SPRIVATIZOVANIE SÚDNEJ MOCI

ODOMKNUTÝ ČLÁNOK: Ján Cuper: Odstránením pôvodnej ústavy odstraňujeme aj pôvodný štát, a ten už sa logicky nemôže obnoviť vo svojej pôvodnej podobe. A o to slniečkovým Sorosovým liberálom ide.

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 11.01.2021

Stáli ste pri zrode Ústavy SR, ako aj pri vzniku SR. Viaceré vlády začali do Ústavy SR zasahovať a robia v nej zmeny na počkanie. Je podľa vás vhodné tak často zasahovať do základného dokumentu štátu?

Začnem trocha netradičnou úvahou. Ak za východisko našich úvah poslúži skutočnosť, že sme ústavný dokument vytvárali ako racionálne mysliace bytosti, zväčša z vysokoškolského prostredia, vtedy apolitických, vlastenecky a pronárodne orientovaných síl, tak naše výsledné dielo, Ústava SR, nemôže byť také zlé, aby ho tridsať rokov museli neustále, po každých voľbách novelizovať poslanci parlamentu. Prvá vec, ktorú sme pri tvorbe ústavy mali na pamäti, bolo to, aby sa nenaplnili slová, ktoré vyriekol na prvom sneme VPN profesor Roger Scruton z University of Cambridge, že Slováci si musia zvykať na to, že budú musieť žiť ako kultúrny národ a dokonca mať vlastnú kultúrnu identitu aj bez samostatného štátu. Naša historická skúsenosť kódovaná v našom vedomí nás nabádala k opatrnosti a viere vo vlastný štát. Možno aj preto, rozhodne nie z trucu, sme napísali ústavný dokument ako trvalý základ samostatnej suverénnej ľudovodemokratickej republiky, národného štátu, súčasť to svetového spoločenstva suverénnych štátov. Ústava SR, ako kultúrno-civilizačné, fundamentálne kolektívne dielo, tvoriace akúsi kolektívnu zmluvu, zaväzuje celý národ, jednotlivci ani politické skupiny by si nemali osobovať právo bezdôvodne, z krátkodobých politicko-účelových dôvodov, často podľa želania zahraničných tútorov, Ústavu SR meniť. Časom prišli nové generácie slovenských politikov, menej konzervatívne pronárodných, ale zato liberálne orientovaných, nevzdelaných extrémistov, ktorí, ako to hovorí už spomínaný profesor Roger Scruton, mimochodom konzervatívec, nemajú žiadne skúsenosti so sociálnym experimentovaním, a predsa experimentujú aj s ústavným a právnym štátom. Ide o experimentátorov, najmä zo Sorosovej neoliberálnej svetovlády, kam profesor Scruton zaraďuje aj americký liberalizmus, ktorý zvykne prezentovať hodnoty feminizmu, multikulturalizmu, odmieta rozdielnosť pohlaví, rás a tradičnú rodinu. Možno povedať, že tento smer liberálneho myslenia a politicko-ústavného myslenia má devastujúci vplyv na negatívny vývoj slovenskej ústavnosti. Nie je nijaké tajomstvo, že včasnosť a potrebnosť ústavných zmien v slovenskom parlamente už dávnejšie nezávisí od legislatívneho plánu vlády SR, ale od plánu, ktorý si cez persóny, odchované Via Iuris a inými mimovládkami, osvojili právnici v politických a štátnych štruktúrach.

Nedávno prišiel poslanec NR SR za OĽaNO a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák s myšlienkou, že by sme mali zrušiť súčasnú Ústavu SR a nahradiť ju úplne novou. Čo si myslíte o takýchto vyjadreniach a čo je podľa vás cieľom týchto návrhov?

Myslím, že ich môže vyslovovať človek, ktorý sa chce zapáčiť buď svojmu predchádzajúcemu chlebodarcovi, alebo terajšiemu straníckemu šéfovi. Rozhodne tento názor poslanca Vetráka nespĺňa kritériá nestrannosti, odbornosti a objektivity. Budem osobný. Aj ja som bol predseda ústavnoprávneho výboru ešte vo FZ. Viem preto posúdiť zhubný dôsledok takýchto vyhlásení na ústavný štát. V právnej teórii sa stretneme najmä s názorom, že pôvodný ústavný dokument tvorí základ štátnej suverenity. Je preto logické, že úplným odstránením pôvodnej ústavy odstraňujeme aj pôvodný štát a ten sa už logicky nemôže obnoviť vo svojej pôvodnej podobe. A o to slniečkovým Sorosovým liberálom ide. Prednedávnom som v niektorom čísle slniečkarskeho časopisu Profit čítal rozsiahlu diskusiu na tému, ako sa dá riadiť spoločnosť bez štátu. No nijako. Čo je logická dedukcia. V konečnom dôsledku som sa od pána Janckuliaka nedozvedel, aký druh riadenia nahradí štátne riadenie spoločnosti. Zatiaľ to nechcel, alebo nevedel prezradiť? Inak stojí problém čiastkových novelizácií Ústavy SR. Ani tie sa nemôžu z ústavného dokumentu úplne odstrániť bez toho, aby sme z ústavy neodstránili tie ustanovenia, ktoré upravujú formu štátu a formu vlády. Zároveň odstraňujeme aj systém ústavných orgánov, ich systém vzájomných bŕzd a protiváh. Tie sa napríklad v ústavných predstavách amerických zákonodarcov chápu ako posvätné a nemenné. Obdobne je to aj s ustanoveniami upravujúcimi základné práva a slobody občanov štátu.

Viete si predstaviť, že by sa niečo podobné mohlo stať? Ako má občan vnímať vyjadrenia jedného poslanca zákonodarného zboru?

Musím vás sklamať, vďaka pánovi poslancovi Vetrákovi si to už viem predstaviť. Veď mnohí poslanci vládnych strán sú na obdobnom stupni mentálnej výbavy. Prezradím vám moju poslaneckú skúsenosť. Aj keď sa značná časť poslaneckého zboru ĽS-HZDS skladala z pedagógov vysokých škôl, všetci sme sa pred zapísaním na kandidátsku listinu do volieb museli podrobiť testom na IQ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ste boli alebo neboli členom strany. Vtedy bolo potrebné pripravovať zákony, aby fungoval ústavný systém, lebo ústava štátu, to nie je iba základný dokument, ale celý komplex tzv. organických zákonov prijímaných parlamentom na vykonanie ústavy. A vie vôbec pán poslanec, že v parlamentnej budove chcelo KC VPN zriadiť sídlo Sorosovej univerzity a že ju dala dostavať tak často kritizovaná Mečiarova vláda? Aj to svedčí o tom, že slovenskí slniečkoví liberáli nechceli ani parlament, ani ústavu samostatnej SR. Aký to rozdiel od štátotvorných elít u našich susedov. Historický vzaté, poľské štátotvorné elity boli schopné uplatiť aj najväčšieho liberálneho intrigána Talleyranda, len aby im vyprosil u Napoleona národný štát (J. V. Tarle: Talleyrand. Naše vojsko. 1950, str. 65). Podľa historika Hellwalda Maďar znesie každého Nemaďara vedľa seba, ale neznesie nemaďarského štátneho úradníka nad sebou.(Hellwald, F.: Evropa. V Prahe. Nakladatel F. A. Urbánek. s. 567). Literatúru uvádzam iba preto, aby ma poslanec Benčík neobvinil zo šírenia neprávd. Ja iba uvádzam protichodné názory, ktoré sú podľa amerických demokratov korením demokracie.

Existuje vo svete nejaký štát, kde by politici niečo takéto urobili z rozmaru, že sa im nepáči ústava, lebo ju zakladali ich predchodcovia, ktorých súčasníci neuznávajú?

Áno, existujú stredoamerické a juhoamerické, tzv. banánové republiky, zväčšia v područí USA. A hádam aj niektoré africké diktátorské režimy pod egidou Francúzska a Veľkej Británie. Rozhodne by sme to nemohli tvrdiť o našich susedoch. Tí svoj ústavný systém skôr novelizujú v zmysle konzervatívnych hodnôt. Zatiaľ čo naši slniečkoví liberáli, ako napríklad Šimečka, intrigujú spolu so Sorosom proti susedom aj domácim konzervatívcom. Aj samotní Američania na svojich otcov zakladateľov nedajú dopustiť. V našich, tzv. demokratických pomeroch sa kydá hnoj nie len na Mečiara, ale aj Fica a Dzurindu. Z hľadiska politickej kultúry je takéto počínanie nežiaduce, lebo to národu kradne vieru vo vlastný štát. A o to našim slniečkovým liberálom ide. Nesebavedomý národ o to ľahšie prijme víziu svetovej vlády finančného kapitálu, či už cez Brusel, alebo priamo cestou neokoloniálnej závislosti. V konečnom dôsledku má Bratislava až tri miestodržiteľské paláce. V jednom sedí aj pani prezidentka.

Zuzana Čaputová v júli 2019 avizovala, že si vie predstaviť revíziu Ústavy SR spolu s Danielom Lipšicom. V septembri tohto roka vyjadrila názor, že Ústava SR predstavuje základy právneho poriadku, právnej istoty všetkých a upravuje práva i slobody, s tým, že je dôležité tento základný zákon rešpektovať a chrániť si ho. No Matovičova koalícia neváhala a zasiahla do Ústavy SR v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu. Čo ich k tomu vedie?

Nehnevajte sa na mňa, ale ja neviem o ústavných predstavách dámy z Pionierskeho paláca, teda pani prezidentky, ani o predstavách Daniela Lipšica, v súčasnosti advokáta, nič povedať, lebo ich zatiaľ nepublikovali. Pani prezidentka návštevou Vatikánu najskôr asi začala volebnú kampaň a poklonila sa aj nášmu svätcovi, svätému Cyrilovi, z čoho usudzujem, že už nebude trvať na revízii preambuly Ústavy SR. Daniela Lipšica najskôr zamestnajú povinnosti špeciálneho prokurátora. Na ústavné revízie ostávajú Doležal, Baránik, Vetrák. Ich politická orientácia je svetoobčiansky liberálna. Také najskôr budú aj ich „ústavné inovácie“.

Ministerka Kolíková presadila reformu justície, ktorá zahŕňa reformu Súdnej rady SR, majetkové previerky sudcov, reformu Ústavného súdu SR, zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, a vstúpi do platnosti od 1. januára 2021. Parlament novelu schválil 91 hlasmi zo 141 prítomných poslancov. Čo to bude znamenať v reálnej praxi?

Povedzme, že pani ministerka čítala deklaráciu o nezávislosti, napísanú ešte Jeffersonom. Ale najskôr ju nečítala, lebo len v tom prípade, že Jeffersona nečítala, môže predkladať nehorázne návrhy noviel ústavných zákonov, vedúce Slovensko k totalitnej centralizovanej forme vlády. Ako za komunistov v neslávnych 50. rokoch. Jefferson v Listoch federalistov varuje pred tým, ak všetky vládne moci, t. j. zákonodarná, výkonná i súdna, napokon skončia v zákonodarnom zbore. Sústredenie týchto troch mocí v jedných rukách – to je presná definícia despotickej vlády. Nepomôže ani to, že tieto moci vykonáva viacej osôb, a nie jediná osoba, 150 despotov by nepochybne spôsobovalo rovnaký útlak ako jeden despota. A ďalej Jefferson celkom jasnozrivo, akoby na slovenské pomery, dodáva: Bude nám málo platné, že sme si týchto despotov sami zvolili. Chcem zdôrazniť, že Kolíkovej ústavná reforma bezhranične posilňuje najmä zákonodarnú a výkonnú moc na úkor moci súdnej. Parlament totiž odňal Ústavnému súdu SR právo vyhlásiť ústavný zákon za protiústavný. Teda parlament sa stal imúnny proti upozorneniam súdnej moci, že zneužíva svoju právomoc jemu zverenú Ústavou SR. Ďalšiu nehoráznosť proti právnemu štátu predstavuje podriadenie všeobecnej súdnej moci moci výkonnej. Ministerský despota, ministerka spravodlivosti si „sprivatizovala“ všeobecnú súdnu moc. Pod zámienkou zefektívnenia výkonu spravodlivosti nová súdna mapa výrazne vzdiali výkon spravodlivosti od občanov, sťaží im prístup k súdnej moci. Výkon spravodlivosti bude úplne pod kuratelou vládnej moci. Novela z Ústavy SR odstráni princíp nezávislosti súdnej moci. Jefferson hovorí, že sudca musí byť nezávislý od toho, kto ho platí, a ten mu nesmie dávať príkazy a hodnotiť jeho rozhodnutia. Zničujúce dôsledky pre ústavnú súdnu moc mala aj Ladislavom Oroszom predkladaná novela o ombudsmanovi a o súdnej rade z roku 2001. Potom to boli Dzurindove novely umožňujúce výpredaj strategických podnikov. Osobitne by sme sa mohli venovať aj ústavným ustanoveniam, ktoré bezhlavo otvorili náš ústavný systém medzinárodným dohodám, napríklad dohovor z Marrákeša o otvorenej bezbrehej migrácii, ktorá ničí európsku civilizáciu.

Ústavný súd SR mohol doteraz zrušiť akýkoľvek zákon, aj ústavný. To je však minulosťou. Znamená to, že súčasná koalícia môže konať neobmedzene bez prihliadania na práva a slobodu občanov SR?

Špecifikum ústavných ustanovení o základných ľudských právach zakotvených v Ústave SR spočíva v tom, že sa nedajú vykonať priamo, ale iba prostredníctvom obyčajného zákona. Právna veda im hovorí organické zákony. Tých sa novela ústavy nedotkla. Ústavnému súdu ostalo aj naďalej právo posúdiť protiústavnosť takého zákona. Problém, ktorý spomínate, spočíva v tom, že vláda SR počas krízového stavu obmedzovala nie zákonom, ale nariadeniami, ani nie vlády, ale pandemickej komisie, ktorá môže byť iba poradným orgánom vlády, a nie suplovať vládu. Ale takých protiústavných excesov mal už Matovič viacero. Napríklad vtedy, keď sa nechal zastupovať českým premiérom Babišom v Bruseli na dôležitých rokovaniach.

Slovenská republika vstupuje do 28. roka svojej samostatnosti. Ako hodnotíte jej príbeh a čo čaká občanov SR v ďalšom období?

Slovenská štátnosť splnila svoje poslanie. Definitívne sme sa začlenili medzi civilizované národy Európy a sveta, lebo ako hovorí filozofia, za civilizované národy je potrebné považovať iba tie národy, ktoré majú štát. Zaradili sme sa tak aj medzi národy historické. Sme nielen objektom, ale aj aktívnym subjektom dejín. Som rád, že sa nenaplnil osud, ktorý nám tak neprajne veštil Roger Scruton na prvom sneme VPN. Žiaľ, znova prišla doba, keď je potrebné brániť štátnosť.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.