ŠTYRIA AMERICKÍ VOJACI BUDÚ PÔSOBIŤ V POSÁDKE V MARTINE

Náklady budú hradené americkou stranou. Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov OS USA na území SR s cieľom zabezpečenia výcviku a poradenstva OS SR prerokuje Bezpečnostná rada SR.

Foto ARCHÍV
Dátum 11.08.2020

BRATISLAVA 11. augusta (TASR/extraplus.sk) - Na území SR by mohli od októbra pôsobiť najviac štyria príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Plniť by mali úlohy výcviku a poradenstva v oblasti civilno-vojenskej spolupráce (CIMIC - Civil-Military Cooperation) a psychologických operácií tímov ozbrojených síl (PSYOP - Psychological Operations). Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Spojené štáty ponúkli možnosť pôsobenia príslušníkov svojich ozbrojených síl (OS) na území SR v rámci bilaterálnej spolupráce, vysvetlilo ministerstvo v predkladacej správe.

Cieľom má byť zvýšenie vzájomnej interoperability, ako aj rozvoja spôsobilosti civilno-vojenskej spolupráce. "Obe spôsobilosti vyžadujú schopnosť výmeny informácií s civilným prostredím, porozumenie civilnému prostrediu a vymedzenie vzájomných vzťahov aktérov v priestore operácie," vysvetlil rezort. OS SR podľa rezortu potrebujú špecialistov na CIMIC a PSYOP. "Ide navyše o spôsobilosti potrebné na splnenie nášho záväzku prispieť do Síl okamžitej reakcie NATO," dodali predkladatelia.Civilno-vojenská spolupráca má podľa predkladateľov nenahraditeľnú úlohu v oblasti odolnosti a pripravenosti krajiny na súčasné výzvy bezpečnostného prostredia. Potvrdzovať to má aj pandémia COVID-19.

Americkí vojaci by mali pôsobiť v posádke Martin. Začiatkom 36-mesačného pôsobenia by mohol byť 1. október. Rotácia má byť zabezpečená v deväťmesačných cykloch. Náklady budú hradené americkou stranou. Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území SR s cieľom zabezpečenia výcviku a poradenstva Ozbrojených síl SR prerokuje Bezpečnostná rada SR. Materiál musí schváliť vláda a následne Národná rada SR.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.