NOVEMBER 89

UMELCI FANDILI KOMUNISTOM

Dátum 14.11.2018

Medzi podpismi umeleckých pracovníkov rôznych žánrov môžeme nájsť mená viacerých významných predstaviteľov ponovembrovej kultúry, ktorí diametrálne zmenili svoje politické postoje a jednoznačne sa dali do služieb kapitálu

KOMUNISTA DEMOKRAT

Dátum 14.11.2018

Zo zbierky ŠESTNÁSŤ POZDRAVOV XVI. zjazdu KSČ