SPRÁVY

ZMENA JE ŽIVOT

Dátum 01.06.2019

V. Putin premenoval názvy desiatok letísk v Rusku

MUČENÝ ASSANGE?

Dátum 31.05.2019

Austrálčanovi hrozí vydanie do USA, kde by mu mohli uprieť právo na slobodu prejavu

RAKÚSKO POVEDIE ŽENA

Dátum 30.05.2019

Dočasnou kancelárkou sa stala sudkyňa Brigitte Bierleinová 

Z ÚCTY K PRÍRODE

Dátum 29.05.2019

Od roku 2022 by sa mali zálohovať PET fľaše a plechovky 

IBA SĽUBY?

Dátum 29.05.2019

Novela zákona o lesoch vraj sprísni náhodnú ťažbu dreva

Stránky