CIRKEVNÁ HISTÓRIA

NAJSTARŠIE A NAJVÝZNAMNEJŠIE SVIATKY

Dátum 08.04.2020

Veľkonočný týždeň, nazývaný aj tichý, svätý alebo veľký, sa začína Kvetnou nedeľou, tento deň pripomína slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema 

TOMKOVO ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Dátum 14.04.2019

Vysoký cirkevný predstaviteľ Jozef kardinál Tomko sa dožíva rekordného veku