ŠTÁTOM ORGANIZOVANÝ TERORIZMUS

Dátum 14.11.2018

Roman Stopka: Zo štátnikov sa stali zvýhodňovaní sluhovia nie vlastného národa, ale zahraničných manipulátorov za politickou scénou, ktorým slúžia do roztrhania tela

UMELCI FANDILI KOMUNISTOM

Dátum 14.11.2018

Medzi podpismi umeleckých pracovníkov rôznych žánrov môžeme nájsť mená viacerých významných predstaviteľov ponovembrovej kultúry, ktorí diametrálne zmenili svoje politické postoje a jednoznačne sa dali do služieb kapitálu

KOMUNISTA DEMOKRAT

Dátum 14.11.2018

Zo zbierky ŠESTNÁSŤ POZDRAVOV XVI. zjazdu KSČ

ZMEŇME ÚSTAVU!

Dátum 14.11.2018

Zvoľme si za prezidenta chlapa, za ktorým s dôverou vybehneme zákopu

ZNÁSILNENÉ ZÁKLADNÉ SLOBODY

Dátum 14.11.2018

Štefan Harabin: Aj tento režim zakazuje vystúpenia spevákom či kapelám a, rovnako ako kedysi, sa správy o tom šíria len medzi fanúšikmi, takže zvyšok krajiny si pokojne žije vo svojej konzumnej nevedomosti

BULHARSKO PROTI PAKTU

Dátum 13.11.2018

Cieľom 34-stranového dokumentu, proti ktorému sa stavia čoraz viac krajín, je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov

DVE PERCENTÁ PRE RODIČOV

Dátum 13.11.2018

R. Fico: "Potom sa ukáže, akú podporu a dôveru tie neziskovky skutočne majú, kto im bude skutočne ochotný prispieť zo svojho.“

ZAKÁZANÝ HARABIN

Dátum 13.11.2018

YouTube a Facebook robia totalitu v „demokracii“

PAKT OSN JE PLÁN NOVÉHO SVETOVÉHO PORIADKU

Dátum 06.11.2018

Štefan Harabin: Hlásenie sa k dokumentu ako celku znamená podporovať nájazdy ľudských jedincov, ktorí neprišli kultivovať a obohacovať, ale iba využívať a brať 

KULT HAVLA

Dátum 30.10.2018

Stúpencovi svetoobčianstva, ktorému spriaznení novinári a umelci vytvorili po Masarykovi kult osobnosti, vládcovia sveta nikdy nemali zveriť moc do rúk

Stránky