OSOBNOSŤ

MARTÝR SLOVENSKÉHO NÁRODA

Dátum 30.01.2018

Ratkovský roľník Štefan Mikuš upadol po zmene režimu do núteného zabudnutia

VŠETKO ZA NÁROD

Dátum 30.10.2017

Od narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy uplynulo v októbri 150 rokov

ŠARMANTNÝ IDEALISTA

Dátum 30.05.2017

Janko Francisci-Rimavský je považovaný za vzor Štúrových cností

Stránky