OSOBNOSŤ

ŠARMANTNÝ IDEALISTA

Dátum 30.05.2017

Janko Francisci-Rimavský je považovaný za vzor Štúrových cností

Stránky