UMELCOV PODPORÍ NIELEN VLÁDA

Pri podpore produkcie audiovizuálnych diel predloží AvF po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO) návrh na výnimky z opatrení, ktoré by mohli byť aplikované pri nakrúcaní filmov

Foto TASR/MICHAL SVÍTOK
Dátum 27.04.2020

BRATISLAVA 27. apríla (TASR/extraplus.sk) – Audiovizuálny fond (AvF) prijal nové opatrenia v súvislosti s ekonomickým dosahom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V rámci finančnej podpory preto zohľadní situáciu prevádzkovateľov kín, filmovej distribúcie, ale aj oblasť podpory audiovizuálneho priemyslu.

Opatrenia, o ktorých píše AvF na webe, vychádzajú z predpokladu, že pri postupnom uvoľňovaní preventívnych reštriktívnych opatrení budú kiná pravdepodobne medzi poslednými, ktoré budú môcť otvoriť svoje priestory pre verejnosť. "Z týchto dôvodov fond s mimoriadnym zreteľom operatívne spracuje žiadosti prevádzkovateľov kín, ktoré splnili podmienky pre podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela, aby mohol v čo najkratšom termíne poskytnúť  46 kinám na Slovensku priamu finančnú podporu v celkovej sume takmer 600.000 eur,“ uviedol manažér komunikácie AvF Andrej Obuch. Ďalšiu formu podpory predstavuje aktualizácia podmienok v prípade dotácií na  podporu technického vybavenia. "Kiná budú môcť požiadať o príspevok aj na technické vybavenie, ktoré budú aktuálne potrebovať po svojom znovuotvorení – napríklad dezinfekčné zariadenia, termokamery alebo iné vybavenie nevyhnutné podľa očakávaných usmernení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ),“ priblížil Obuch.

V oblasti filmovej distribúcie AvF s cieľom zmieniť negatívne ekonomické dosahy pandémie zruší pre rok 2020 povinnosť distributérov odviesť fondu podiel z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Ďalším systémovým krokom bude zníženie určeného podielu povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na nevyhnutné minimum, a tiež rozšírenie princípu „euro na diváka“ okrem slovenskej kinematografickej tvorby aj na distribúciu európskych filmov.

Pri podpore produkcie audiovizuálnych diel predloží AvF po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO) návrh na výnimky z opatrení, ktoré by mohli byť aplikované pri nakrúcaní filmov. V súčinnosti s ministerstvom pripraví tiež návrh na odôvodnené zníženie vstupného limitu pri žiadostiach o spätné dotácie na časť oprávnených nákladov. "Tak, aby sa o túto flexibilnú formu podpory mohli uchádzať aj menšie projekty. V súčasnosti je totiž minimálny rozpočet oprávneného projektu 300.000, resp. 600.000 eur v prípade hraného televízneho seriálu,“ upozornil Obuch.