SLOVENSKO

FACEBOOKOVÝ HOLOKAUST

Dátum 28.04.2017

Keď slniečkarom chýbajú argumenty, pristúpia k selektívnej demokracii

TREŤOSEKTOROVÁ MAFIA

Dátum 27.04.2017

Je ťažké určiť, kam až siaha vplyv mimovládnych organizácií

PRÁCE JE DOSŤ, ROBIŤ NEMÁ KTO

Dátum 26.03.2017

Nesmieme dopustiť, aby prisťahovalectvo naveky zmenilo tvár našej vlasti

IDEOPOLÍCIA

Dátum 28.02.2017

Prichádza nové obdobie politických represií

BEZ HRDOSTI

Dátum 28.02.2017

Vzťah mladých ľudí k vlasti čoraz viac chladne

Stránky