HISTÓRIA

OD ŠTÚROVHO NARODENIA UPLYNULO 208 ROKOV

Dátum 29.10.2023

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia.

KOLLÁR: MUSÍME SI PRIPOMÍNAŤ MINULOSŤ, ABY HRDINSKÉ ČINY NEVYŠLI NAVNIVOČ

Dátum 21.08.2023

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky sa neskôr stiahli, no Sovietsky zväz rozmiestnil na území ČSSR svoje vojská, ktoré odišli až v roku 1991. 

OD PRÍCHODU VIEROZVESTOV CYRILA A METODA NA VEĽKÚ MORAVU UPLYNULO 1160 ROKOV

Dátum 05.07.2023

Slovenská republika si 5. júla pripomína štátnym sviatkom príchod svätých Cyrila (Konštantína) a Metoda na Veľkú Moravu. Príchod solúnskych bratov sa datuje na leto roku 863. Tento rok uplynie od tejto udalosti 1160 rokov. 

ROMAN STOPKA: NÁROD, KTORÝ SI NEPAMÄTÁ MINULOSŤ, NEMÔŽE MAŤ BUDÚCNOSŤ

Dátum 08.05.2023

Roman Stopka, predseda PSN: Pripomíname si koniec najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva a to je potrebné neustále opakovať súčasnej generácii, aby naše i budúce generácie už nikdy viac nezažili hrôzy minulosti. 

VRAH SLOVÁKOV POĽSKÝM NÁRODNÝM HRDINOM?

Dátum 05.04.2023

Žijeme v divnom svete: čierne sa stáva bielym, osloboditelia nás neoslobodili, vrahom sa stavajú pomníky, zvrátenosti sa stávajú normou, sú chránené ba propagované, pravda je iba to, čo je zhora dané, iné názory sa netolerujú, za nesprávne postoje sú profesori uvoľňovaní z funkcií, história sa nedopĺňa, ona sa prepisuje, kriví na základe pokynov nových ideológov.

OD PRVEJ DEPORTÁCIE SLOVENSKÝCH ŽIDOV UPLYNULO 80 ROKOV

Dátum 24.03.2022

Matej Beránek: Táto tragédia, ktorá sa odohrala pred ôsmimi desaťročiami, predovšetkým ukázala, kam až môže vyústiť systematické a cielené prenasledovanie židovského obyvateľstva. Začalo sa slovnými útokmi, ktoré po vzniku slovenského štátu prerástli do oficiálnej, štátom riadenej protižidovskej politiky.

PRED 80 ROKMI VZNIKOL PRVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ SAMOSTATNÝ POĽNÝ PRÁPOR

Dátum 05.01.2022

Komentár Veľvyslanectva Ruska k osemdesiatemu výročiu vzniku Prvého česko-slovenského armádneho zboru: Sovietske velenie si vysoko cenilo bojové kvality, húževnatosť a morálku svojich slovenských a českých spolubojovníkov. V novembri 1943 sa 1. česko-slovenská samostatná brigáda zúčastnila spolu s červenoarmejcami 38. armády na oslobodzovaní Kyjeva.

CHMELÁR: VÁCLAV HAVEL PODPOROVAL USA PRI VŠETKÝCH HANEBNÝCH VOJNÁCH

Dátum 18.12.2021

Eduard Chmelár, politológ: K 10. výročiu smrti Václava Havla nemôžem povedať nič iné než to, čo pred rokmi. Jeho velebenie považujem za súčasť tej najodpornejšej tradície masovej hystérie a straty súdnosti, ktorá je prekliatím strednej Európy za posledných sto rokov. Drvivá väčšina jeho súčasných obdivovateľov o ňom nič nevie.

CHMELÁR: HUSÁK S DUBČEKOM BOLI POLITICKÉ DVOJIČKY, HOCI SA CELÝ ŽIVOT NENÁVIDELI

Dátum 19.11.2021

Eduard Chmelár, politológ: Kňažkove demagogické reči o „štyridsaťročnej čiernej diere“ sú ľahko vyvrátiteľnou lžou nielen pri pohľade na východiská povojnového Slovenska a jeho stavu v 80-tych rokoch, ale aj pri porovnaní súčasného režimu s normalizačným, ktorý za 32 rokov nedokázal vytvoriť taký sociálny rozvoj Slovenska, ako to dokázalo Husákovo bezmála 20-ročné líderstvo. 

OD PRIJATIA MARTINSKEJ DEKLARÁCIE UPLYNULO 103 ROKOV

Dátum 30.10.2021

Deklarácia odmietla právo uhorskej vlády konať v mene slovenského národa a SNR sa určila za jediného oprávneného zástupcu konať v mene slovenského národa, pre ktorý žiadala právo na sebaurčenie na základe úplnej nezávislosti, ako aj uzatvorenie okamžitého mieru. 

Stránky