Predplatné

Objednávka mesačníka Extra plus:

polročné 6 vydaní 21 eur
ročné 12 vydaní 42 eur

 

Údaje platiteľa:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Telefón:
E-mail:

Úhrada cez Internet banking: IBAN - SK17 7500 0000 0040 2445 8348

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Variabilný symbol: 2020

Suma:  21 alebo 42 eur.

Správa pre príjmateľa/poznámka: meno, priezvisko a kompletná adresa predplatiteľa

Objednávku môžete poslať e-mailom na adresu: extraplus@extraplus.sk

Poštou na adresu: Extra plus, P.O. Box 16, 830 06 Bratislava 34

SMS správou na 0905/696 749

Po obdržaní objednávky vám zašleme poštovú poukážku na úhradu predplatného, po jej úhrade vás zaradíme do databázy predplatiteľov. Po úhrade cez internet banking zaradíme abonentov do databázy automaticky a ihneď. Cena pre predplatiteľov zo zahraničia sa určuje individuálne v súvislosti s cenou poštovného do zahraničia.

Údaje platiteľa:

CAPTCHA
Táto otázka má preveriť či ste živý návštevník a zabrániť šíreniu automatického spamu.
1 * 3 =
Vyriešte matematický príklad a zadajte číselný výsledok. Napríklad pre "dva plus štyri = ?" zadajte "6".