ÚSPEŠNÝ AKSIONOV

Počas medzinárodného ekonomického Jaltského fóra na Kryme Sergej Aksionov uzavrel vyše 100 dohôd za 215 miliárd rubľov, čo sú takmer 3 miliardy eur

Foto 
Dátum 22.04.2019

Efektívnou platformou Krymskej republiky sa stalo Jaltské medzinárodné ekonomické fórum, ktoré sa koná každý rok v apríli. Tento rok to bolo už jubilejné piate stretnutie. V čase od 18. do 20. apríla zorganizovalo Medzinárodné ekonomické fórum Yalta (YIEF) spolu s Petrohradským medzinárodným ekonomickým fórom, Východohospodárskym fórom a Investičným fórom Soči podujatie, o ktoré je z roka na rok väčší záujem. Odzrkadľuje sa to v počte účastníkov. Ide o jedno zo štyroch najväčších ekonomických fór v Rusku. Organizátormi fóra je vláda Krymskej republiky, Nadácia Yalta International Economic Forum Foundation s podporou Správy prezidenta Ruskej federácie.

Dôležitý politický projekt

V roku 2017 sa na fóre zúčastnilo 2 200 hostí vrátane 200 zahraničných návštevníkov zo 46 krajín a boli na ňom podpísané zmluvy, dohody a memorandá v celkovej hodnote presahujúcej 100 miliárd rubľov. Nejde však len o ekonomiku. Jaltské fórum je dôležitý politický projekt. Polostrov je napriek pokusom o jeho umelú izoláciu súčasťou informačného priestoru Eurázie, územia stabilných medzinárodných kontaktov. V roku 2018 bolo na ekonomickom fóre vyše 3 000 hostí z viac ako 70 krajín sveta, zo 45 regiónov Ruskej federácie, 612 zahraničných účastníkov, 49 parlamentov a 3 delegácie z EP. Najväčšie zastúpenie mali Sýria, Nemecko, Taliansko, Bulharsko, Francúzsko, Rakúsko, Srbsko, Čína, Česká republika a Belgicko. Počet účastníkov tohtoročného fóra presiahol 4,5 tisíca ľudí z približne 100 krajín sveta. Zástupcov Rakúska a Nemecka pozvali ako čestné zahraničné delegácie.

Slovensko-krymská obchodná komora

Hlavnou myšlienkou fóra bola Budúcnosť sveta – budúcnosť Ruska. Zárukou rozmanitosti a zmysluplnosti sa stala diskusia o globálnych ekonomických otázkach s prihliadnutím na súčasné geopolitické, sociálne a kultúrne javy.

Medzi ďalšie témy patrili diskusie o zavedení nástrojov digitálnej ekonomiky, medzinárodnej spolupráce pre rozvoj území, investícií do špičkových technológií, ale aj budúce energetické otázky, zachovanie kultúrneho dedičstva, zlepšenie kvality života a životného prostredia a mnohé ďalšie. Tento rok mala zastúpenie na fóre aj Slovenská republika, ktorá síce ostáva stále bokom, ale prvým pozitívnym signálom v rámci obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Krymskou republikou môže byť vznik Slovensko-krymskej obchodnej komory. Práve jej zástupcovia reprezentovali SR pod vedením poslanca NR SR Petra Marčeka. Slovensko zastupovalo 12 podnikateľov, ktorí vidia veľké možnosti vzájomnej spolupráce.

Vzájomný ekonomický úspech

Počas fóra YIEF, ktoré je hlavnou platformou Ruska na demonštráciu investičných príležitostí a investičného potenciálu Krymu, hlava Krymskej republiky Sergej Aksionov uzavrel investičné dohody s investíciou viac ako 2,5 miliardy rubľov (cca 36 miliónov eur). Prvú dohodu uzavrel so spoločnosťou LIO-produkt, ktorá súvisí s výstavbou komplexu pre lyofilizáciu výrobkov na území potravinárskeho priemyselného parku Krymské zlato v okrese Krasnogvardejsky. Objem investícií je 1,5 miliardy rubľov (takmer 21 miliónov eur). Zároveň tak vytvoria 75 nových pracovných miest. Druhá dohoda sa dotýka výstavby agropriemyselného komplexu na spracovanie ovocia a zeleniny, ale aj výrobu konzervovaných potravín. Objem investícií je 1,1 miliardy rubľov (približne 15 miliónov eur)a znamená to možnosť zamestnať najmenej 175 ľudí. Celkovo bolo počas fóra uzavretých 102 obchodných dohôd vo výške 215 miliárd rubľov, čo sú v prepočte takmer 3 miliardy eur. Dohody sa dotýkajú rôznych sfér v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, ale aj informačných technológií, priemyslu či stavebníctva. YIEF každoročne zabezpečuje postavenie efektívnej medzinárodnej platformy na diskusie o sociálno-ekonomickom rozvoji, ktorá sa zaoberá súčasným programom a súčasnými výzvami, ktorým čelí globálne hospodárstvo. Jednou z najdôležitejších čŕt regiónu je slobodná hospodárska zóna pôsobiaca v južnom federálnom okrese. V rámci programu YIEF majú potenciálni investori možnosť porozprávať sa s úradníkmi vrátane hlavy Krymskej republiky Sergejom Aksionovom, ktorý vedie organizačný výbor YIEF.

Viac sa o Medzinárodnom ekonomickom fóre dozviete tu:

https://yalta-forum.com/?utm_source=GoogleAdwords&utm_medium=cpc&utm_ter...