V ekonomike

OD VÝPLATY K VÝPLATE

Dátum 29.09.2016

Zamestnanec odvádza štátu viac než 60 percent svojho príjmu

GENOCÍDA SLOVENSKÝCH POTRAVÍN

Dátum 29.08.2016

Podmienky veľkých obchodných reťazcov sú neraz na úrovni výpalníctva

BEZCENNÉ PENIAZE

Dátum 28.07.2016

Počas zlatého štandardu panovala závideniahodná finančná stabilita

FÍNSKA EURODEPRESIA

Dátum 01.06.2016

Krajine tisícich jazier sa už roky nedarí naštartovať ekonomický rast

VODNÍ ŽRALOCI PRAHNÚ PO ZISKOCH

Dátum 01.04.2016

Slovensko má na krku bruselskú žalobu pre zákon o ochrane najvzácnejšej tekutiny

HROZBA PRE EÚ

Dátum 30.12.2015

Transatlantická integrácia prinesie len komplikácie a neistoty

ŠTÁT V PAZÚROCH PRIVATIZÁCIE

Dátum 03.10.2015

Zaniká Fond národného majetku ako symbol mamony a potupy

GRÉCKO - ŠPIČKA DLHOVÉHO ĽADOVCA

Dátum 29.07.2015

Hrdosť národov sa končí vo vlastných peňaženkách.

PARADOXY GLOBÁLNEHO VÝVOJA

Dátum 06.03.2015

Hospodárska kríza komplikuje situáciu takmer na celom svete už od roku 2008. Krajiny sa snažia nájsť z nej východisko spoločnými silami, ale aj individuálnymi krokmi.

NA VLNÁCH RECESIE

Dátum 09.02.2015

Smeruje súčasná Európa do hospodárskej recesie? Politické elity tvrdia, že recesia je už za nami a čaká nás nová etapa hospodárskeho rastu, lebo opatrenia prijaté na stabilizáciu ekonomiky sú funkčné.

Preverovanie bankového sektora a obnovy hospodárskeho rastu však ukazuje, že sme ešte stále nevyriešili základné problémy, ktoré v súčasnosti blokujú rozvoj Európskej únie.

Stránky