30 ROKOV ŠTÁTNOSTI

PRVÉ KROKY SR (1)

Dátum 01.01.2023

Slovenskú republiku hneď uznalo 91 štátov sveta, prví tuším boli Rumuni, „o prsia“ predstihli Maďarov. Devätnásteho januára stali sme sa členom OSN ako jej 180. členský štát. Prijali nás aj do najdôležitejších medzinárodných finančných inštitúcií. V zastúpení NBS sa stalo Slovensko členom Medzinárodného menového fondu od 1. januára 1993. Svet nás uznal.

Stránky