Inzercia

Predlohy vo formáte PDF, CMYK (300 DPI)


Podmienka uverejnenia inzerátu: záväzná objednávka


Spôsob úhrady progagácie: 7 dní po uverejnení na základe
 vystavenej faktúry

Cenník inzercie mesačníka Extra plus vo formáte PDF