NOVEMBER 89

30 ROKOV PO...

Dátum 09.11.2019

Bilancia je neúprosná: na Slovensku sa žije horšie ako pred rokom 1989

HAVLOVE AMNESTIE

Dátum 09.11.2019

Prepustenie desaťtisícov väzňov bol neuvážený krok s tragickými následkami

UMELCI FANDILI KOMUNISTOM

Dátum 14.11.2018

Medzi podpismi umeleckých pracovníkov rôznych žánrov môžeme nájsť mená viacerých významných predstaviteľov ponovembrovej kultúry, ktorí diametrálne zmenili svoje politické postoje a jednoznačne sa dali do služieb kapitálu

KOMUNISTA DEMOKRAT

Dátum 14.11.2018

Zo zbierky ŠESTNÁSŤ POZDRAVOV XVI. zjazdu KSČ