ZNEČISTENÝ VZDUCH DÝCHA 90 PERCENT POPULÁCIE

Vplyv na zhoršenú kvalitu ovzdušia nemá len človek a jeho činnosť, ale aj samotná príroda

Foto TASR/AP
Dátum 28.09.2016

ŽENEVA 28. septembra (TASR/Extra plus) - Deväť z desiatich ľudí na svete žije na miestach, kde znečistenie ovzdušia prekračuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Uvádza sa to v jej najnovšej správe, zverejnenej v utorok v Ženeve.

V situácii, keď v znečistenom ovzduší žije 92 percent svetovej populácie, je nutná rýchla akcia, zdôraznila María Neirová, riaditeľa odboru verejného zdravia vo WHO. Upozornila, že na zlepšenie tohto stavu existujú rôzne riešenia, predovšetkým však by malo dôjsť k zmene dopravných systémov či k zmenám pri nakladaní s pevným odpadom. Vyslovila sa za  používanie takzvaných čistých palív v domácnostiach, používanie obnoviteľných energií a znižovanie emisií v priemysle.

WHO konštatuje, že vplyv na zhoršenú kvalitu ovzdušia nemá len človek a jeho činnosť, ale aj samotná príroda - ide napríklad o piesočné búrky, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu vzduchu v púštnych oblastiach. V správe WHO sa uvádza, že škodlivé častice sa nachádzajú nielen v ovzduší v Číne či Indii, ale aj v mnohých krajinách Európy. Podľa agentúry AP najviac znečistené je ovzdušie v juhovýchodnej Ázii, východnom Stredomorí a západnom Tichomorí.

Miera znečistenia neustále stúpa, vplýva na stav ekonomiky, ale aj na kvalitu života ľudí. "Pre zdravotníctvo je to mimoriadna situácia," konštatuje sa v správe. WHO upozorňuje, že znečistenie ovzdušia prispieva k zdravotným problémom ľudí: ide najmä o riziko mozgovej mŕtvice, srdcové choroby a rakovinu pľúc. Znečistenie ovzdušia vo svete je podľa WHO spojené s úmrtím približne troch miliónov ľudí ročne, pričom 90 percent z nich pripadá na slabo prosperujúce štáty.

Vďaka novým zisteniam chcú experti WHO povzbudiť štáty sveta, aby prijímali opatrenia, ktoré povedú k zníženiu znečistenia ovzdušia, aby sa podarilo dosiahnuť cieľ stanovený hlavami štátov a vlád sveta vlani v septembri - do roku 2030 znížiť chorobnosť a úmrtnosť súvisiacu so znečistením ovzdušia.