ZANIETENÝ PRE ŠPORT

Anton Siekel: Udelenie ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky vnímam ako ocenenie práce celého tímu mojich kolegov na SOŠV

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 08.11.2019

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel 9. októbra 2019 prevzal z rúk predsedu výberovej komisie Romana Stopku a šéfredaktorky Extra plus Lenky Mayerovej Cenu Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky, ktorá bola tento rok zasvätená stému výročiu úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. „Výberová komisia schvaľovala s veľkým prispením čitateľov mesačníka Extra plus návrhy na udelenie ceny za výnimočnú prácu v prospech Slovenskej republiky. Návrhov bolo veľmi mnoho a rozmanitých, rozhodla však komplexná hodnota a významnosť prínosu osobnosti pre daný odbor,“ povedal Roman Stopka.

Osobný záväzok

Cenu Extra plus prezident SOŠV získal za činnosť, vďaka ktorej sa slovenský šport dostal pod ochranné krídla Slovenského olympijského a športového výboru, a za dlhodobú podporu športu a mladých talentov. Anton Siekel koncom novembra 2016, keď ho do funkcie prezidenta SOŠV zvolili s jasnou prevahou už v prvom kole, priniesol nové zmýšľanie, pozitívne zmeny, ale najmä konštruktívny dialóg medzi funkcionármi a širokou verejnosťou. „Udelenie Ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky vnímam ako ocenenie práce celého tímu mojich kolegov na SOŠV. Vďaka ich zanieteniu pre prácu v prospech slovenského športu sa nám spoločne podarilo v priebehu relatívne krátkeho času dosiahnuť prvé pozitívne zmeny, ktoré sa začínajú prejavovať v športovom hnutí.

Pri nástupe do pozície prezidenta SOŠV som deklaroval svoju víziu a ciele jednak na štvorročné obdobie, na ktoré som získal mandát od členov SOŠV, ale aj na dlhodobú víziu rozvoja športu a úlohy SOŠV v tomto procese. Veľmi si vážim dôveru, ktorá sa mi pri napĺňaní týchto cieľov dostala, a to nielen zo strany našich členov a športovcov, ale aj širšej verejnosti. Túto dôveru vnímam ako osobný záväzok, aby som v tejto práci pokračoval a potvrdil, že SOŠV je dôveryhodným a rešpektovaným partnerom v oblasti športu na Slovensku,“ skonštatoval pre mesačník Extra plus Anton Siekel pri preberaní ocenenia.

Dlhodobá stratégia

Zároveň povedal, že medzi najbližšie priority SOŠV patrí podpora rozvoja a modernizácia športovej infraštruktúry, zavedenie systému športových poukazov a príprava dlhodobej Stratégie rozvoja slovenského športu na roky 2020 – 2030. Na otázku Extra plus v súvislosti s vládnym i parlamentným plánom zriadiť samostatné ministerstvo pre cestovný ruch a šport Anton Siekel uviedol, že by išlo o významný krok k systémovej podpore športu na vládnej úrovni. „Nakoniec už samotné zriadenie funkcie štátneho tajomníka pre šport potvrdilo opodstatnenie našich dlhodobých snáh o zlepšenie nastavenia celospoločenského postavenia športu,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

DRUHÝCH PÄŤ Z PÄTNÁSŤ

Výberová komisia schvaľovala s veľkým prispením čitateľov mesačníka Extra plus návrhy na udelenie Ceny za výnimočnú prácu v prospech Slovenskej republiky

ANTON SIEKEL


Anton Siekel sa narodil 23. októbra 1969 v Bratislave. Vyštudoval strojárstvo a neskôr financie a finančné služby na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe. Je jedným zo zakladateľov Istrokapitálu, odkiaľ po čase odišiel. V roku 2006 založil nadnárodnú spoločnosť FPD, ktorá realizuje svoje projekty v 13 krajinách v Európe, juhovýchodnej Ázii, USA a Kanade. Zamestnáva vyše 3 200 ľudí v rôznych oblastiach. Verejnosti je známy nielen ako podnikateľ, ale aj ako športovec. So športom začínal ako futbalista v Devínskej Novej Vsi, neskôr sa venoval karate a džudu (má III. dan). Pôsobil v 1. JC Pezinok aj ako tréner. V roku 2009 získal najvyššie ocenenie Slovenského zväzu džuda – Zlatú šerpu SZJ a je aj jeho čestným prezidentom. V roku 2011 založil fond na podporu medailistov v džude na OH, MS a ME, ktorým vypláca pravidelnú mesačnú rentu. Od roku 2015 je členomporadného zboru prezidenta Európskej únie džuda. Podporuje viaceré slovenské športové zväzy, podujatia (medzinárodnú interligu v džude i domáce plavecké pohárové súťaže), kluby i športovcov. Koncom novembra 2016 suverénne zvíťazil vo voľbe prezidenta Slovenského olympijského výboru.

MARIÁN FILO


Marián Filo sa narodil v roku 1966, pochádza z Partizánskeho a je majiteľom zážitkovej reštaurácie Afrodita v kaštieli Čereňany. Tri roky pôsobil v nemeckom Uhldingene na pozícii šéfkuchára, neďaleko Bodamského jazera, odkiaľ preniesol svoje skúsenosti späť na Slovensko s konštatovaním, že nemecký štandard sme na Slovensku preskočili, najmä pokiaľ ide o ústretovosť k hosťovi. Reštaurácia Afrodita sa vďaka Mariánovi Filovi a jeho tímu stala niekoľkokrát Trend Top reštauráciou na Slovensku. Zároveň sú držiteľmi ocenenia Klubu Gurmán Kuchár roka 2010 a 2011. Na jeho špecialitách si pochutili nórsky kráľ Harald, bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, holandská kráľovná Beatrix, prezidenti Nursultan Nazarbajev, Václav Klaus či Ivan Gašparovič. Večera v jeho reštaurácii je plná gastronomických chutí, očných vnemov a šteklení chuťových pohárikov. Michelinská hviezda zatiaľ do kaštieľa v Čereňanoch nezavítala, no veríme, že čoskoro sa tak stane, pretože generál gastronómie Marián Filo si ju zaslúži aj podľa svetového šéfkuchára Lionela Levyho. Cenu Extra plus získava za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí v gastronomickej oblasti a za podporu rozvoja slovenskej gastronómie a cestovného ruchu.

JÁN BERKY MRENICA


Husľový virtuóz Ján Berky Mrenica sa narodil 11. mája 1939 ako tretí z piatich detí a už v ranom veku sa stal sirotou. Pred koncom vojny prišiel o matku. Práve po nej zdedil hudobný talent, ktorý prejavoval už ako trojročný. V roku 1958 sa stal koncertným majstrom v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. V SĽUK-u prežil dovedna 32 rokov a 100 dní. Vďaka neobyčajnému interpretačnému talentu bolo jeho umenie čoskoro žiadané aj mimo Slovenska a Česka. S husľami precestoval kus zemegule: dokopy so SĽUK-om účinkoval v 52 krajinách. Bol svetobežníkom, no nikdy neprestal byť patriotom. Napriek úspechom, ktoré tisíckrát okúsil na zahraničných pódiách, si nevedel predstaviť, že by žil kdesi inde ako na Slovensku. Nadovšetko miloval najmä svoju rodnú obec. Práve v Očovej skončil Ján Berky Mrenica aj svoju životnú púť. Správa z 12. októbra 2008 o jeho smrti zasiahla každého, kto miloval slovenskú ľudovú hudbu, v tento deň dotĺklo srdce legendárneho husľového virtuóza, skladateľa a primáša orchestra Diabolské husle. V máji tohto roka by sa bol dožil osemdesiatky. Cenu Extra plus získava za rozvoj ľudového umenia, neobyčajnú interpretáciu ľudovej piesne a celoživotnú reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Cenu in memoriam prevzali vnučky Barbora Botošová a Alexandra Točík Berkyová.

IVAN HRIČOVSKÝ


Profesor Ivan Hričovský sa narodil 23. januára 1923 v Hornom Hričove. Po skončení štúdia na Vysokej škole záhradníckej v Lednici na Morave v roku 1955 pôsobil v ovocinárskom výskume na Šľachtiteľskej stanici v Rajeckých Tepliciach, Zárieči – Keblove, plantáži drobného ovocia v Okoličnom, VÚRV v Piešťanoch a vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín v Bojniciach, aby napokon v roku 1989 zakotvil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa zaslúžil o vznik fakulty záhradného a krajinného inžinierstva. Na akademickej pôde vychoval veľa odborníkov – ovocinárov a záhradníkov – pre potreby záhradníckej praxe. Svoje bohaté vedomosti však rozdáva aj širokej laickej verejnosti. Ročne absolvuje mnoho prednášok a praktických inštruktáží. S jeho cennými a praktickými radami sa môžeme stretnúť v Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase. Je autorom desiatok odborných publikácií. Ako odborný poradca účinkuje aj v relácii Nová záhrada komerčnej TV JOJ. Cenu Extra plus získava za rozvoj odboru špeciálnej rastlinnej výroby, ovocinárstva, záhradníctva, vinohradníctva a krajinného inžinierstva.

PAVOL MATEJOVIČ


Pavol Matejovič sa narodil 31. júla 1919 v rodine vojaka z povolania vo Štvrtku nad Váhom. Prvého októbra 1941 nastúpil vojenskú základnú službu pri Pluku útočnej vozby v Martine, kde absolvoval výcvik vodičov pancierových áut. V júni 1942 bol s jednotkou vyslaný na východný front k zaisťovacej divízii, kde zabezpečoval opravy techniky. Zároveň sa tu stal svedkom zverstiev, ktoré páchali Nemci na civilnom obyvateľstve. Po návrate z frontu v roku 1943 ako čatár v ďalšej službe pokračoval v PÚV ako výkonný roty. Zapojil sa do odboja a príprav na SNP. Je posledným žijúcim svedkom likvidácie nemeckej vojenskej misie pplk. von Otta v martinských kasárňach. Osobne sa zúčastnil na ťažkých prístupových bojoch ako veliteľ čaty pri Záturčí, Priekope a Sučanoch, neskôr v Gaderskej doline, pri Starých Horách, Korytnici a Brezne. Po potlačení SNP vstúpil do partizánskej brigády Jána Žižku. Neskôr ho Nemci zaistili a väznili v Novom Meste nad Váhom a vo Vrbovom, odkiaľ bol odtransportovaný na zákopové práce do Maďarska. Po vojne pokračoval v službe ako rotmajster, neskôr od roku 1950 ako poručík a do dôchodku v roku 1974 odchádzal ako major. Je nositeľom 13 vyznamenaní a ďalších ocenení. Tridsiateho prvého júla sa dožil 100 rokov. Cenu Extra plus získava za účasť v protifašistických bojoch počas 2. svetovej vojny a za ďalšie protifašistické iniciatívy v povojnovom období.

PRÍBEH NA VEČER

 

Výberom ocenených osobností vydavateľstvo Mayer media pod vedením predsedu výberovej komisie Romana Stopku napísalo nádherný príbeh tohto večera. Je príjemné byť v tejto rodinnej atmosfére a najmä v mierovej dobe, za ktorú vďačíme aj Pavlovi Matejovičovi, ktorý neváhal a vo svojej mladosti sa stal priamym účastníkom protifašistických bojov. Vďaka Červenej armáde žijeme 74 rokov v mieri, no obozretnosť nie je na škodu, a na tú pri obrane vlasti a národa myslí Jaroslav Kuracina. Vojna prináša smrť, utrpenie, biedu a hlad. O to, aby sa ľudia nasýtili z darov zeme, sa nemalou mierou pričinil profesor Ivan Hričovský. A aby jedlo ľuďom nezovšednelo a stále im chutilo, sa stará svetový šéfkuchár Marián Filo. Výnimočnosť dobrého jedla dokázali vždy podčiarknuť rozozvučané husle Jána Berkyho Mrenicu. K dobrotám a hudbe neodmysliteľne patrí herecké umenie, ktoré stelesňuje Juraj Sarvaš. Pohľad na krásne obrazy či sochy nám umožňuje Carmen Kováčová. Národná hrdosť Slovákov sa prejavuje najmä počas konania svetových šampionátov či olympiád a k tomu skvelými výkonmi a víťazstvami nejeden raz prispeli Žigmund Pálffy a Anastasia Kuzminová, ktorí nemali to šťastie zažiť dobre fungujúci Slovenský olympijský výbor, ktorý sa dnes vďaka Antonovi Siekelovi stal zastrešovateľom všetkých športov na Slovensku. Aby fungovali športoviská, galérie či divadlá, potrebuje každé mesto dobrého primátora, a tým je pre tento rok Jozef Božik. Nad všetkými odvetviami, ktoré sme dnes spomenuli, stojí národný politik Andrej Danko, ktorý rozvíja spoluprácu medzi slovanskými národmi v hospodárskej oblasti. Aby ľudia dokázali spolu komunikovať, je nutné mať naporúdzi skúseného diplomata Alexeya Fedotova, ktorý prináša životné skúsenosti, nadhľad, vieru v dobro i Boha. A na Božie slovo vo svojich kázňach kladie najväčší dôraz otec Ignác Juruš, ktorý svojou prítomnosťou požehnal dnešný večer.

 

(Lenka Mayerová)

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.