VYMIERAME

Štát napriek nepriaznivej demografickej krivke bojkotuje návrhy na zlepšenie postavenia rodín

Foto ARCHÍV
Dátum 31.01.2017

Je všeobecne známe, že spomedzi všetkých kontinentov starne európska populácia najrýchlejšie. O „záchranu“ západnej Európy sa už starajú milióny imigrantov prevažne z moslimských krajín, ktorí s plodnosťou rozhodne problémy nemajú. Čo však čaká Slovensko? Ostane naša populačná krivka napokon v rukách obyvateľov z osád v Letanovciach, Jarovniciach či Chminianskych Jakubovanoch? Pri podpore, akú štát poskytuje mladým pracujúcim ľuďom, je to viac než pravdepodobné.

Starnúca Európa

Čísla sú alarmujúce. V sedemnástich európskych krajinách viac ľudí umiera, ako sa rodí. OSN odhaduje, že počet produktívnych obyvateľov klesne v západnej Európe do roku 2030 o 6,5 percenta. Kým v súčasnosti je na svete päť štátov s podielom seniorov nad 64 rokov vyšším ako 20 percent – Nemecko, Japonsko, Taliansko, Fínsko a Grécko, už v roku 2020 k nim pribudne ďalších osem krajín – Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko, a v roku 2025 ďalších jedenásť vrátane Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Španielska. Na Slovensku sa do roku 2030 počet obyvateľov v produktívnom veku zníži o 10 percent a už v roku 2060 budeme patriť medzi tri najstaršie krajiny v Európe. Starý kontinent nezastaviteľne vymiera a namiesto snáh o obnovovanie svojich generácií víta obrovské počty prisťahovalcov zo Stredného východu, Afriky a Ázie. V dôsledku nízkej reprodukcie väčšinového obyvateľstva tak hrozí Európe nielen vymieranie, ale aj islamizácia. „Keby sa cudzinci integrovali do tej miery, aby mali rovnaké reprodukčné správanie ako Európania, čiže oveľa nižšiu pôrodnosť, tak by to nebolo také zjavné. Ale jednou z hlavných hodnôt islamu je rodina a deti, pripisujú im oveľa väčšiu dôležitosť,“ vysvetlila riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Martina Lubyová. „Islam ako náboženstvo je veľmi striktný a veľmi silno zakomponovaný v spoločenskom živote veriacich, z komunity je veľmi ťažké odísť. Keď budú v Európe existovať silné, no izolované islamské komunity, napätie sa bude vyostrovať. Vtedy môžu v niektorých oblastiach rozhodovať aj počty ľudí,“ dodáva. Slovensku zatiaľ podobná situácia nehrozí, aj keď problém s pôrodnosťou väčšinového obyvateľstva máme tiež.

Nahradia nás Rómovia?

Starnutie obyvateľstva na Slovensku prebieha vo výraznej miere už od roku 1990. Aj napriek tomuto trendu Slovensko stále patrí z pohľadu veku obyvateľov medzi tri najmladšie krajiny, čo sa však o pár rokov zmení. Okrem starnutia obyvateľstva totiž zápasíme aj s nízkou plodnosťou. Kým ešte na konci osemdesiatych rokov pripadali na ženu dve deti, na prelome milénií to už bolo pod úrovňou 1,3 dieťaťa. 

Na Slovensku sa do roku 2030 počet obyvateľov v produktívnom veku zníži o 10 percent a už v roku 2060 budeme patriť medzi tri najstaršie krajiny v Európe.

To má nepriaznivý vplyv aj na náš dôchodkový systém. Podľa štúdie Global Pension Atlas, v ktorej analyzujú odborníci Allianz demografický vývoj a dôchodkový systém vo vybraných päťdesiatich krajinách sveta, sa Slovensko v rebríčku udržateľnosti dôchodkových systémov umiestnilo až na 35. mieste. Príčinou sú podľa zverejnenej štúdie okrem demografických faktorov, ako sú rýchle starnutie populácie a nízka pôrodnosť, aj priveľké výdavky na vyplácanie dôchodkov. Ďaleko lepšie sa v rebríčku umiestnili Česko, Poľsko a pozitívnejšie vyhliadky v oblasti budúceho dôchodkového zabezpečenia ako Slováci majú Maďari a dokonca aj Rumuni či Bulhari. V správe sa ďalej píše, že Slovensko môže čeliť zvýšenému riziku dlhodobej udržateľnosti súčasného dôchodkového systému. Dôvodom je odčerpávanie peňazí z druhého piliera na zaplátanie rozpočtových problémov v krátkodobom a strednodobom horizonte. Menej peňazí v dôchodkovej kase môže ohroziť naplánované doplnenie nízkych štátnych dôchodkov. To by mohlo ešte zvýšiť riziko pádu dôchodcov pod hranicu chudoby a štát by im tak musel poskytnúť sociálnu pomoc, čo by ešte viac zaťažilo verejné financie.

Nie je tajomstvo, že z hľadiska pôrodnosti sú na tom veľmi dobre Rómovia žijúci v biednych podmienkach osád predovšetkým na východnom Slovensku. Ich počet by sa podľa Branislava Šprochu z Prognostického ústavu mohol zo súčasných 400-tisíc vyšplhať do roku 2030 až na vyše 600-tisíc. Najbližšie obdobie tak prinesie nárast rómskej populácie zhruba o polovicu.

Stanú sa z obcí s nelegálnymi osadami čisto rómske dediny? V Chminianskych Jakubovanoch pri Prešove je to už takmer realita. V nelegálnej osade stále pribúdajú ďalšie chatrče a v obci opustené domy. Mladí odchádzajú do miest a starší tu chcú už len v pokoji dožiť.

Odsúdení na neúspech

V parlamente sú našťastie aj poslanci, ktorí sa situáciu mladých rodín snažia zlepšiť a tým ich motivovať aj k väčšiemu počtu detí. Zdá sa však, že akýkoľvek návrh v prospech ľudí z pera opozičných poslancov je pre vládnuce strany vopred odsúdený na zavrhnutie. Opozičné hnutie Sme rodina – Boris Kollár pred pár mesiacmi neuspelo so svojím návrhom, podľa ktorého mal rodičovský príspevok stúpnuť zo súčasných 203 eur na 280 eur mesačne. Poslanci chceli dosiahnuť, aby sa výška príspevku vyrovnala sume príspevku na starostlivosť o dieťa. Aj opoziční poslanci si totiž uvedomujú, že Slovensko bude v krátkej budúcnosti čeliť vážnej demografickej kríze. Na sto detí totiž pripadá v súčasnosti podľa poslankyne Petry Krištúfkovej až 88 dôchodcov a pôrodnosť stále klesá. Rodičovský príspevok poberá v súčasnosti približne 143-tisíc rodičov. Ak by sa zvýšil na 280 eur, mesačne by si toto zvýšenie vyžiadalo náklady 11 miliónov eur a ročne približne 131 miliónov eur. Ako uviedla, hnutie návrh predkladalo, pretože súčasnú výšku príspevku považujú za almužnu pre osamelé matky a mladé rodiny. „Výška rodičovského príspevku je na mesiac 203,20 eura a nezvyšovala sa už tri roky. Je to 6,5 eura na deň. Na porovnanie, náklady na jedného väzňa sú 37 eur na deň,“ vyčíslila Krištúfková s tým, že návrh zákona plánuje predložiť opäť. „Nevzdáme sa a budeme tento návrh a aj ďalšie návrhy opätovne predkladať,“ dodala.

Rovnosť pre dvojičky

Osudy rodín s deťmi nie sú ľahostajné ani poslancom ĽS Naše Slovensko. Tí poukazovali na mizerné peniaze, ktoré od štátu dostávajú rodičia dvojičiek. Strana chcela zmenou zákona týmto rodinám pomôcť, čo sa však opäť nestretlo s pozitívnym ohlasom. Dnes rodič dvojičiek, ktorý si nárokuje na rodičovský príspevok, dostáva sumu 254 eur mesačne na dve deti, čo je len o niečo vyše 50 eur viac ako rodič s jedným dieťaťom. Podľa platného zákona totiž rodič dostáva na druhé dieťa z dvojičiek len štvrtinu z výšky príspevku na prvé dieťa. Každému je však jasné, že náklady na obidve deti sú približne rovnaké.  Poslanci ĽS Naše Slovensko navrhli zvýšenie rodičovského príspevku z 25 percent na 50 percent za každé ďalšie dieťa narodené z toho istého pôrodu.

Kým ešte na konci osemdesiatych rokov pripadali na ženu dve deti, na prelome milénií to už bolo pod úrovňou 1,3 dieťaťa.

„Sme presvedčení, že ak vie slovenská vláda nájsť dostatok peňazí na záchranu Grécka, na vyslanie pomoci do Afganistanu, na vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia, na organizáciu predražených banketov a večerí v rámci slovenského predsedníctva v EÚ, tak na dôstojnejšiu podporu rodín s dvojičkami či trojičkami sa peniaze musia nájsť tiež. Dôsledok takéhoto navýšenia príspevku na štátny rozpočet by bol nepatrný. Ak si uvedomíme, že v minulom roku sa narodilo 688 dvojičiek a iba 6 trojičiek zo zhruba 55-tisíc pôrodov, ročne by toto opatrenie vyšlo štát len približne na 420-tisíc eur. Peniaze navrhujeme zobrať napríklad z viac ako 330 miliónov eur vyčlenených na ďalšiu predraženú informatizáciu verejnej správy, na ktorú sa doteraz minula už takmer miliarda eur,“ píše sa vo vyhlásení strany.

Všestranná pomoc

ĽS Naše Slovensko sa môže pochváliť nielen neúspešnými novelami zákonov, ale i bohatým programom sociálnej pomoci. V uplynulom roku pomohli v rámci programu „Naše Slovensko pomáha“ štrnástim rodinám s ťažko zdravotne postihnutými deťmi. Koncom roka 2016 spustili pomoc aj pre mnohodetné rodiny, na ktoré si podľa nich dnes nikto nespomenie. Strana v decembri zrealizovala pomoc pre tri rodiny, v ktorých sa narodilo spolu dvadsaťšesť detí. Prvou z nich bola rodina Sokolovcov z Muránskej Zdychavy. Manželia Sokolovci vychovávajú osem detí, pričom viaceré z nich sa aktívne a veľmi úspešne venujú kickboxu. Rodina dostala automobil, ktorý akútne potrebovala. Birošíkovci z Prečína pri Považskej Bystrici majú deväť detí. Tejto rodine strana pomohla vymaľovaním a zariadením detských izieb, nákupom plienok pre najmenšie deti a bohatou vianočnou nádielkou. Treťou mnohodetnou rodinou boli Dudášovci z Pitelovej s deviatimi deťmi. Rodina si dlhodobo sporila na nový sporák, a tak ho dostala ako darček.

Je zrejmé, že štát nemôže pomáhať individuálnym spôsobom každej jednej rodine, nič mu však nebráni v tom, aby sa usiloval čo najviac zlepšiť životné podmienky obyčajných, pracujúcich ľudí, ktorí sú jeho hybnou silou. Stačí chcieť a trochu menej kradnúť, v ideálnom prípade nekradnúť vôbec. Veď už teraz sú mladí ľudia čoraz neochotnejší privádzať na svet deti a stále viac ich uvažuje o živote v zahraničí. A všetkým je už dnes jasné, že o pár rokov nebude mať kto robiť na dôchodky.

 

PÔRODNOSŤ NA SLOVENSKU MÁ ZA POSLEDNÝCH DVADSAŤ ROKOV RAPÍDNE KLESAJÚCI TREND. AKÝMI PROSTRIEDKAMI BY PODĽA VÁS MALA SLOVENSKÁ VLÁDA MOTIVOVAŤ RODINY NA VÄČŠÍ POČET DETÍ?

Starnutie Európy je fakt, ktorý so sebou prináša množstvo ekonomických a spoločenských problémov. V súčasnosti je na svete päť štátov s podielom seniorov nad 64 rokov vyšším ako 20 percent. Už v roku 2020 k nim pribudne osem krajín a v roku 2025 ďalších jedenásť vrátane Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Španielska. Na Slovensku sa do roku 2030 zníži počet obyvateľov v produktívnom veku o 10 percent a už v roku 2060 budeme patriť medzi tri najstaršie krajiny v Európe. Okrem starnutia obyvateľstva totiž zápasíme aj s nízkou plodnosťou. To má nepriaznivý vplyv nielen na náš dôchodkový systém, ale i samotné prežitie Slovákov ako národa. Nie je totiž tajomstvo, že z hľadiska pôrodnosti prehrávame na celej čiare s rómskou menšinou, žijúcou prevažne v biednych podmienkach osád na východnom Slovensku. Podľa analytikov by sa jej počet mohol zo súčasných 400-tisíc vyšplhať do roku 2030 až na vyše 600-tisíc. Štát by sa mal preto snažiť o zlepšenie životných podmienok obyčajných, pracujúcich ľudí, ktorí sú jeho hybnou silou. Zatiaľ sa však zdá, že im pod nohy hádže iba polená.


Ján Richter
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny (Smer-SD)

Sústredili sme sa najmä na pomoc v skĺbení pracovných a rodičovských povinností. Vytvorili sme podmienky na kvalitné a bezpečné jasličky, nový projekt pomôže tisícom rodičov zamestnať sa, aj vzniku detských kútikov na celom Slovensku. Od mája zvýšime materskú až na prakticky 100 percent čistého príjmu mamičiek, čím sa dostaneme na vrchol európskeho rebríčka. Poskytujeme príspevok pri narodení dieťaťa až 830 eur, maximum príspevku na starostlivosť o dieťa sme zvýšili na 280 eur. Nezamestnanosť mladých ľudí sme za tri roky znížili o polovicu. Súčasne rastú reálne mzdy, aj vďaka silnému zvyšovaniu tej minimálnej. Tento trend mienime naďalej udržať. Výzvou pre vládu je podpora výstavby nájomného bývania aj pokračovanie v reforme školstva, aby mladí ľudia ostávali na Slovensku.


Andrej Danko
predseda NR SR, predseda SNS

Neodpovedal.


František Škvrnda
vysokoškolský pedagóg (Fakulta medzinárodných vzťahov EU)

Kým nám reálne vládnu developeri, banky, právnické kancelárie, dopĺňané manipuláciou médií hlavného prúdu (vrátane „verejnoprávnej“ RTVS), je predstava, že sa niečo robí v prospech obyvateľstva, len ilúziou. Treba privítať každý krok na pomoc rodinám s deťmi, ak však nie je zabezpečený rozvoj slovenského vidieka a primeraný dostup k zdravotníctvu, vzdelávaniu, sociálnemu zabezpečeniu a v prvom rade k práci na celom Slovensku, nemožno hovoriť o systematickom riešení sociálno-ekonomického či demografického procesu. Niektoré novšie strany sa populisticky oháňajú starostlivosťou o rodinu, ale na druhej strane podporujú všetky prvky kapitalizmu (alebo aspoň tie, ktoré im vyhovujú), čo slúži len na zavádzanie verejnosti a zisk hlasov vo voľbách a pomáha upevňovať systém.


Prof. Štefan Hrušovský
člen občianskeho združenia Rastic

Pôrodnosť možno zmeniť iba celospoločenskými zmenami. Kresťanské cirkvi, Aliancia za život, Aliancia za rodinu, Aliancia za nedeľu dlhodobo upozorňujú na jej pokles. Všetky slovenské vlády by mali hľadať účinné prostriedky na jej udržanie a zvyšovanie. Je potrebná vládna podpora sobášov, rodín, žien v gravidite, výchovy a rozvoja detí, podpora škôl. Vláda by sa mala inšpirovať skúsenosťami z minulosti, kam patrí prideľovanie bytov mladým rodinám, príspevky štátu pri založení rodiny, pri narodení, program Matka a dieťa. No v spolupráci s parlamentom a spoločenskými inštitúciami by mala zaviesť aj nové opatrenia: určiť umelý potrat výlučne ako výkon zachraňujúci život matky, definovať hanobenie rodiny a plodenia detí, podporovať kultúru života, kresťanské aktivity a slovenské tradície.


Milan Uhrík
poslanec NR SR, podpredseda ĽS Naše Slovensko

Na Slovensku sú v súčasnosti rodičia motivovaní na vyššiu pôrodnosť najmä prostredníctvom prídavkov na deti a daňového bonusu. Prídavky na deti predstavujú nezásluhovú formu finančnej podpory a na vyššiu pôrodnosť motivujú najmä asociálov, ktorí sa o svoje deti nestarajú. O takéto zvýšenie pôrodnosti nemáme záujem. Namiesto toho chceme podporovať pôrodnosť pracujúcich rodičov, pretože tí pravdepodobne vychovajú potomkov, ktorí budú mať rovnako pozitívny vzťah k vzdelávaniu a práci. Preto ĽS Naše Slovensko pripravila na februárovú schôdzu NR SR návrh zákona na zvýšenie daňového bonusu tak, aby sme pracujúcich rodičov motivovali mať aspoň tri deti. To znamená, že priemerná rodina by pri troch deťoch neplatila prakticky nijakú daň z príjmu a polepšila by si zhruba o 100 eur mesačne.


Roman Stopka
predseda PSN (Práca slovenského národa)

Porušovanie zásad teórie riadenia štátu v praxi, nepripravenými, oportunisticky a populisticky ladenými generáciami vlád, nás dostalo do stavu, v ktorom sa nachádzame dnes a myslím, že zajtra bude ešte horšie. Sám od seba vzniknutý stav nezmizne a EÚ, či masová imigrácia nám z neho nepomôže, iba ho zneužije. Problém nevyrieši program jednej vlády. Jeho obsah vyžaduje komplexný prístup výrazne presahujúci bežné volebné obdobie. Je to dlhodobá záležitosť roztiahnutá na celú generáciu. Náprava stavu si preto vyžaduje solídne preskúmanie príčin stavu z pozície ekonomickej, sociologickej i filozofickej, s dôrazom na podmienky a perspektívy života v SR. Úloha ako vystrihnutá pre SAV. Z jej výstupov by mal vzniknúť národný program a priori záväzný pre všetky politické strany vstupujúce do volieb.

 

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.