UK MÁ NOVÉHO REKTORA

Marek Števček nahradil vo funkcii Karola Mičietu

Foto TASR/JAROSLAV NOVÁK
Dátum 01.02.2019

BRATISLAVA 1. februára (UK/Extra plus) - Novým rektorom Univerzity Komenského v Bratislave sa 1. februára stal profesor Marek Števček, uznávaný právnik a bývalý prorektor UK pre legislatívu. Funkciu rektora UK bude zastávať do 31. januára 2023. Na poste nahradí doterajšieho rektora  profesora Karola Mičietu, ktorý bol na čele najstaršej a najväčšej univerzity od roku 2011.

„Sme nielen najstaršia a najväčšia, no predovšetkým najkvalitnejšia a najkomplexnejšia slovenská univerzita a mali by sme byť aj najprogresívnejšia – v zmysle stať sa ,trendsetteromʼ, lídrom vo verejnom priestore vo všetkých relevantných otázkach,“ uviedol nový rektor UK.

Profesor Marek Števček vyštudoval Právnickú fakultu UK a po skončení štúdií nastúpil v roku 1999 na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil v zahraničí, ako aj na Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. V roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. Od apríla 2017 zastával funkciu prorektora pre legislatívu UK. Je autorom stoviek publikácii, podieľal sa na vydaní niekoľkých kníh a učebníc, ako aj Encyklopédie Beliany a zúčastnil sa na mnohých vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí. Je jednou z najuznávanejších osobností slovenského práva, stál pri zrode nových kódexov civilného procesu a v súčasnosti je predsedom rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky zákonník.

Hlavnými cieľmi nového rektora je dostať analógový a papierový priestor univerzity do digitálneho, a zatraktívniť tak univerzitu pre študentov i zamestnancov. Ďalej chce podporovať vznik statusu výskumnej univerzity, a dosahovať tak excelentné výsledky vo vede a výskume. „Chcem vyzdvihnúť podporu mladých, teda doktorandov a postdoktorandov, aby sme tých najlepších vedcov dokázali udržať na univerzite. Nezanedbateľný bude i systém hodnotenia kvality – našou ambíciou musí byť excelentnosť a tomu musia zodpovedať i štandardy vedy a výskumu na našej univerzite,“ hovorí rektor UK. Za najväčšiu výzvu považuje vytvorenie vnútorne silnej univerzity. „Univerzity sú nositeľmi tradičných hodnôt humanizmu, dôstojnosti, slobody, kultúry a vzdelanosti. A medzi slovenskými univerzitami má byť v tomto smere práve Univerzita Komenského tým najdominantnejším nositeľom,“ uviedol.

Profesor Marek Števček nastupuje na post rektora v roku, keď si univerzita pripomína 100. výročie svojho vzniku. Počas marcových osláv storočnice (26. – 28. 3.) chystá univerzita pestrý program, v ktorom sa študenti a verejnosť môžu tešiť napríklad na diskusie so známymi a úspešnými absolventmi, netradičné prednášky, výstavu o univerzite, premietanie filmov či predstavenie úspešných študentov UK a rôzne iné aktivity. Tradičný študentský festival AmosFest bude v oslavách pokračovať počas 9. – 12. mája a oficiálne oslavy vyvrcholia v deň 100. narodenín – 27. júna.

www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University
www.instagram.com/Comenius.University
www.youtube.com/UniverzitaKomenskehovBratislave