ŽITŇANSKEJ DEKRIMINALIZÁCIA

Benevolencia štátu k drogám narastá

Foto TASR/MICHAL SVÍTOK
Dátum 31.07.2017

Je leto, obdobie festivalov a s nimi sa, bohužiaľ, čoraz viac okrem hudby spája aj užívanie drog. Popritom sa v médiách pravidelne objavuje správa, že sa vláda chystá tresty za drogovú trestnú činnosť znižovať. V roku 2013, minulý rok aj toto leto. Ministerka Žitňanská avizovala, že by chcela na základe programového vyhlásenia vlády otvoriť tému znižovania trestov za narkotiká.

Alarmujúce štatistiky

Za jeden joint by vám v budúcnosti už nemalo hroziť väzenie. Žitňanská však tvrdí, že sa marihuanu nechystá dekriminalizovať. Jej cieľom má byť taká právna úprava, ktorá nebude kriminalizovať „tam, kde nemusí“, bude sa „začínať priestupkami“ a sústredí sa na poskytovanie potrebnej starostlivosti mladistvým, ktorí „ochutnali drogy“. Týmto sa z pohľadu mladého človeka absolútne neguje odstrašujúci efekt trestu, ak bude vedieť, že do istého množstva je držba marihuany len priestupok. Ak sa nedá na dráhu dílera, bude mať z fajčenia marihuany asi také obavy ako z nepredĺženia parkovacieho lístka. A nech sa ministerka tomuto termínu vyhýba, ako chce, reklasifikácia užívania drogy na priestupok je minimálne čiastočná dekriminalizácia. Je pritom čudné zvoľňovať tresty, keď v liečebniach každoročne skončí viac a viac drogovo závislých. V roku 2016 to bolo 3 253 osôb, čo znamená medziročný nárast o 533 ľudí. Oproti roku 2007 je to však nárast o 1 268 osôb. Zvoľňovanie legislatívy teda zjavne potrebný efekt neprináša. Je pritom márne hovoriť o akejkoľvek prevencii, keď kultúrny aspekt toxikománie na Slovensku prekvitá navzdory existujúcim zákonom, ktoré sú totálne ignorované.

Zabudnutý paragraf

Predstavte si chlapíka, ktorý by sa po meste promenádoval v tričku s veľkým hákovým krížom. Môžeme predpokladať, že by ho zastavil prvý policajt, na ktorého by naďabil. Propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu ľudských práv je totiž na Slovensku trestná. Rovnako trestné je aj šírenie toxikománie. Zákon hovorí jasne: „Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje, alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov... Podporovaním sa rozumie konanie páchateľa, pri ktorom vytvára predpoklady a podmienky pre užívateľa, utvrdzuje užívateľa v správnosti rozhodnutia drogy užívať a pod. Šírením zneužívania návykových látok iných ako alkohol sa myslí konanie smerujúce k rozšíreniu zneužívania týchto látok. Podnecovanie a šírenie je možné vykonávať nielen ústne, ale aj inak, napr. písomnou formou, prostredníctvom tlače, letákov a iných masovokomunikačných prostriedkov.“ 

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.