EKOLÓGIA

PLASTOVÁ EPIDÉMIA

Dátum 30.04.2019

Zem začína byť pritesná pre miliardy ton odpadu vyprodukovaného ľuďmi