HISTÓRIA

OD ČERNOBYĽSKEJ TRAGÉDIE UPLYNULO 35 ROKOV

Dátum 26.04.2021

Ukrajinská vláda vyvíja v súčasnosti úsilie, aby sa odstavená Černobyľská atómová elektráreň dostala na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. 

FIDEL CASTRO PRED 60 ROKMI V ZÁTOKE SVÍŇ ZOSMIEŠNIL AMERIČANOV A CIA

Dátum 17.04.2021

Dňa 17. apríla 1961 sa na pobreží v Bahía de los Cochinos vylodila vyše 1400-členná skupina kubánskych emigrantov podporovaná CIA. Nepridala sa k nim však ani kubánska armáda, ani miestny ľud. Kubánci exulantov zajali. Išlo o členov bývalého Batistovho vojska alebo o ľudí z bohatých rodín kubánskych priemyselníkov, plantážnikov a veľkostatkárov, ktorým bol po revolúcii zoštátnený majetok. Fidel Castro vyhlásil, že zajatcov vymení so Spojenými štátmi za 200 poľnohospodárskych traktorov.

PRVÝ LET ČLOVEKA DO VESMÍRU SA USKUTOČNIL PRED 60 ROKMI

Dátum 10.04.2021

Prvým človekom vo vesmíre sa stal 12. apríla 1961 dôstojník sovietskeho armádneho letectva, 27-ročný Jurij Alexejevič Gagarin.

HISTORIK FRANTIŠEK VNUK OSLAVUJE 95 ROKOV

Dátum 09.04.2021

František Vnuk: Trpíme akýmsi komplexom národnej menejcennosti a myslíme si, že to cudzie je krajšie a lepšie, že tí druhí sú múdrejší a že našou najbezpečnejšou cestou je robiť to, čo odporúča, schvaľuje, alebo nebude proti tomu nič namietať niekto cudzí.

HISTORICKÁ PRAVDA O RUSKU ZÁPADU NEVYHOVUJE

Dátum 04.04.2021

Lenka Mayerová: Za slobodu a mier vďačíme Rusom a nie Američanom! Slobodu nám prinieslo 26 miliónov obetí – občania bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí oslobodili bývalé Československo, ale aj Európu spod šesťročného vojenského besnenia pod vedením hitlerovského Nemecka.

PAMÄTNÍK HLINKOVMU ZÁCHRANCOVI

Dátum 15.03.2021

Správanie roľníka Štefana Mikuša nemožno hodnotiť ináč ako hrdinský čin. Na obranu zdravia a života blížneho neváhal nastaviť vlastné telo.

ANATOLIJ KĽOSOV: PÔVOD SLOVANOV PODĽA DNA

Text TORDEN
Dátum 16.12.2020

Bolo by to príliš pritiahnuté za vlasy, keby bol Abrahám, najmladší potomok Praslovanov alebo ich bratov, takpovediac, ľavobočkom vojnového ťaženia Árijov.

KTO PRINÚTIL HITLERA PREPADNÚŤ STALINA, FATÁLNA CHYBA HITLERA

Dátum 28.11.2020

„Najväčšiu podporu nacistom prejavovali poľnohospodárske oblasti severného a východného Nemecka ... Nacisti sa tiež tešili z významnej podpory v oblastiach s populáciou zamestnanou v poľnohospodárstve a v menšom priemysle..." „V mestách, v oblastiach s ťažkým priemyslom bola podpora nacistov nápadne menšia."

ANGLOSASKÁ AGRESIA A MNÍCHOVSKÁ ZRADA 1938

Text TORDEN
Dátum 14.11.2020

V  histórii by sme iba veľmi ťažko hľadali priamu analógiu s Mníchovskou dohodou. Nie je náhoda, že Hitler túto dohodu opodstatnene označil za niečo nevídané, že sa takáto dohoda vyskytla iba raz za celú históriu. Kniha RUSKÁ KULTÚRA A ANGLOSASKÁ AGRESIA - MNÍCHOVSKÁ ZRADA 1938 opisuje rolu britskej koruny v tomto období, geopolitické manévre, ale aj zákulisné intrigy.

PRED 102 ROKMI VZNIKLO ČESKOSLOVENSKO

Dátum 28.10.2020

Spoločný štát Čechov a Slovákov vznikol na troskách rakúsko-uhorskej monarchie pred 102 rokmi.

Stránky