TASR V MAĎARČINE

Zachytí najdôležitejšie informácie o dianí na Slovensku s prihliadnutím na život a udalosti týkajúce sa najväčšej národnostnej menšiny

Foto archív
Dátum 13.02.2018

BRATISLAVA 13. februára (TASR/Extra plus) – Okrem anglického jazyka bude TASR od februára vydávať správy i v maďarskom jazyku. Maďarský exportný servis tak nahradí český.

Zachytí najdôležitejšie informácie o dianí na Slovensku s prihliadnutím na život a udalosti týkajúce sa najväčšej národnostnej menšiny. Zdrojom správ počas pracovných dní budú slovenské servisy TASR, a to domáci, ekonomický, športový a easy, prípadne i servis zahraničný. Maďarský servis denne ponúkne do 20 správ.

"Uvedenie servisu pre národnosti bolo súčasťou môjho projektu riadenia TASR. Naša najväčšia národnostná menšina dostane po prvýkrát v histórii agentúry informácie z verejnoprávneho zdroja vo svojom jazyku. Po tom, čo sme sprístupnili servis pre mestá a obce, je toto ďalší krok bližšie k verejnosti," uviedol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.

Servis sa tematicky zameria i na správy z regiónov, kde žije maďarská menšina. Okrem mediálnych klientov sa k exportnému servisu v maďarskom jazyku dostanú na základe spolupráce TASR so ZMOS aj mestá a obce.

"Som presvedčená o tom, že maďarský servis si nájde svojich stálych odberateľov a že jeho vznik má svoje opodstatnenie. Klienti prostredníctvom neho získajú najdôležitejšie informácie zo Slovenska a z južného regiónu," konštatovala vedúca Zahraničnej redakcie TASR Monika Himpánová.