VÝROČIE

Od narodenia prvého slovenského prezidenta uplynie 13. októbra 130 rokov

Foto archív
Dátum 13.10.2017

VEĽKÁ BYTČA/BRATISLAVA 13. októbra (TASR/Extra plus) – Rímskokatolícky kňaz a politik ThDr. Jozef Tiso sa narodil 13. októbra 1887 vo Veľkej Bytči (dnes Bytča). Vysokoškolské vzdelanie získal na Viedenskej univerzite, kde promoval na doktora teológie. Za kňaza ho vysvätil košický biskup Augustín Fischer-Colbrie. Pôsobil ako rímskokatolícky kaplán, bol rektorom Teologického seminára v Nitre, učiteľom na piaristickom gymnáziu v Nitre, neskôr profesorom teológie. Biskupským tajomníkom a učiteľom v Bohosloveckom seminári v Nitre bol v rokoch 1921-1924. Neskôr sa stal dekanom a farárom v Bánovciach nad Bebravou. Aj počas funkcie prezidenta vojnovej Slovenskej republiky pokračoval Tiso vo svojej práci ako farár v Bánovciach nad Bebravou (1924-1945).

Po jeho vstupe do politiky v roku 1918 patril k členom Slovenskej ľudovej strany usilujúcej sa o autonómiu Slovenska v rámci Československej republiky. O sedem rokov neskôr ho zvolili za poslanca parlamentu ČSR v Prahe (1925-1939), v rokoch 1927-1929 bol ministrom zdravotníctva a športu v československej vláde.

V októbri 1938, keď v Žiline vyhlásili autonómiu Slovenska v rámci Československa, sa Tiso ako vedúci predstaviteľ vtedy najväčšej politickej strany na Slovensku - Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, stal do marca 1939 predsedom vlády autonómneho Slovenska. Po vyhlásení Slovenskej republiky 14. marca 1939 sa stal predsedom vlády a 26. októbra 1939 prezidentom Slovenskej republiky.

Po vojne ho väznili v Prahe, neskôr v Bratislave. Žaloba ho obvinila z rozbitia ČSR, z podpory nemeckého vojnového úsilia, zo zločinov proti ľudskosti a zo zrady na povstaní. V procese od 2. decembra 1946 do 15. apríla 1947 politika porota uznala vinným a odsúdila na trest smrti. Jozefa Tisa popravili 18. apríla 1947 v Bratislave.