Z NEDÁVNYCH DEJÍN

ZABÚDANÁ HISTÓRIA

Dátum 01.03.2016

Maďarská armáda vstúpila na územie Slovenska v 20. storočí päťkrát