SLOVENSKO

IDEOPOLÍCIA

Dátum 28.02.2017

Prichádza nové obdobie politických represií

BEZ HRDOSTI

Dátum 28.02.2017

Vzťah mladých ľudí k vlasti čoraz viac chladne

VYMIERAME

Dátum 31.01.2017

Štát napriek nepriaznivej demografickej krivke bojkotuje návrhy na zlepšenie postavenia rodín

TRESTNOPRÁVNY MOLOCH

Dátum 31.01.2017

Ministerke Žitňanskej neprekáža, že sa slovenský národ nemôže dozvedieť pravdu o svojej histórii

NEPRISPÔSOBIVÍ

Dátum 31.01.2017

Začleniť Rómov do spoločnosti sa snažil Žigmund Luxemburský, Mária Terézia aj komunistickí funkcionári

Stránky