ZDRAVOTNÍCTVO

DOLINKOVÁ POSILNÍ SKUPINU, KTORÁ MÁ VYHODNOTIŤ DOKUMENTY WHO

Dátum 12.06.2024

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková posilní súčasnú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných medzinárodných zdravotníckych predpisov, o odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila WHO.

SLOVENSKO SA AKO JEDINÉ DIŠTANCOVALO OD NOVÝCH POSTUPOV WHO

Dátum 06.06.2024

Slovensko sa na zasadnutí 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve ako jediný členský štát Svetovej zdravotníckej organizácie dištancovalo od balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov.

MZ SR: ČLENSKÉ KRAJINY WHO SA ROZHODLI NEPRIJAŤ PANDEMICKÚ DOHODU

Dátum 05.06.2024

WHO súhlasila so začatím rokovaní o pandemickej zmluve v roku 2021. Cieľom bolo vypracovať dokument, ktorý by svetu pomohol v prípade akejkoľvek novej globálnej zdravotnej krízy. Tri roky úsilia o dosiahnutie dohody sa však v apríli skončili neúspechom. Vyjednávania totiž narazili na viaceré prekážky.

PROJEKT NOVEJ NEMOCNICE V BRATISLAVSKOM RUŽINOVE NAMIESTO RÁZSOCH DOSTAL ZELENÚ

Dátum 29.05.2024

Národná nemocnica by mala vzniknúť rekonštrukciou bloku D ružinovskej nemocnice a dobudovaním novej v súčasnom priestore zimného štadióna. Vzniknúť by tiež mohlo vzdelávacie zázemie formou kampusu tak, ako bolo navrhnuté v lokalite Rázsochy.

FUNGOVANIE DETSKÝCH POHOTOVOSTÍ SA SKRÁTI

Dátum 14.05.2024

Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti sa od júla skrátia z 22.00 h na 20.00 h. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady SR. Nová legislatíva upravuje aj ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách.

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD ZAČAL KONANIE PRE MOŽNÝ KARTEL V MEDICÍNSKEJ LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE

Dátum 13.05.2024

Adriana Oľšavská, hovorkyňa PMÚ: PMÚ v rámci prešetrovania tohto prípadu vykonal neohlásené inšpekcie. Na základe vykonaného prešetrovania získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že piati podnikatelia pôsobiaci v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky spolupracovali pri určovaní cien, rozdelení trhu a zákazníkov.

SLOVENSKO NEPODPORÍ AKTUÁLNU VERZIU NOVEJ PANDEMICKEJ ZMLUVY

Dátum 09.05.2024

Peter Kotlár, splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19: Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnú ochranu.

DOLINKOVÁ TVRDÍ, ŽE POISŤOVNE PRINESÚ NOVÉ BENEFITY

Dátum 04.05.2024

Zubné benefity prestali platiť od 1. mája. Dolinková zopakovala, že ich nezrušila ona alebo ministerstvo zdravotníctva. Prisudzuje sa to mne, ale pravdou je, že iniciatíva vyšla zo strany zdravotných poisťovní a aj zo strany ministerstva financií, ktoré už pri tvorbe rozpočtu správne poukázalo na to, že benefity sú hradené z peňazí, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a nie z peňazí, ktoré poisťovne majú na marketing alebo prevádzku, poukázala. 

DOLINKOVÁ CHCE PREDLOŽIŤ PROJEKT UNIVERZITNEJ NEMOCNICE

Dátum 03.05.2024

Projekt výstavby univerzitnej nemocnice v Bratislave chce ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková predložiť najbližšie dni aj na vládu a predstaviť ho aj verejnosti. Deklarovala, že o postupe komunikovali aj s predsedom vlády Robertom Ficom. 

ŠTÁTNE NEMOCNICE DOSTANÚ STOVKY MILIÓNOV EUR

Dátum 02.05.2024

Rezort ministerstva zdravotníctva: Bez dofinancovania ústavnej zdravotnej starostlivosti by hrozilo aj na rok 2024 ďalšie zadlžovanie nemocníc. SR čelí žalobe Európskej komisie pred Európskym súdnym dvorom za neskoré platby štátnych nemocníc. Komisia apeluje na SR, aby problém systémovo riešila, opakované kolá oddlžovania tento účel nesplnili.

Stránky