Redakcia

Mgr. Lenka Mayerová, riaditeľka vydavateľstva Mayer media a šéfredaktorka Extra plus

Narodila sa 2. septembra 1976 v Brezne. V roku 1996 skončila päťročné štúdium na Hotelovej akadémii v Brezne odbor hotelový manažment. Po ukončení štúdia pracovala ako redaktorka regionálneho týždenníka Priekopník v Banskej Bystrici. V roku 1997 bola moderátorkou a redaktorkou Mestskej televízie v Brezne, neskôr sa stala redaktorkou regionálneho štúdia Slovenskej televízie v Banskej Bystrici. V decembri 1997 nastúpila do redakcie spravodajstva Slovenskej televízie v Bratislave, kde pôsobila ako redaktorka a parlamentná spravodajkyňa. V STV pôsobila do januára 1999, keď bola z politických dôvodov novým vedením prinútená odísť. V januári toho istého roka nastúpila na post zástupkyne šéfredaktora týždenníka Extra. Zástupkyňou šéfredaktora dvojtýždenníka, neskôr mesačníka Extra plus sa stala v septembri 2000. V roku 2004 ukončila štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bytrici. V roku 2007 absolvovala štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V auguste 2014 sa stala riaditeľkou vydavateľstva Mayer media. V decembri 2014 ako vydavateľka mesačníka Extra plus získala výročnú cenu Slovenskej asociácie novinárov za publicistickú a žurnalistickú činnosť.

 

Mgr. Zuzana Makovská, editorka

Narodila sa 25. októbra 1973 v Kráľovej pri Senci. Po skončení gymnázia v Senci rok pôsobila ako učiteľka na základnej škole vo Veľkých Úľanoch, v rokoch 1993 - 1998 študovala ruský a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od decembra 1998 do novembra 1999 bola jazykovou redaktorkou v denníku Slovenská REPUBLIKA, v tomto období pracovala aj pre týždenník Extra ako externá jazyková redaktorka. V roku 1999 odišla do ruského Petrohradu, kde najprv na základnej škole vyučovala slovenský jazyk, neskôr pracovala na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Po návrate na Slovensko v roku 2006 pôsobila ako lektorka ruského jazyka, v rokoch 2007 - 2008 pracovala v spoločnosti zahraničného obchodu Tradepetrol. Od roku 2009 je editorkou mesačníka Extra plus, kde zároveň publikuje.

 

Mgr. Gabriela Pastvová, redaktorka

Narodila sa 6. apríla 1993 v Brezne. V roku 2012 ukončila štúdium na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V tom istom roku nastúpila na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde momentálne študuje bakalársky stupeň. Od roku 2013 je redaktorkou mesačníka Extra plus.

 

Mgr. Ján Ďuriník, redaktor

Narodil sa 15. septembra 1992 v Trnave. Štúdium na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci ukončil v roku 2012. V tom istom roku nastúpil na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po dosiahnutí bakalárskeho titulu tam momentálne pokračuje v štúdiu magisterského stupňa odboru medzinárodné vzťahy. Popri štúdiu a novinárskej činnosti sa venuje aj písaniu vedeckej fantastiky. Od roku 2015 je redaktorom mesačníka Extra plus.