Kontakt

Politicko-spoločenský mesačník

Vydavateľ

Mayer media, s. r. o.
Hečkova 18
831 05 Bratislava 34

IČO: 47 667 184 , DIČ: 2024062975 , IČ DPH: SK2024062975

Spoločnosť Mayer media, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Sro., vl. 98185/B

Poštový kontakt:
Mesačník Extra plus
P. O. Box 16
830 04 Bratislava 34

Riaditeľka vydavateľstva/šéfredaktorka: Mgr. Lenka Mayerová

Extra plus pripravujú: Mgr. Zuzana Makovská, Mgr. Gabriela Pastvová, Mgr. Štefan Nižňanský, Mgr. Andrej Rochovanský, Mgr. Ivan Lehotský, Mgr. Jana Birošová, Mgr. Kristián Majzlan, Mgr. Juraj Vrábel ml., doc. František Škvrnda,  Jaroslav Izing

Registrácia MK: EV 1049/08 ISSN: 1336-0256

© – Mayer media, s. r. o., všetky práva vyhradené. Ďalšie publikovanie len s uvedením autora a zdroja po písomnom udelení súhlasu vydavateľa.