V HISTÓRII

POLITICKÝ PROCES PROTI TISOVI

Dátum 30.11.2016

Čechoslováci potrebovali prvého prezidenta odstrániť ako symbol slovenskej štátnosti.

ČAS NA ZMIERENIE (2)

Dátum 29.04.2016

Odsúdením Jozefa Tisa na trest smrti obesením bol spáchaný justičný zločin

ČAS NA ZMIERENIE (1)

Dátum 01.04.2016

Tragédia židov v Európe je tragédia celého civilizovaného ľudstva

SVÄTOPLUK - VEĽKÝ MUŽ A MÚDRY VLÁDCA

Dátum 01.03.2016

Nikto z našich historikov doteraz komplexne nezhodnotil zložitosť osobnosti kráľa starých Slovákov

UTAJENÍ SVEDKOVIA NAŠEJ MINULOSTI (2)

Dátum 01.02.2016

Pokrstenie vládnucej vrstvy na Morave zavŕšila pasovská misia v roku 830

UTAJENÍ SVEDKOVIA NAŠEJ MINULOSTI

Dátum 30.12.2015

Záznamy o predkoch Slovákov v Podunajsku siahajú k začiatkom kresťanstva v Ríme

TIENE HIROŠIMY

Dátum 30.08.2015

Jeden z najohavnejších zločinov v histórii vojen doteraz zahaľujú americké mýty