EKONOMIKA

SLOVENSKO PRED BANKROTOM

Dátum 15.10.2023

Čas, teda kedy a kto nastoľuje témy, to sú veľmi dôležité parametre každej správy, každej analýzy i každej prognózy. Strašenie bankrotom, ktorý nás vraj dobehne v roku 2030, alebo po ňom, sa stalo akousi módou s poukazovaním na „grécku cestu“. Plašia nás, čo bolo možno donedávna predvolebnou progresívno-pokryteckou propagandou: už nie je čas otáľať. 

DIGITÁLNE EURO V OKTÓBRI?

Dátum 15.10.2023

Rezort financií poslal v pondelok 18. septembra do medzirezortného pripomienkového konania predbežné (?) stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení digitálneho eura. A zrazu je naponáhlo, pripomienkové konanie sa skončilo už v piatok 29. septembra. Splní sa to, o čom čvirikali „konšpirujúce“ vrabce, že digitálne euro zavedie EÚ v októbri tohto roku?

ÓDOROV ÚSPORNÝ BALÍČEK BY SLOVÁKOV DOSTAL NA ÚPLNÉ DNO!

Dátum 07.10.2023

Dana Meager, bývalá štátna tajomníčka MF SR: Je nemysliteľné, aby proklamovaná vláda odborníkov pod taktovkou Ódora nedokázala prijať také opatrenia, ktoré by nehazardovali s existenciou bežného občana (domácností). Elektrina a zemný plyn predstavujú základné energetické vstupy do výrobného procesu i do života obyvateľstva.

MIMORIADNE ZDANENIE SLOVNAFTU PRINESIE PRE ROZPOČET VIAC AKO 300 MILIÓNOV EUR

Dátum 29.09.2023

Prijatím dočasných kompenzačných schém na riešenie vysokých cien energií vznikla podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť potreba financovať v rokoch 2022 a 2023 výdavky v predpokladanej výške približne 4 miliardy eur.

MARIÁN TKÁČ: KTO SI „NEZASLÚŽI“, NEBUDE MÔCŤ VYBRAŤ PENIAZE Z BANKOMATU!

Dátum 21.09.2023

VIDEO: Zrazu je naponáhlo, pripomienkové konanie sa skončí už v piatok 29. septembra. Splní sa to, o čom čvirikali „konšpirujúce“ vrabce, že euro zavedie EÚ v októbri toho roku? To už sme veľmi blízko k prepojeniu ID a digi-meny so systémom sociálnych kreditov. Táto hrozba je reálna, už ju skúšajú v Číne.

WLACHOVSKÝ: PRE SLOVENSKÚ EKONOMIKU EXISTUJE IBA JEDNA ALTERNATÍVA

Dátum 20.09.2023

Miroslav Wlachovský, šéf slovenskej diplomacie: OSN je pre Slovensko najdôležitejšou platformou angažovanosti na globálnej úrovni. Ruská agresia proti Ukrajine narušila základné princípy efektívneho multilateralizmu a poriadku založeného na pravidlách. Aj to nás nabáda k posilneniu a zefektívneniu systému OSN.

VRÁTIME SLOVENSKU KORUNU

Dátum 10.09.2023

Treba odísť zo spolku, ktorý sa namiesto podpory voľného obchodu venuje diktovaniu toho, ako sa majú občania členských štátov správať. 

ČASŤ LETOV NÁS OBCHÁDZA, SLOVENSKÉ NEBO JE VRAJ DRAHÉ

Dátum 27.08.2023

Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú podľa NKÚ aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Tie totiž výrazne navyšujú osobné náklady na zamestnancov, ktoré sú súčasťou nákladov pri výpočte sadzieb za navigačné služby.

KRÁDEŽ STOROČIA

Dátum 20.08.2023

Do privatizácie nás tlačil liberálny svet, aby sa zmocnil nášho majetku. V roku 1998 Dzurinda sľúbil, poľujúc na moc, dvojnásobné platy. Jasné, že na to zabudol už v tej sekunde, keď odložil volebný bicykel. A že nebude privatizovať žiadny strategický štátny podnik – to myslel len ako žart. Lebo napokon 84 percent slovenských podnikov sprivatizovali Dzurinda s Miklošom a rehotali sa národu do ksichtu.

VÄČŠINA SLOVÁKOV JE PROTI ZÁKAZU VÝROBY ÁUT SO SPAĽOVACÍMI MOTORMI

Dátum 11.08.2023

V rámci skupiny, ktorá podporuje zákaz výroby áut so spaľovacím motorom, boli zastúpené najmä ženy, ďalej najstarší respondenti nad 66 rokov a opýtaní s vysokoškolským, ale aj s najnižším vzdelaním.

Stránky