OSOBNOSŤ

NOVINÁR PROTI SVOJEJ VÔLI

Dátum 16.06.2018

Životný príbeh Mila Urbana je tragickým odrazom politického vývoja na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

REVOLUČNÝ BURŽUJ

Dátum 18.05.2018

Karl Marx: To, čo máme, deformuje to, čo sme

MARTÝR SLOVENSKÉHO NÁRODA

Dátum 30.01.2018

Ratkovský roľník Štefan Mikuš upadol po zmene režimu do núteného zabudnutia

VŠETKO ZA NÁROD

Dátum 30.10.2017

Od narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy uplynulo v októbri 150 rokov

ŠARMANTNÝ IDEALISTA

Dátum 30.05.2017

Janko Francisci-Rimavský je považovaný za vzor Štúrových cností

Stránky