiť opak zrejme pochádza buď z drzosti, mladosti alebo neskúsenosti.

Šeligove cesty

Juraj Šeliga stále študuje ako interný doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, popri tom píše články pre vyhranený denník SME, aktivizuje sa vo VIA IURIS a iniciatíve Za slušné Slovensko. Verejnosť však málo vie o jeho „formačnom“ prostredí. Nie o tom v KDH, ani kresťanským demokratom blízkom Kolégiu Antona Neurwirtha (KAN), hoci jeho rektor otvorene hovorí o študijno-formačnom programe.

Po otvorení „konzervy“ alebo očí sa u Šeligu začala oxidácia a formovanie k liberálnym aktivitám. Spojenie kresťanského ohňa a liberálnej vody možno našiel na študijnom pobyte v americkom John Jay Inštitúte (JJI) vo Filadelfii ako interný stážista 3. ročníka kolégia. Aj tento program bazíruje na „formácii“ a správnej orientácii budúcich lídrov. Elitná škola očakáva od absolventov spoločenské zmeny. Hľadá „najlepších a najjasnejších tvorcov a spisovateľov..., zákonodarcov a pastorov, podnikateľov a filantropov“. Za to im poskytne „intelektuálne, duchovné a profesionálne vzdelávanie pre transformačné kultúrne vodcovstvo.“ Škola deklaruje úspešnosť kariéry: „A potom im dávame členstvo v úzkom profesionálnom bratstve absolventov, aby sme uľahčili ich strategické umiestnenie, pokračujúci rast a trvalý vplyv.“

Šeliga sa už ako bakalár (2013) zúčastnil aj na Letnej právnickej škole Common Law Society (CLS) pri Fakulte práva Karlovej univerzity v Prahe. Aj tu nájdeme chápadlá zahraničných financií. Nadace Open Society Fund Praha pravidelne prispieva Common Law, napr. na projekt Právo pro každý den – Street Law. V roku 2001 sumou 99 350 Kč. CLS funguje ako nezisková organizácia (1998) nadväzujúca na tradíciu študentských spolkov na univerzitách v Británii a USA. Na každej významnej univerzite existuje spolok, kde sa v ústraní stretávajú vybraní študenti, praktizujúci aj magické rituály „bratstva“. Spolky budujú elitársky systém, niektoré sú také významné, že pravidlá platia i počas profesionálneho života. Niet divu, že práve z takýchto spolkov vzišli mnohé významné osobnosti ovplyvňujúce chod štátov a dejín. A všetci začínali ako mladí aktivisti. Snahou society je podobne stmeľovať fakultnú komunitu po bežnom vyučovaní.

Gender agenda

Progresívnosť spolku Via gender dokumentujú aj témy Sorosom podporovaných moderných mocenských ideológií v rámci ich Kaviarenského seminára. Začiatkom apríla 2018 sa konal jeden z nich – Transgender osoby v českom právnom poriadku. Účastníci riešili, ako sa k otázke zmeny pohlavia stavia český právny poriadok. Opäť Sorosovi blízka gender agenda, ktorú aj významne financuje. Správu VIA IURIS o situácii LGBTI ľudí (2011 – 2014) podporila tiež Nadácia otvorenej spoločnosti. Najpodrobnejší výskum o LGBTI menšine na Slovensku urobila agentúra EÚ – FRA. V spolupráci s VIA IURIS uverejnila aj správu o právnej ochrane pred diskrimináciou sexuálnej orientácie a rodu. Projekt Q-centrum podporil sumou 49 560 eur Fond pre mimovládne organizácie, financovaný z Finančného mechanizmu EHP, pričom správcom fondu je Sorosova nadácia. Jedným z cieľov projektu proti homofóbii je aj právne poradenstvo v oblasti LGBTI a ľudských práv. Už v roku 2010 Via Iuris pripravila právnu štúdiu o homofóbii a diskriminácii zo sexuálnych dôvodov. Materiál rozpracúva aj ďalšiu oblasť gender ideológie – rodovú identitu. Jadrom koncepcie otvorených spoločností je vraj slobodná a dynamická výmena, píše sa v sorosovskom genderovom spravodaji Scholar Forum. Od žiadateľov o štipendiá Inštitút otvorenej spoločnosti žiada napísať esej o pohlaví a sexualite. Štvrťročník je priamo na Sorosovej adrese  www.soros.org/netprog.html. Príspevky ideologickí progresivisti fokusujú na témy ako „posun v perspektívach na tradičné rodové úlohy“, antikoncepciu, potraty či meniace sa sexuálne mravy. V jednom článku sa píše, že „nemôže existovať otvorená spoločnosť bez rešpektovania rodovej rovnosti, práva sexuálnych menšín a otvoreného dialógu o sexualite“.

Tanec v pohári vody pre zákony STOP Soros a budapeštiansku Sorosovu Stredoeurópsku univerzitu pochopíme na pozadí programov pohlavia a sexuálnej orientácie, ktoré rozpracúval tam pôsobiaci Spoločenský inštitút. Sorosova gender agenda sa zakorenila na akademickej pôde. Dokonca sa chváli rastom univerzít v stredovýchodnej Európe so študijnými programami o pohlaví. Na Slovensku uvádzajú Club of Feminist Philosophers na Univerzite Komenského. Ďalšie podporované organizácie sú Pride Košice, Inakosť, Transfuzia, Bi-centrum, Open Society Foundation Bratislava, Karpatská nadácia či VIA IURIS!

Koho chlieb ješ...

Stále platí, že koho chlieb ješ, toho pieseň budeš spievať aj bez toho, aby ti to dotyčný prikázal. Jednoducho človek aj mimovládky spontánne začnú vychádzať v ústrety svojmu filantropovi. Platí to od vekov a zvlášť na Slovensku fenomén „misa šošovice“ netreba rozvíjať... George Soros tak nemusí spisovať témy, ktoré majú ním podporované mimovládne organizácie pretláčať. Stačia jeho knihy, články, vyjadrenia pre médiá a k tomu frekvencia a výška darov na konkrétne projekty a témy. Včielky z tretieho sektora začnú opeľovať preferované dúhové kvety rodovej rovnosti, inakosti, multikulturalizmu, inklúzie, migrácie, otvorenej spoločnosti, globalizácie... Všetci, aj Sorosove včielky, žijeme v informačnom prostredí, a tak katalyzátorom na zvýšenie cukornatosti mimovládneho medu sú médiá. Gabriel Šípoš z Transparency International (Trend, X/2015) sa zaoberal  konfliktom záujmov pri spôsobe financovania neziskových organizácií. Závislosť dokázal vnímať iba z hľadiska priznávania darcov a súm. Trafil však klinec po hlavičke potrebou „rozlišovať medzi konfliktom záujmov a zaujatými výstupmi“. Pretože toto je ďalšia oblasť vďaky za „med“. Zvnútra úľa ukázal na neformálny vplyv médií: „To, ako často nás médiá oslovujú, nevidím ani v zahraničí – že by pár ľudí malo taký veľký vplyv na to, ako nejaký návrh alebo kauza vyznie. Tým médiá dávajú niekoľkým ľuďom na Slovensku veľkú moc.“ Myslím, že v tejto vete je takmer všetko, čo potrebujeme na pochopenie vplyvu včelej matky z New Yorku na malé včielky Farské, Strakov, Šeligov a ďalších na zmenu pomerov na Slovensku.

(Autor je predseda Inštitútu národnej politiky (www.institut-inp.sk)

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.