VLASTIZRADNÁ SNS

Azda ešte nikdy nijaký politik národnej strany tak hrubo nepotupil odkaz štúrovskej generácie ako práve predseda SNS Andrej Danko

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 28.02.2017

Ľudovít Štúr sa musí v hrobe obracať, keď vidí, čo pácha predseda slovenského zákonodarného zboru a predseda Slovenskej národnej strany v jednej osobe. Azda ešte nikdy nijaký politik národnej strany tak hrubo nepotupil odkaz štúrovskej generácie ako práve predseda SNS Andrej Danko. Bez akéhokoľvek odporu aj so svojimi spolustraníkmi a spolupáchateľmi súhlasil, aby Železnice Slovenskej republiky pod vedením ministra Arpáda Érseka z Mosta-Híd pripravili osadenie dvojjazyčných názvov na 55 vlakových staniciach na juhu Slovenska. Toto dopustí predseda, ktorý sa búcha do pŕs, že je predstaviteľ najstaršej politickej strany na Slovensku, existujúcej od roku 1871. Mal by sa zamyslieť nad tým, či je hoden stáť na čele tohto politického subjektu. Lídrovi SNS treba zacitovať z ich vlastnej histórie strany, ktorú zrejme nečítal, aby pochopil súvislosti: „Slovenský národ prešiel zložitým vývojom, pri ktorom mu až dvakrát hrozil fyzický zánik – prvýkrát mu hrozila úplná asimilácia a maďarizácia v Uhorsku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v rokoch 1867 – 1918, v druhom prípade duchovné a kultúrne počeštenie v Česko-Slovenskej republike, ktorú sám pomáhal stvoriť, aby sa zachránil pred maďarizáciou. V oboch prípadoch Slovenská národná strana vystúpila v pravý čas, aby svojou politickou aktivitou rozhodným spôsobom pomohla zvrátiť nepriaznivý vývoj a zabezpečiť národu ďalšiu perspektívu rozvoja.“ Aj teraz prišla SNS na scénu „v pravý čas“, no nie z dôvodu záchrany, ale postupnej likvidácie Slovenskej republiky. Ak by šéfovi SNS a jeho poslancom naozaj išlo o Slovensko a poznali by históriu svojej strany, tak by dohodu s Mostom-Híd neuzavreli. Od tohto kroku je už veľmi krátka cesta k nárokom na kultúrnu a následne územnú autonómiu. Béla Bugár sa len úlisne usmieva, tvári sa žoviálne a priateľsky, pritom však postupne napĺňa ciele svojich chlebodarcov spoza Dunaja. Partajníci zo SNS na čele s predsedom zabúdajú, že Bugár je Maďar, ktorý nebude cítiť po slovensky a nebude mu ležať na srdci osud slovenského národa, ale maďarského. Slovákom sa smeje do tváre a predseda Slovenskej národnej strany hrdo, odborne a slušne rád poslúži. Voliči SNS musia mať vlčiu tmu, keď nevidia túto do neba volajúcu drzosť a neznalosť histórie, ktorú tu predvádza Andrej Danko. Ak by bol líder „národniarov“ Slovák, nikdy by nevstúpil do koalície s maďarskou národnostnou stranou a nebratal by sa s Bélom Bugárom. Kapitán Andrej Danko hovorí, že treba konať tak, aby sme mali čo zanechať ďalším generáciám. Nuž, ak bude takto pokračovať, zanechá im obkrájané Slovensko a jeho deti i vnuci sa budú učiť po maďarsky. Nakoniec vodca SNS už s výučbou maďarského jazyka začal: tá jeho šifrovaná slovenčina je vlastne maďarčina, ktorú Slováci síce neovládajú, ale Béla Bugár jej rozumie výborne.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.