Kontakt

Politicko-spoločenský mesačník

Vydavateľ

Mayer media, s. r. o.
Hečkova 18
831 05 Bratislava 34

Poštový kontakt:
Mesačník Extra plus
P. O. Box 16
830 04 Bratislava 34

Riaditeľka vydavateľstva/šéfredaktorka: Lenka Mayerová

Extra plus pripravujú: Zuzana Makovská, Gabriela Pastvová, Ján Ďuriník, Jana Birošová, Kristián Majzlan, Juraj Vrábel, Martin Šuvada, František Škvrnda, Ján Litecký-Šveda, Jaroslav Izing

Registrácia MK: EV 1049/08 ISSN: 1336-0256

© – Mayer media, s. r. o., všetky práva vyhradené. Ďalšie publikovanie len s uvedením autora a zdroja po písomnom udelení súhlasu vydavateľa.